De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

L. Maertens.  Historische wortels: industriële revolutie Kinderopvang bedoeld om werkkrachten naar fabriek te leiden  Kernopdracht dezelfde: ouders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "L. Maertens.  Historische wortels: industriële revolutie Kinderopvang bedoeld om werkkrachten naar fabriek te leiden  Kernopdracht dezelfde: ouders."— Transcript van de presentatie:

1 L. Maertens

2  Historische wortels: industriële revolutie Kinderopvang bedoeld om werkkrachten naar fabriek te leiden  Kernopdracht dezelfde: ouders kans geven om te werken (kwaliteit, inclusieve, flexibele en occasionele kinderopvang, thuisoppas voor zieke kinderen)

3  Kansarme kinderen halen tot vijfmaal meer winst uit kinderopvang (voorwaarde: kwaliteitsvolle kinderopvang)

4  Cijfers voor Vlaanderen: niet top 5  UNICEF: Grootste uitdaging streven naar kwalitatieve kinderopvang voor elk kind in scholingsgraad van personeel 80% van personeel moet minstens basisopleiding gevolgd hebben Regelmatig nascholing …

5  UNICEF pleit voor meersporige aanpak Toegankelijkheid:  Betaalbaarheid:  Afhankelijk van gezinsinkomsten  ACW stelt voor: huidig loonplafond en bijdrageberekening opnieuw bekijken  iedereen bijdrage draagkracht  Buurtvestigingen:  Letterlijke nabijheid = drempelverlagend  Bereikbaarheid ↑ tewerkstelling personeel uit buurt  Doel: ontmoetingspunt voor gezinnen  Voldoende plaatsen:  Actieve toeleidingsstrategieën

6  Voldoende plaatsen:  Vlaanderen moet Barcelona -norm halen: plaatsen creëren in kansarme buurten  Huidige voorrangsbeleid moet aangepast worden: idee ouders kinderopvang nodig als ze werken, werk zoeken of een opleiding volgen. (niet correct)  Actieve toeleidingsstrategieën:  Sensibilisatieproces: buurthuizen en lokale consultatiebureaus -> kinderen weg tonen naar kinderopvang  Dienstverlening: afgestemd worden op cultuur van kansarme gezinnen  kinderopvang afspelen tussen ouders en professionele kindbegeleiders

7 Kwalitatief:  Dezelfde regels voor elke kinderopvang:  Kind & Gezin: eenvormig vergunningssysteem voor kinderopvangsector. (kwaliteitsvol)  Zonder vergunning = geen formele kinderopvang  verdwijnen onderscheid tussen zelfstandige en erkende/gesubsidieerde kinderdagverblijven  ACW voorstander: spelregels gelden voor alle opvangsoorten gelden.  Essentiële criteria :  Volgen van sociale voorrangsregels, minimale openingstijden en bezetting…  Voeren: inclusief beleid en volgen non-discriminatieverklaring  Informeren over aanbod, meewerken aan dispatching, werking naar afwezige ouder,…  Inrichting en veiligheid van de infrastructuur  Verplichte deelname aan regionaal afgebakend netwerk, (ondersteuning en begeleiding)

8  Doorgedreven competentiebeleid:  Competente werknemers: pedagogische basiskennis en regelmatig volgen bijscholing  Uitdaging is dubbel: kinderopvangvoorzieningen reflecteren over hun dienstverlening isolement moet doorbroken worden  deelnemen aan netwerk  Ratio kind – begeleider:  Verhouding klein mogelijk houden  ACW: 1 à 2 jaar  ratio 1 op 4 oudere peuters (tot 6 jaar) zelfde begeleider

9  Statuut voor onthaalouder, aangesloten bij dienst voor opvanggezinnen  Tussenstatuut: sociale zekerheid  uitgroeien to werknemersstatuut.  Verwachting: instroom van nieuwe onthaalouders en inperken hoge verloop + doorlichting arbeidsvoorwaarden  Doel: aantrekkelijk zijn om nieuwe krachten aan te trekken + behouden ervaren begeleiders

10  Simulatie nodig: consequenties van ambities inschatten nagaan hoeveel plaatsen er moeten bijkomen  opvang voor ieder kind realiseren hoeveel zorgkinderen professionele kinderopvang nodig hebben hoe competentiebeleid er moet uitzien + kosten voor geleidelijke invoering van werknemersstatuut voor onthaalouders

11  Rekening houden met gehele plaatje: Poetshulp, ondersteuning vanuit dienst voor op – vanggezinnen, overheidsinspectie Kosten voor infrastructuur Alle uitdagingen = even belangrijk  onmogelijk om prioriteiten te leggen  ACW stelt voor: ambitieuze doelstellingen in decreet en groeipad (2020) voor volgende jaren tekenen  garantie geboden

12


Download ppt "L. Maertens.  Historische wortels: industriële revolutie Kinderopvang bedoeld om werkkrachten naar fabriek te leiden  Kernopdracht dezelfde: ouders."

Verwante presentaties


Ads door Google