De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS Besluit van de Vlaamse Regering 5 van 22 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS Besluit van de Vlaamse Regering 5 van 22 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS Besluit van de Vlaamse Regering 5 van 22 november 2013

2 PRINCIPIEEL AKKOORD BVR SUBSIDIES 5 juli 2013 Aanpassingen mogelijk o.m. na advies Raad van State Wel geregeld in dit uitvoeringsbesluit: -TRAP 1: Basissubsidie -TRAP 2: Subsidie voor inkomenstarief -TRAP 3: Plussubsidie -Subsidie inclusieve kinderopvang Niet geregeld in dit uitvoeringsbesluit: – Afzonderlijke VIA-componenten – DAC – Flexibele opvang – Buitenschoolse opvang – Andere subsidiemogelijkheden decreet: Lokaal Loket, éénmalige subsidies, projecten, … Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

3 OVERZICHT SUBSIDIES voor kinderopvang – met 220 openingsdagen – waar Nederlands een plaats krijgt in de werking Basissubsidie voor kinderopvang waar – gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen – kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen Subsidie voor inkomenstarief voor kinderopvang – die kwetsbare gezinnen ondersteunt – waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen Plussubsidie voor inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte Subsidie inclusieve opvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

4 Inclusieve opvang – Individuele: vanaf vergunning – Structurele: minstens subsidie voor inkomenstarief nodig – Combinatie individuele & structurele mogelijk TRAPPENSYSTEEM Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Basissubsidie Trap 2 Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

5 INHOUD 1.Algemene principes 2.Basissubsidie 3.Subsidie voor inkomenstarief 4.Plussubsidie 5.Subsidie inclusieve opvang 6.Omzetting

6 ALGEMENE PRINCIPES Start op 1 april 2014 Huidige subsidies worden automatisch omgezet naar nieuwe – Hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen Geen enkele sector gaat financieel achteruit Organisator die financieel minder krijgt: in bepaalde gevallen een compensatie mogelijk Engagement voor hogere subsidies voor een aantal sectoren – Door budgettaire context: overgangstermijnen Aantal plaatsen met subsidies zal groeien – Binnen budgettaire mogelijkheden – Met programmatie oproep Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

7 ALGEMENE PRINCIPES Subsidies gekoppeld aan specifieke dienstverlening Bijkomende opdrachten en voorwaarden Toegang voor iedereen gelijk: zelfstandig, openbaar bestuur, … Subsidievoorwaarden ≠ vergunningsvoorwaarden Geen verplichting om subsidies aan te vragen Toekenning voor 10 jaar zolang organisator aan voorwaarden voldoet Verschillende bedragen naargelang: – Gezinsopvang of groepsopvang – Eventuele overgangsfase Voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

8 ALGEMENE PRINCIPES Opbouwen reserves mogelijk onder bepaalde voorwaarden Subsidiebedragen worden verhoogd als spilindex overschreden Voorschot per kwartaal en jaarafrekening Elektronisch bezorgen van gegevens aan Kind en Gezin De organisator krijgt subsidies voor één of meerdere opvanglocaties – Organisator kiest welke locaties – Zodra betaling: aan de subsidievoorwaarden voldoen – Alle plaatsen in de locatie moeten aan de subsidievoorwaarden voldoen van de respectievelijke trap Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

9 TOEKENNING EN BETALING Plaatsen met een vergunning Plaatsen met een beslissing tot toekenning Plaatsen met effectieve betaling Subsidieerbare kinderopvangplaatsen Gesubsidieerde kinderopvangplaatsen Vergunde kinderopvangplaatsen Een voorbeeld Vergund: 20 plaatsen Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 plaatsen Vergund: 20 16 plaatsen Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 16 plaatsen Vergund: 26 plaatsen Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 plaatsen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

10 TOEKENNING EN BETALING Subsidies worden gegroepeerd in subsidiegroepen – Gezinsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een zorgregio – Groepsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een gemeente Uitzondering Brussel: zorgregio – Samenwerkende onthaalouders: aparte subsidiegroep Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

11 Samenwerkende onthaalouder locatie 8 ORGANISATOR SUBSIDIEGROEP GEMEENTE A GROEPSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO A GEZINSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO A SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS Groepsopvang locatie 1 Groepsopvang locatie 2 Gezinsopvang locatie 3 Gezinsopvang locatie 4 Samenwerkende onthaalouder locatie 5 SUBSIDIEGROEP GEMEENTE B GROEPSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO B GEZINSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO B SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS Groepsopvang locatie 6 Gezinsopvang locatie 7 Samenwerkende onthaalouder locatie 9 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

12 TOEKENNING EN BETALING Acties op het niveau van subsidiegroepen – Toekenning, berekening en betaling – Evaluatie van het voldoen aan subsidievoorwaarden voor alle locaties samen die voldoen aan de voorwaarden van een bepaalde subsidie in de subsidiegroep Voordelen subsidiegroepen – Organisator kan subsidies flexibel inzetten – Bij verhuis of stopzetting binnen subsidiegroep: tijdelijk behoud subsidies Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

13 INHOUD 1.Algemene principes 2.Basissubsidie 3.Subsidie voor inkomenstarief 4.Plussubsidie 5.Subsidie inclusieve opvang 6.Omzetting

14 BASISSUBSIDIE Subsidie voor kinderopvang – met 220 openingsdagen – waar Nederlands een plaats krijgt in de werking Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

15 BASISSUBSIDIE - VOORWAARDEN 220 openingsdagen – Groepsopvang: iedere locatie – Gezinsopvang: per subsidiegroep Alle begeleiders hebben actieve kennis van Nederlands – Ofwel attest (zelfde niveau als vergunning) – Ofwel onder bepaalde voorwaarden het attest na 4 jaar werken behalen – Overgangsperiode gezinsopvang tot april 2017 groepsopvang tot april 2015 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

16 BASISSUBSIDIE VOORWAARDEN Gebruik van Nederlands in werking door taalbeleid dat: – Nederlandse taalverwerving stimuleert – verantwoordelijken en kinderbegeleiders ondersteunt – positieve aandacht biedt voor taal van kind in zijn thuismilieu Jaarlijks een begroting met raming van inkomsten en uitgaven Boekhouding die inkomsten en uitgaven voor kinderopvang transparant afzondert Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

17 BASISSUBSIDIE - BEDRAGEN Gezinsopvang: 267,30 € per plaats per jaar Groepsopvang: 578,37 € per plaats per jaar Verhoudingsgewijs vermindering als: – geen gans jaar actief – aantal opgevangen kinderen per kalenderjaar lager is dan het aantal gesubsidieerde plaatsen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

18 BASISSUBSIDIE - OVERGANGSMAATREGEL Organisator huidige samenwerkende aangesloten onthaalouders – Tot uiterlijk april 2020: bedragen gezinsopvang – Erna: bedragen groepsopvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

19 INHOUD 1.Algemene principes 2.Basissubsidie 3.Subsidie voor inkomenstarief 4.Plussubsidie 5.Subsidie inclusieve opvang 6.Omzetting

20 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF Een subsidie voor kinderopvang waar: – gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen – kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

21 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN Voldoen aan voorwaarden basissubsidie 220 openingsdagen van 11u tussen 6u en 20u – Huidige IKG en lokale diensten: 9u in 2014 en 2015 80% bezetting – Overgangsperiode: 70% 2014 75% 2015 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

22 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN Voorrangsregels – Inspanningsverbintenis absolute en steeds voorrang voor werksituatie – werk zoeken, houden of beroepsopleiding daarnaast voorrang – alleenstaanden – gezinnen met laag inkomen – pleegkinderen – broertjes en zusjes Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

23 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN Voorrangsregels – Resultaatsverbintenis: min. 20% van de opgevangen kinderen: – gezinnen die voldoen aan 2 kenmerken van voorrangsregels – of kwetsbare gezinnen » zelfde definitie als in trap 3 plussubsidie – 20% niet bereikt: afwijking mogelijk van de absolute voorrang werksituatie Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

24 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN Bijkomend Brussels Hoofdstedelijk Gewest: – Inspanningsverbintenis Voorrang aan kinderen waarvan minstens één persoon uit het gezin het Nederlands voldoende machtig is – Resultaatsverbintenis Min. 1 kind, max. 55% van de kinderen Voorrangsregels – Bijkomende eigen regels mogelijk, maar wettelijke voorrangsregels zijn prioritair – Opnemen in het huishoudelijk reglement Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

25 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN Organisator met 19 subsidieerbare plaatsen of meer: – Rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk Zelfstandige IKG kinderdagverblijven: uiterlijk 1 april 2020 – Kinderbegeleiders groepsopvang zijn werknemers Niet voor: – kinderbegeleider = verantwoordelijke – samenwerkende aangesloten onthaalouders met sui-generis statuut Zelfstandige IKG kinderdagverblijven: uiterlijk 1 april 2020 – ! evaluatie in 2017 – Dubbele boekhouding en financieel verslag Zelfstandige IKG kinderdagverblijven: uiterlijk 1 april 2020 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

26 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN Systeem inkomenstarief gebruiken – Geen mix mogelijk binnen zelfde locatie – Betalen voor gereserveerde opvangdagen Opvangplan wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomst. Uitzondering: sluitingsdagen & gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (ministerieel besluit) – Inkomenstarief dekt kosten gedurende bepaald aantal uren, met uitzondering van ‘s nachts Bijkomend: bepaalde bijkomende kosten & reservatie of waarborg (ministerieel besluit) Buitenschoolse opvang: apart besluit Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

27 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN Systeem inkomenstarief gebruiken – Ouder berekent inkomenstarief via website Kind en Gezin basis: gezamenlijk belastbaar inkomen als nodig: organisator ondersteunt ministerieel besluit – Individueel verminderd tarief mogelijk via automatische rechten of OCMW ministerieel besluit – Organisator: facturatie en inning – Onjuiste verklaringen van ouders Herberekening of maximumtarief mogelijk Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

28 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - BEDRAGEN Bedrag per prestaties ─ Alle prestaties tussen 6u en 20u van locaties van subsidiegroep die aan subsidievoorwaarden voldoen ─ 100%: prestaties van 5u tot 11u ─ 60%: prestaties van 0 tot 5u ─ max 120% (aantal gesubsidieerde plaatsen x 220 x 120%) Bedrag volgens gemiddelde leeftijd ─ Op basis van leeftijden en werkregeling Gezinsopvang: verantwoordelijken en medewerkers die verantwoordelijke systematisch ondersteunen Groepsopvang: begeleiders, verantwoordelijken en medewerkers die verantwoordelijke systematisch ondersteunen Verrekening met inkomenstarieven Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

29 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - BEDRAGEN Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

30 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - OVERGANGSMAATREGELEN voorlopige versie 5 juli 2013 Diensten voor onthaalouders > organisatoren gezinsopvang met inkomenstarief

31 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - OVERGANGSMAATREGELEN Tot uiterlijk april 2019 – Diensten met samenwerkingsverband 800 plaatsen en min. 50% medewerker: extra 26,37 euro per gesubsidieerde plaats per jaar. Erna – Dit budget wordt toegevoegd aan component gemiddelde leeftijd gezinsopvang. Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

32 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - BEDRAGEN Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

33 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - OVERGANGSMAATREGELEN voorlopige versie 5 juli 2013 Zelfstandige kinderdagverblijven met IKG > organisatoren groepsopvang met inkomenstarief

34 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - OVERGANGSMAATREGELEN voorlopige versie 5 juli 2013

35 INHOUD 1.Algemene principes 2.Basissubsidie 3.Subsidie voor inkomenstarief 4.Plussubsidie 5.Subsidie inclusieve opvang 6.Omzetting

36 PLUSSUBSIDIE Subsidie voor kinderopvang: – die kwetsbare gezinnen ondersteunt – waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

37 PLUSSUBSIDIE - VOORWAARDEN Voldoen aan voorwaarden basissubsidie en subsidie inkomenstarief Inspanningsverbintenis: voorrang voor kwetsbare gezinnen  voldoen aan 2 kenmerken waarvan min. 1 van de laatste 3: kinderopvang nodig voor werksituatie alleenstaand laag inkomen gezinslid met handicap of verminderd zelfzorgvermogen, of sociaal pedagogisch nodig in kader van hulpverlening of inburgering geen diploma secundair onderwijs Resultaatsverbintenis: 30% kinderen uit kwetsbare gezinnen voorlopige versie 5 juli 2013

38 PLUSSUBSIDIE VOORWAARDEN Specifieke dienstverlening – Proactief opnamebeleid aandacht voor occasionele & dringende kinderopvang in samenwerking met mogelijke toeleiders & lokale loketten – Afstemmen werking op kwetsbare gezinnen – Uitbouwen en verspreiden van expertise respectvol omgaan met diversiteit in samenwerking met pedagogische ondersteuner en Lokaal Overleg Kinderopvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

39 PLUSSUBSIDIE - VOORWAARDEN Specifieke dienstverlening – Mee uitvoeren lokale doelstellingen sociaal gezinsbeleid samenwerking met lokaal bestuur en andere actoren (bv Huizen van het Kind) – Inspanning om medewerkers aan te werven vanuit kwetsbare groepen en gelijkwaardige kansen bieden – Bevorderen participatie en betrokkenheid gezinnen, medewerkers en buurt – Aangepaste personeelsinzet of specifieke expertise – Procedures en processen over deze dienstverlening in kwaliteitshandboek Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

40 PLUSSUBSIDIE Bedrag 647,50 euro per gesubsidieerde plaats per jaar Omzetting Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang met voorschoolse opvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

41 INHOUD 1.Algemene principes 2.Basissubsidie 3.Subsidie voor inkomenstarief 4.Plussubsidie 5.Subsidie inclusieve opvang 6.Omzetting

42 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG Subsidie voor inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. – door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

43 SUBSIDIE INCLUSIEVE OPVANG - VOORWAARDEN Individuele inclusieve opvang Aantonen dat er meer intensieve zorgen nodig zijn met aangepaste: – infrastructuur – personeelsinzet of specifieke expertise – pedagogisch handelen en specifieke ondersteuning Grondbeginselen Internationaal Verdrag Rechten Personen Handicap Regelmatig evalueren en bijsturen indien nodig Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

44 SUBSIDIE INCLUSIEVE OPVANG - VOORWAARDEN Structurele inclusieve opvang Minstens subsidie inkomenstarief In de subsidiegroep min. 1 locatie structurele uitbouw inclusieve kinderopvang Op structurele manier meer intensieve zorgen met aangepaste: – infrastructuur – personeelsinzet of specifieke expertise – pedagogisch handelen en specifieke ondersteuning – specifieke jaarlijkse vorming op basis van een analyse Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

45 SUBSIDIE INCLUSIEVE OPVANG - VOORWAARDEN Structurele inclusieve opvang Inschakelen in netwerk met specifieke expertise Bezetting minimaal 60% Grondbeginselen Internationaal Verdrag Rechten Personen Handicap Beleid voeren – In huishoudelijk reglement – Voor organisator met meer dan 8 vergunde plaatsen: kwaliteitshandboek Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

46 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG - BEDRAG Individuele 9,54 € per prestatie van een kind met specifieke zorgbehoefte – toekenning van Kind en Gezin Structurele 2891,49 € per structurele plaats per jaar – max 1/3 van het aantal vergunde plaatsen per subsidiegroep Combinatie individuele & structurele mogelijk Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

47 INHOUD 1.Algemene principes 2.Basissubsidie 3.Subsidie voor inkomenstarief 4.Plussubsidie 5.Subsidie inclusieve opvang 6.Omzetting

48 OMZETTING Je krijgt nog geen subsidies van Kind en Gezin – Je krijgt geen subsidies bij de omzetting. – Als extra budget >> oproep van Kind en Gezin met programmatiecriteria Je krijgt subsidies van Kind en Gezin – Je subsidies worden op 1 april 2014 automatisch omgezet naar de nieuwe subsidies. – Hetzelfde aantal opvangplaatsen Kostenvergoeding aangesloten onthaalouders – Huidig statuut: organisator betaalt kostenvergoeding aan aangesloten onthaalouder – Nieuw statuut onthaalouder = federaal geregeld (niet door het decreet) Subsidies VIA 3 en 4, DAC, Buitenschoolse opvang bij erkend KDV – Blijft apart Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

49 OMZETTING GROEPSOPVANG Zelfstandig kinderdagverblijf met financiële ondersteuning financiële ondersteuning per plaats Organisator groepsopvang TRAP 1 basissubsidie

50 OMZETTING GROEPSOPVANG Overgangsperiode tot 2020 qua subsidiebedragen trap 2 Zelfstandig kinderdagverblijf met IKG financiële ondersteuning per plaats IKG-vergoeding per prestatie vergoeding voor ziektes Organisator groepsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief

51 OMZETTING GROEPSOPVANG Erkend Kinderdagverblijf component leeftijd component bezetting forfait per plaats subsidie logistieke functie subsidie directiefunctie Organisator groepsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief Peutertuinen en crèches gesubsidieerd volgens openbaar tarief: overgangsperiode tot 2020 voor subsidiebedragen trap 2

52 OMZETTING GROEPSOPVANG Apart: Subsidiëring doelgroepwerknemers Werk Sociale Economie Lokale dienst buurtgerichte opvang forfait per plaats loonsubsidie doelgroep- werknemers Organisator groepsopvang TRAP 1, 2 en 3 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief plussubsidie

53 OMZETTING GEZINSOPVANG Nog 5 jaar aparte subsidie voor samenwerkingsverband Plaatsen gesubsidieerd volgens openbaar tarief: overgangsperiode tot 2020 voor subsidiebedragen trap 2 Dienst voor onthaalouders component leeftijd forfait per plaats forfait per dossier en onthaalouder onkosten- vergoeding sociaal statuut arbeidsongevallen verzekering Organisator gezinsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief

54 OMZETTING GEZINSOPVANG Zelfstandige onthaalouder met IKG IKG-vergoeding per prestatie vergoeding voor ziektes Organisator gezinsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief

55 OMZETTING SPECIFIEK ZORGBEHOEFTE

56 VRAGEN? www.kindengezin.be > kinderopvang > nieuw decreet www.kindengezin.be E-mail: decreetkinderopvang@kindengezin.be


Download ppt "SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS Besluit van de Vlaamse Regering 5 van 22 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google