De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE DIENSTEN VOOR ONTHAALOUDERS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE DIENSTEN VOOR ONTHAALOUDERS."— Transcript van de presentatie:

1 DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE DIENSTEN VOOR ONTHAALOUDERS

2 INHOUD 1.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 2.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 3.De vergunning 4.Kostenvergoeding en subsidies 5.Statuut van aangesloten onthaalouders 6.Transitie 7.Meer weten

3 Stap voor stap: • Voldoende opvang • Toegankelijk en betaalbaar voor ouders • Financieel haalbaar voor de sector • Kwaliteitsvol Doelstellingen decreet

4 Doelstellingen decreet Kinderopvang van baby’s en peuters http://www.youtube.com/watch?v=ZWoDP6xLcII

5 • Geleidelijke omschakeling: • overgangsmaatregelen • afwijkingen • Erkenning van ervaring • Ondersteuning door Kind en Gezin • Stap voor stap: volledige realisatie in 2024 De overgang wordt haalbaar gemaakt

6 Stand van zaken • Decreet • Vlaamse Regering 20 april 2012 • Besluiten vergunning en subsidie: • Vlaamse Regering 22 november 2013 • Andere besluiten: buitenschoolse, flexibele, handhaving, procedures,… • 1 april 2014!

7 INHOUD 1.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 2.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 3.De vergunning 4.Subsidies 5.Statuut van aangesloten onthaalouders 6.Transitie 7.Meer weten

8 • Gezinsopvang maximum 8 kinderen tegelijk • Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk • Samenwerkende onthaalouders • Als max. 8: gezinsopvang • Als 9 of meer: groepsopvang (max 18 plaatsen) 2 soorten kinderopvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

9 Nieuwe namen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

10 • Verplicht voor elke beroepsmatige opvang tegen betaling • Vergunningsvoorwaarden – Infrastructuur – Veiligheid en Gezondheid – Omgang met kinderen en gezinnen – Personen werkzaam in de kinderopvang – Organisatorisch management – Samenwerking • Start- en werkingsvoorwaarden Vergunning – wat? Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

11 • Kind en Gezin kent de vergunning toe – aan een organisator – voor een bepaalde opvanglocatie (onthaalouder) – voor een maximum aantal kinderen – voor onbepaalde duur zolang voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden • Toezicht – op documenten (Kind en Gezin) – ter plaatse door toezichthouders (Zorginspectie): bij organisator of bij onthaalouder • Handhaving – Wat als niet aan de voorwaarden wordt voldaan? – Besluit nog op komst Vergunning – hoe? Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

12 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking Vergunningsvoorwaarden

13 Vergunning –aantal plaatsen • Op 1 april krijg de organisator een vergunning voor een bepaalde opvanglocatie • Aantal plaatsen op de vergunning hangt af van: • De wens van de organisator • De beschikbare ruimte en inrichting • Attest draagkracht uitgereikt door de pedagogische ondersteuningsorganisatie (overgangsperiode 2 jaar) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

14 • Wie en wanneer? – Voor elke kinderbegeleider gezinsopvang. • Wat? – Samen stilstaan bij wat mogelijk is, rekening houdend met alle factoren die een invloed hebben op de draagkracht: de fysieke en psychische conditie, gezinssituatie, sociaal netwerk, huisvesting.... – Voor hoeveel kinderen is er draagkracht? • Waarom? – Kwaliteit voor de kinderen, de gezinnen én de kinderbegeleider – Begeleiders in gezinsopvang werken meestal alleen. Ze kunnen niet even terugvallen op een collega of verantwoordelijke tijdens moeilijke momenten of in noodsituaties. • Hoe? – Door de erkende pedagogische ondersteuningsorganisatie Attest draagkracht Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

15 Maximum aantal plaatsen in de gezinsopvang • Gemiddeld 4 kinderen per begeleider per kwartaal is het streefdoel • 8 is het absolute maximum voor gezinsopvang • Er mogen nooit meer kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn dan het aantal vergunde plaatsen • Schoolgaande kinderen tot en met de lagere school tellen mee voor de aanwezigheid • Eigen kinderen tot en met de kleuterschool tellen mee als ze in de opvang zijn. Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

16 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking Werkingsvoorwaarden

17 = wanden van plafond tot vloer – Leefruimte – Rustruimte voor kinderen jonger dan 18 maanden of ‘s nachts – Sanitaire ruimte voor volwassenen: toilet en wasbak Afzonderlijke binnenruimtes Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

18 Netto vloeroppervlakte Vanaf 1 april 2014 m² per opvangplaats • Leefruimte: 3 m² • Leef- + rustruimte: 5 m² • Als geen aparte rustruimte: min. 5 m² in leefruimte • Berekend op basis van vloeroppervlakte met plafondhoogte min 2,2 m • Uitzonderingen: zie tekst op www.kindengezin.be • Als aangesloten onthaalouder op 1 april 2014 • Overgangsperiode tot 1 april 2017 • Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen • Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin • Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen • Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk. Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

19 Natuurlijk daglicht en verluchting • Natuurlijk daglicht in leefruimte • Min. 1 buitenraam per leefruimte • Raamoppervlakte: zie tekst op www.kindengezin.be • Als aangesloten onthaalouder op 1 april 2014: • Overgangsperiode tot 1 april 2017 • Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen • Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk • Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen • Voldoende ventilatie van binnenruimtes Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

20 Keuken Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Zone voor keukenactiviteit met: • Werkoppervlak • Wasbak koud en warm stromend water • Koelkast • Opwarmingselement Zone = oppervlakte met een bepaalde functie

21 Andere Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. • Zone voor toegang • Buitenspelmogelijkheid  Voldoende, vlot en veilig bereikbaar  Aangepast aan het aantal plaatsen en de leeftijd van de kinderen  Niet noodzakelijk eigen tuin • Geen andere activiteiten in de ruimtes tijdens openingsuren

22 Veilig slapen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. • Een veilig bed voor elk aanwezig kind • Veilig spijlenbed voor kinderen jonger dan 18 maanden • Vrije circulatie langs 1 lange zijde • Evenwicht omgevingstemperatuur, bedmateriaal en kledij • Jonger dan 1 jaar:  Geen kussen of dekbed  Rugligging tenzij:  Attest arts  Attest ouder (nieuw!)

23 Uitrusting voor verzorging Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. • aangepast aan het aantal opvangplaatsen • verzorgingstafel en -kussen • een wasbak met koud en warm stromend water • een opbergsysteem voor het persoonlijk gerei van elk kind • kindertoiletten of potjes • een bad of kinderbad

24 Werkingsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

25 De opvanglocatie moet: • de mogelijkheid hebben om de opgevangen kinderen veilig te evacueren • maatregelen inzake brandpreventie nemen. Nieuw: brandveiligheid Voorlopige versie 5 juli 2013Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

26 • Organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving • Risicoanalyse gaat minimaal over: – de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen; – de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging • Plan van aanpak en een tijdspad om de risico’s te beheersen • Minstens binnen een cyclus van twee jaar – alles komt binnen de twee jaar aan bod, maar het werk kan gespreid worden over die twee jaar. • Model van Kind en Gezin op komst Nieuw: Risicoanalyse Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

27 • Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank – Flessenwater als loden waterleiding • Telefoontoestel • Dieren buiten bereik • Procedure en melden: crisis en grensoverschrijdend gedrag Veiligheid en gezondheid Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

28 Verzekeringen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. • Burgerlijke aansprakelijkheid bij de uitbating • Lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen • Als buitenschoolse opvang: burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door deze kinderen • Check de specificaties voor deze verzekeringen in je mapje!

29 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

30 • Fysieke en psychische integriteit respecteren • Niet discrimineren • Je opvang realiseert een pedagogisch beleid met als doel: – ontwikkeling stimuleren – welbevinden en de betrokkenheid bevorderen – rekening houden met het aantal, de noden en de eigenheid van elk kind • Pedagogische kwaliteit voldoet aan de norm – Meetinstrument pedagogische kwaliteit wordt hiervoor ontwikkeld Omgang met kinderen en gezinnen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

31 • Wennen • Gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten binnen en buiten • Taalbeleid – Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren – Positieve aandacht voor thuistaal Pedagogisch Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

32 • Elke organisator zorgt ten laatste op 1 april 2016 voor pedagogische ondersteuning: • ofwel via een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie; • ofwel via een erkenning van de eigen organisatie als pedagogische ondersteuningsorganisatie; • Erkenning van pedagogische ondersteuningsorganisatie door Kind en Gezin Pedagogische ondersteuning - nieuw Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

33 • Communicatie en overleg • Toegang voor gezinnen tot ruimtes kind • Evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin • Info aan de ouders over vergunningsbeslissingen en aanmaningen • Huishoudelijk reglement: informatie voor alle gezinnen (1 jaar overgangsperiode) • Schriftelijke overeenkomst (1 jaar overgangsperiode) • In opvanglocatie: • inlichtingenfiche kind • aanwezigheidsregister Betrokkenheid en participatie gezinnen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

34 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

35 • Alle kinderbegeleiders (onthaalouders) en verantwoordelijken • Wie 3 jaar ervaring heeft, kan afwijking van Kind en Gezin krijgen – tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 min. 3 jaar gewerkt – in een locatie met een erkenning, attest van toezicht of toestemming – voor dezelfde functie • Wie hiervoor niet in aanmerking komt? – Verantwoordelijke: geen overgang, want in huidige regelgeving ook reeds een voorwaarde – Kinderbegeleiders (onthaalouders): • tot april 2024 • Kwalificerende trajecten – op maat van onthaalouders en combineerbaar met opvang – info volgt Kwalificaties Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

36 • Welke competenties? – opvoeden, verzorgen en ontwikkeling stimuleren van individuele kinderen en een groep kinderen – samenwerken met  het gezin als partner in de opvoeding  externen in functie van kinderopvang  collega’s en de pedagogisch ondersteuner – reflecteren over het pedagogisch handelen en kunnen verbeteren – omgaan met diversiteit • Kwalificatiebewijzen: concreet in ministerieel besluit Kinderbegeleider Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

37

38 • Vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke – Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke • Organisator gaat na welke vorming kinderbegeleider nodig heeft en zorgt voor een aanbod. Nieuw Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

39 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

40 • Ondernemingsnummer • Planning en registratie van aanwezigheid kinderbegeleiders • Inwerking nieuwe medewerkers • Zelfevaluatie van de werking • Financiële werking opvolgen • Klachtenbehandeling en evaluatie ervan • Als meer dan 18 plaatsen: – Organisatorische structuur – Evaluatie door medewerkers – Kwaliteitshandboek Organisatorisch management Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

41 • Voor organisator met meer dan 18 kinderopvangplaatsen • Overgangsperiode. Bestaande opvangvoorzieningen en starters na 1 april 2014 hebben 2 jaar de tijd om een kwaliteitshandboek te hebben. • Kind en Gezin ondersteunt en bereidt een instrument voor. • Inhoud. Minstens: – Kwaliteitsbeleid • Missie, visie, doelstellingen, strategie – Kwaliteitsmanagementsysteem • Structuur, bevoegdheden, verantwoordelijkheden • Aantal procedures en processen – Evaluatie ervan Kwaliteitshandboek Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

42 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

43 • Met Kind en Gezin – enkel kinderen opvangen waarvan de vraag naar kinderopvang geregistreerd werd in de Kinderopvangzoeker • nog niet op 1 april 2014: nog in proeftuinfase – gegevens elektronisch bezorgen aan Kind en Gezin • maandelijks en per kind: overgangsperiode tot april 2017 • tot april 2017: jaarlijks tijdens 1e week februari het aantal aanwezige kinderen • Met Lokaal Loket Kinderopvang – ondersteunt ouders in hun zoektocht – nog uitvoeringsbesluit nodig • Je informeren over lokaal beleid kinderopvang Samenwerking Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

44 Toepassing op www.kindengezin.be om kinderopvangvragen:www.kindengezin.be 1.te registreren (ouders of Lokaal Loket) http://www.youtube.com/watch?v=SLDSN2DSkLk 2. te behandelen (kinderopvang en Lokaal Loket) 3. in kaart te brengen (overheid). Zorgregio Hasselt: proeftuin in 2013 en eerste helft 2014. Lokaal Loket Kinderopvang Kinderopvang zoeker Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

45 Hoe werkt de Kinderopvangzoeker? Ouders stellen hun vraag één keer door ze te registreren. • Opvangvoorzieningen van hun voorkeur krijgen e-mail. • Andere opvang in de gemeente en Lokaal Loket zien de opvangvragen. Opvang met een plaats kan contact opnemen. Ouder kiest zelf welke opvang. Overeenkomst en start opvang worden bevestigd. Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

46 INHOUD 1.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 2.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 3.De vergunning 4.Subsidies 5.Sociaal statuut aangesloten onthaalouders 6.Transitie 7.Meer weten

47 BVR SUBSIDIES • Wel geregeld in dit uitvoeringsbesluit: -TRAP 1: Basissubsidie -TRAP 2: Subsidie voor inkomenstarief -TRAP 3: Plussubsidie -Subsidie inclusieve kinderopvang • Niet geregeld in dit uitvoeringsbesluit: – Afzonderlijke VIA-componenten – DAC – Flexibele opvang – Buitenschoolse opvang – Andere subsidiemogelijkheden decreet: Lokaal Loket, éénmalige subsidies, projecten, … Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

48 • Sector moet financieel leefbaar zijn • Zelfde systeem voor huidige erkende en zelfstandige opvang • Duidelijk systeem • Subsidievoorwaarden verschillen van vergunningsvoorwaarden • Subsidiehoogte bouwt op naargelang de opdrachten die opgenomen worden. • Budgettaire beperkingen: overgangsperiodes tot ten laatste 2020 • Opvang met vergunning, zonder subsidie blijft mogelijk Subsidies - principes Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

49 Subsidies - aanpak • Huidige subsidies worden automatisch omgezet naar nieuwe – Hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen • Geen enkele sector gaat financieel achteruit • Organisator die financieel minder krijgt: in bepaalde gevallen een compensatie mogelijk • Aantal plaatsen met subsidies zal groeien – Binnen budgettaire mogelijkheden – Met programmatie oproep Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

50 Subsidies - overzicht Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Basissubsidie Trap 2 Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie – 220 openingsdagen – Nederlands – Prijs op basis van inkomen – Voorrangsregels – Kwetsbare gezinnen – Voorrangsregels Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Inclusieve opvang  Individuele: vanaf vergunning  Structurele: minstens subsidie voor inkomenstarief nodig  Combinatie individuele & structurele mogelijk

51 ALGEMENE PRINCIPES • Toekenning voor 10 jaar, zolang voldaan aan voorwaarden • Opbouwen reserves mogelijk onder bepaalde voorwaarden • Subsidiebedragen worden verhoogd als spilindex overschreden • Voorschot per kwartaal en jaarafrekening • Elektronisch bezorgen van gegevens aan Kind en Gezin Voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

52 ALGEMENE PRINCIPES • Jaarlijks een begroting met raming van inkomsten en uitgaven • Boekhouding die inkomsten en uitgaven voor kinderopvang transparant afzondert • De organisator krijgt subsidies voor één of meerdere opvanglocaties – Organisator kiest welke locaties – Zodra betaling: aan de subsidievoorwaarden voldoen – Alle plaatsen in de locatie moeten aan de subsidievoorwaarden voldoen van de respectievelijke trap Voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

53 TOEKENNING EN BETALING Voorlopige versie 5 juli 2013 Plaatsen met een vergunning Plaatsen met een beslissing tot toekenning Plaatsen met effectieve betaling Subsidieerbare kinderopvangplaatsen Gesubsidieerde kinderopvangplaatsen Vergunde kinderopvangplaatsen Een voorbeeld • Vergund: 20 plaatsen • Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 plaatsen • Vergund: 20 16 plaatsen • Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 16 plaatsen • Vergund: 26 plaatsen • Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 plaatsen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

54 TOEKENNING EN BETALING • Subsidies worden gegroepeerd in subsidiegroepen – Gezinsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een zorgregio – Groepsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een gemeente – Samenwerkende onthaalouders: aparte subsidiegroep (zorgregio) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

55 Samenwerkende onthaalouder locatie 8 ORGANISATOR SUBSIDIEGROEP GEMEENTE A GROEPSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO A GEZINSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO A SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS Groepsopvang locatie 1 Groepsopvang locatie 2 Gezinsopvang locatie 3 Gezinsopvang locatie 4 Samenwerkende onthaalouder locatie 5 SUBSIDIEGROEP GEMEENTE B GROEPSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO B GEZINSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO B SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS Groepsopvang locatie 6 Gezinsopvang locatie 7 Samenwerkende onthaalouder locatie 9 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

56 TOEKENNING EN BETALING • Acties op het niveau van subsidiegroepen – Toekenning, berekening en betaling – Evaluatie van het voldoen aan subsidievoorwaarden • voor alle locaties samen die voldoen aan de voorwaarden van een bepaalde subsidie in de subsidiegroep • Voordelen subsidiegroepen – Organisator kan subsidies flexibel inzetten – Bij verhuis of stopzetting binnen subsidiegroep: tijdelijk behoud subsidies Voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

57 BASISSUBSIDIE - Voorwaarden • 220 openingsdagen – Groepsopvang: iedere locatie • Alle begeleiders hebben actieve kennis van Nederlands – Ofwel attest (zelfde niveau als vergunning) – Ofwel onder bepaalde voorwaarden het attest na 4 jaar werken behalen – Overgangsperiode groepsopvang tot april 2015 • Gebruik van Nederlands in werking door taalbeleid dat: – Nederlandse taalverwerving stimuleert – verantwoordelijken en kinderbegeleiders ondersteunt – positieve aandacht biedt voor taal van kind in zijn thuismilieu Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

58 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - Voorwaarden • Voldoen aan voorwaarden basissubsidie • 220 openingsdagen van 11u tussen 6u en 20u • 80% bezetting – Overgangsperiode: • 70% 2014 • 75% 2015 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

59 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden • Voorrangsregels – Inspanningsverbintenis • absolute en steeds voorrang voor werksituatie – werk zoeken, houden of beroepsopleiding • daarnaast voorrang – alleenstaanden – gezinnen met laag inkomen – pleegkinderen – broertjes en zusjes voorlopige versie 5 juli 2013 Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013

60 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden • Voorrangsregels – Resultaatsverbintenis: min. 20% van de opgevangen kinderen: – gezinnen die voldoen aan 2 kenmerken van voorrangsregels – of kwetsbare gezinnen » zelfde definitie als in trap 3 plussubsidie – 20% niet bereikt: afwijking mogelijk van de absolute voorrang werksituatie – Bijkomende eigen regels mogelijk, maar wettelijke voorrangsregels zijn prioritair – Opnemen in het huishoudelijk reglement voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

61 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden • Bijkomend Brussels Hoofdstedelijk Gewest: – Inspanningsverbintenis • Voorrang aan kinderen waarvan minstens één persoon uit het gezin het Nederlands voldoende machtig is – Resultaatsverbintenis • Min. 1 kind, max. 55% van de kinderen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

62 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden Systeem inkomenstarief gebruiken – Geen mix mogelijk binnen zelfde locatie – Betalen voor gereserveerde opvangdagen • Opvangplan wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomst. • Uitzondering: sluitingsdagen & gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (ministerieel besluit) – Inkomenstarief dekt kosten gedurende bepaald aantal uren, met uitzondering van ‘s nachts • Bijkomend: bepaalde bijkomende kosten & reservatie of waarborg (ministerieel besluit) • Buitenschoolse opvang: apart besluit Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

63 Subsidie voor inkomenstarief – voorwaarden Systeem inkomenstarief – Ouder berekent inkomenstarief via website Kind en Gezin http://www.youtube.com/watch?v=8Vu s34Gyvb4 • basis: gezamenlijk belastbaar inkomen • ministerieel besluit • organisator ondersteunt als nodig – Individueel verminderd tarief mogelijk • via automatische rechten of OCMW • ministerieel besluit – Organisator: facturatie en inning – Onjuiste verklaringen van ouders • Herberekening of maximumtarief mogelijk voorlopige versie 5 juli 2013

64 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN • Organisator met meer dan 18 subsidieerbare plaatsen: – Rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk – Kinderbegeleiders groepsopvang zijn werknemers • Niet voor kinderbegeleider = verantwoordelijke – Dubbele boekhouding en financieel verslag Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

65 Subsidie voor inkomenstarief – bedragen • Basissubsidie – Bedrag per plaats per jaar – Verhoudingsgewijs vermindering als: • geen gans jaar actief • aantal opgevangen kinderen per kalenderjaar < aantal gesubsidieerde plaatsen • Inkomenstarief – Bedrag per prestatie • Alle prestaties tussen 6u en 20u van locaties van subsidiegroep die aan subsidievoorwaarden voldoen • 100%: prestaties van 5u tot 11u 60%: prestaties van 0 tot 5u max 120% (aantal gesubsidieerde plaatsen x 220 x 120%) – Bedrag volgens gemiddelde leeftijd • Op basis van leeftijden en werkregeling • Groepsopvang: begeleiders, verantwoordelijken en medewerkers die verantwoordelijke systematisch ondersteunen – Verrekening met inkomenstarieven voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

66 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - BEDRAGEN Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

67 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - OVERGANGSMAATREGELEN voorlopige versie 5 juli 2013 Diensten voor onthaalouders > organisatoren gezinsopvang met inkomenstarief

68 PLUSSUBSIDIE Subsidie voor kinderopvang: – die kwetsbare gezinnen ondersteunt – waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

69 PLUSSUBSIDIE - VOORWAARDEN • Voldoen aan voorwaarden basissubsidie en subsidie inkomenstarief • Inspanningsverbintenis: voorrang voor kwetsbare gezinnen  voldoen aan 2 kenmerken waarvan min. 1 van de laatste 3: • kinderopvang nodig voor werksituatie • alleenstaand • laag inkomen • gezinslid met handicap of verminderd zelfzorgvermogen, of sociaal pedagogisch nodig in kader van hulpverlening of inburgering • geen diploma secundair onderwijs • Resultaatsverbintenis: 30% kinderen uit kwetsbare gezinnen voorlopige versie 5 juli 2013

70 PLUSSUBSIDIE VOORWAARDEN • Specifieke dienstverlening – Proactief opnamebeleid • aandacht voor occasionele & dringende kinderopvang • in samenwerking met mogelijke toeleiders & lokale loketten – Afstemmen werking op kwetsbare gezinnen – Uitbouwen en verspreiden van expertise • respectvol omgaan met diversiteit • in samenwerking met pedagogische ondersteuner en Lokaal Overleg Kinderopvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

71 PLUSSUBSIDIE - VOORWAARDEN • Specifieke dienstverlening – Mee uitvoeren lokale doelstellingen sociaal gezinsbeleid • samenwerking met lokaal bestuur en andere actoren (bv Huizen van het Kind) – Inspanning om medewerkers aan te werven vanuit kwetsbare groepen en gelijkwaardige kansen bieden – Bevorderen participatie en betrokkenheid • gezinnen, medewerkers en buurt – Aangepaste personeelsinzet of specifieke expertise – Procedures en processen over deze dienstverlening in kwaliteitshandboek Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

72 PLUSSUBSIDIE Bedrag • 647,50 euro per gesubsidieerde plaats per jaar Omzetting • Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang met voorschoolse opvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

73 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG • Subsidie voor inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. – door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig • Specifieke voorwaarden voor individuele en structurele: zie mapje Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

74 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG - BEDRAG Individuele • 9,54 € per prestatie van een kind met specifieke zorgbehoefte – toekenning van Kind en Gezin Structurele • 2891,49 € per structurele plaats per jaar – max 1/3 van het aantal vergunde plaatsen per subsidiegroep • Combinatie individuele & structurele mogelijk Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

75 INHOUD 1.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 2.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 3.De vergunning 4.Kostenvergoeding en subsidies 5.Sociaal statuut aangesloten onthaalouders 6.Transitie 7.Meer weten

76 Werknemersstatuut onthaalouders – stand van zaken • Federaal regeerakkoord 2011 ’In overleg met de deelstaten zal er een volwaardig statuut voor onthaalouders worden uitgewerkt’. • Bevoegdheid – minister van werk Monica De Coninck – ministers van welzijn Jo Vandeurzen en Jean-Marc Nollet • Stand van zaken – Werkgroepen – Overleg sociale partners • Kind en Gezin werkt mee. • We houden jullie op de hoogte. voorlopige versie 5 juli 2013

77 Kostenvergoeding: voor de aangesloten onthaalouder (kinderbegeleider gezinsopvang) • Zolang huidig statuut: belastingsvrije kostenvergoeding – organisator betaalt aan onthaalouder – zelfde bedragen als vandaag – Geen voorwaarde van 12u vorming meer voor een deel van de kostenvergoeding • Wel vergunningsvoorwaarde: organisator gaat na welke vorming nodig is en voorziet een passend aanbod. • Blijven bestaan: de vergoedingen voor: – opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte – buitenschoolse opvang – flexibele opvang (subsidie nog uit te werken) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

78 INHOUD 1.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 2.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 3.De vergunning 4.Kostenvergoeding en subsidies 5.Sociaal statuut aangesloten onthaalouders 6.Transitie 7.Meer weten

79 • De organisator krijgt op 1 april 2014 een vergunning voor elke aangesloten onthaalouder • Bevraging einde 2013 – opvangadres – capaciteit – identificatie van de kinderbegeleiders (min.18 jaar oud) – identificatie van de verantwoordelijke (min. 21 jaar oud) – Bevraging Bevraging Vergunning – aanpak op 1 april 2014 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

80 • De organisator kiest zelf en houdt hierbij rekening met: – de maxima  alleenwerkende onthaalouders: max. 8  samenwerkende onthaalouders: max. 18 de infrastructuur de draagkracht van de onthaalouder. • Het aantal vergunde plaatsen staat los van het aantal subsidieerbare plaatsen! Hoe bepaal je de vergunde capaciteit van een opvanglocatie (onthaalouder) ?

81 • Buitenschoolse opvang blijft mogelijk • Samen met baby’s en peuters: – Vergunningsvoorwaarden – Inkomenstarief (onder voorbehoud van beslissing) • Enkel buitenschools: apart besluit Vlaamse Regering op komst • Uitsluitend buitenschoolse opvang – Om inkomenstarief mogelijk te maken, krijgen ze ook een vergunning (onder voorbehoud van beslissing) – Voor nieuwe locaties is ook een vergunning nodig Buitenschoolse opvang

82 Voordelen • Deze locaties komen in dezelfde subsidiegroep (zie later). • Kunnen bij stopzetting ook vervangen worden door onthaalouder die baby’s en peuters opvangt. • Als deze locatie toch baby’s en peuters wil opvangen volstaat het om dit aan Kind en Gezin te melden. • Zelfde procedure voor alle nieuwe starters. Gevolgen • Locatie moet voldoen aan vergunningsvoorwaarden • Mogelijks wijzigt dit als er nieuwe regelgeving buitenschoolse opvang komt.

83 • Na de aanmaak van de locaties (begin maart)  erkende capaciteiten over de verschillende subsidiegroepen worden verdeeld door een gewogen berekening. • Afgerond op een geheel getal. • Eerste voorschot wordt betaald op basis van deze berekening. • Begin april  overzicht aan de organisator • Organisator kan aanpassingen vragen. • Verschuiving enkel naar aangrenzende zorgregio • Eenmaal gekozen ligt de verdeling vast. Verdeling subsidieerbare capaciteiten

84 Voorbeeld: Een DVO heeft 100 erkende plaatsen Aantal locatiesVergunde plaatsenSubsidieerbare plaatsen 16 locaties gezinsopvang in subsidiegroep Gezin Aalst 70 vergunde plaatsen58 subsidieerbare plaatsen 3 locaties gezinsopvang in subsidiegroep Gezin Ninove 20 vergunde plaatsen17 subsidieerbare plaatsen 3 locaties Groepsopvang SOO Aalst 30 vergunde plaatsen25 subsidieerbare plaatsen Totaal120 vergunde plaatsen100 subsidieerbare plaatsen

85 OMZETTING GEZINSOPVANG • Nog 5 jaar aparte subsidie voor samenwerkingsverband • Plaatsen gesubsidieerd volgens openbaar tarief: overgangsperiode tot 2020 voor subsidiebedragen trap 2 Dienst voor onthaalouders component leeftijd forfait per plaats forfait per dossier en onthaalouder onkosten- vergoeding sociaal statuut arbeidsongevallen verzekering Organisator gezinsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief

86 • Tot 1 maart 2014: Na de bevraging is het doorgeven via EGO mogelijk. Via specifiek formulier moet extra info voor deze locatie bezorgd worden. • Aansluiten en starten in maart 2014: Aanvraag vergunning indienen en melding. • Starten na 1 april 2014: Enkel mogelijk na toekenning vergunning. Vergunning met terugwerkende kracht is niet mogelijk. ! Geef starters dus tijdig door aan Kind en Gezin Aansluiten nieuwe onthaalouders

87 • Al diegene die na 3 kwartalen automatisch worden stopgezet en op 1 maart 2014 niet opnieuw zijn gestart, zullen dus niet automatisch vergund worden. • Zij zullen eerst vergunning moeten aanvragen en toegekend krijgen alvorens te kunnen starten. • Zij zullen geen gebruik meer kunnen maken van overgangsbepalingen. Wat met onthaalouders die niet actief zijn?

88 • Voor het eerste kwartaal van 2014 geldt de huidige regelgeving. • Wat vorming betreft, wordt niet meer verwacht dat deze wordt bewezen voor het eerste kwartaal en het saldo dat daarvoor zal worden gemaakt. • Men mag zich richten naar de nieuwe vergunningsvoorwaarde die bepaalt dat de vormingsbehoeften moeten worden nagegaan en een aanbod moet worden gedaan dat daarop is afgestemd. Vorming

89 INHOUD 1.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 2.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 3.De vergunning 4.Kostenvergoeding en subsidies 5.Sociaal statuut aangesloten onthaalouders 6.Transitie 7.Meer weten

90 Meer weten? • www.kindengezin.be: alle info over het decreet • Ga naar Kinderopvang > Nieuw decreet • Nieuwsbrief: alle nieuwe info over decreet en kinderopvang • Ga naar Nieuwsbrieven > Kinderopvang > inschrijven • Jouw vergunningen of subsidie • je dossierbeheerder (vanaf 1 januari klantenbeheerder) • Vind je nog geen antwoord op je vragen? • decreetkinderopvang@kindengezin.be.


Download ppt "DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE DIENSTEN VOOR ONTHAALOUDERS."

Verwante presentaties


Ads door Google