De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personen- en familierecht II: Ouderschap, gezag en minderjarigheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personen- en familierecht II: Ouderschap, gezag en minderjarigheid."— Transcript van de presentatie:

1 Personen- en familierecht II: Ouderschap, gezag en minderjarigheid

2 •Middels afstamming bepaalt de wetgever tussen welke personen familierechtelijke betrekkingen bestaan. (1:197 BW) 1.Geboorte 2.Erkenning 3.Adoptie 4.Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap 5.Vaderschapsactie Voettekst2 Afstamming

3 •De juridische ouder van het kind is: –De vrouw uit wie het kind geboren is –De vrouw die het kind geadopteerd heeft –De man met wie de moeder getrouwd is –De man die het kind erkent –De man die het kind adopteert –De man van wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld –Na vaderschapsactie (alleen onderhoudsplicht) Voettekst3 Afstamming

4 •Huwelijk •Binnen 306 dagen na overlijden echtgenoot •Ontkennen van huwelijkse vaderschap (art 1 : 200 BW) Voettekst4 Geboorte

5 •Rechtshandeling ter aanvaarding vaderschap •Doet familierechtelijke betrekkingen ontstaan •Voorafgaande toestemming moeder vereist (≥16 jaar) •Voorafgaande toestemming (≥ 12 jaar) •Overige voorwaarden Voettekst5 Erkenning

6 •Verbreking van de familierechtelijke betrekkingen met de oorspronkelijke ouders •Kind gaat over in de familie van de adoptanten Voettekst6 Adoptie

7 •Wanneer: verwekker wil niet erkennen/ kan niet erkennen door overlijden •Wie: – moeder tot kind 16 jaar is –Kind •Niet mogelijk: –Als het kind al 2 juridische ouders heeft –Er huwelijksbeletselen zijn –De man < 16 jaar tenzij overleden Voettekst7 Gerechtelijke vaststelling vaderschap

8 •De verwekker van een kind (met alleen een juridische moeder) te verplichten tot –Voorzien in kosten levensonderhoud en studie kind 18 t/m 21 jaar (art 1: 395a BW) –Voorzien in kosten verzorging en opvoeding kind tot 18 jaar (art 1: 404 BW) Als ware hij de juridische vader (zonder erkenning of gerechtelijke vaststelling) Voettekst8 ‘Vaderschapsactie’

9 •Minderjarig zijn zij die de ouderdom van 18 jaren nog niet hebben bereikt •Consequenties minderjarigheid: –De minderjarige staat onder gezag –De minderjarige is handelingsbekwaam mits hij met toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger handelt Voettekst9 Minderjarigheid

10 •De minderjarige is handelingsbekwaam, mits hij met toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger handelt (1:234 lid 1 BW) •Toestemming: telkens voor één bepaalde rechtshandeling •Veronderstelde toestemming: indien rechtshandeling in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is (1:234 lid 3 BW) Voettekst10 Minderjarigheid

11 •< 12 jaar •12-14 jaar •12- 16 jaar •16-17 jaar •18-21 jaar Voettekst11 Leeftijdsladder

12 •Afgeleide, afhankelijke woonplaats •Gezagsdrager heeft de bevoegdheid de feitelijke verblijfplaats te bepalen •Weglopen: OAT verzoek •Niet melden hulpverlening aan wegloper is strafbaar (art 280 Sr) (max. 3 jaar), tenzij…. Voettekst12 Woonplaats minderjarige

13 •Gezag bestaat uit ouderlijk gezag of voogdij •Voorzien in het levensonderhoud en opvoeding tot 18 jaar (1:247 BW) •Voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie tot 21 jaar (1:395a BW) Voettekst13 Gezag

14 •Gezag heeft betrekking op: –De persoon van de minderjarige –Het bewind over zijn vermogen –Zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte Voettekst14 Gezag

15 •Minderjarigen •Onder curatele gestelden •Degenen wier geestvermogens gestoord zijn Voettekst15 Onbevoegdheid tot gezag

16 •Recht en plicht van ouders om hun kind te verzorgen en op te voeden •Zorg dragen voor lichamelijk en geestelijk welzijn van het kind •Bevorderen van persoonlijke ontwikkeling van het kind Voettekst16 Ouderlijk gezag

17 •Gehuwde ouders = gezamenlijk gezag –1 ouder overlijdt –echtscheiding •Ongehuwde ouders = verzoeken om gezamenlijk gezag bij griffier kantongerecht –voorwaarden •gezamenlijk gezag van een ouder met een ander = verzoek bij de rechtbank –voorwaarden –naam wijzigen •hoorrecht 12 jaar en ouder Voettekst17 Verschillende situaties van ouderlijk gezag

18 •Ouderlijk gezag 1 ouder, anders dan na echtscheiding = –moeder van rechtswege/ op verzoek –vader : verzoek –gezamenlijk op verzoek •Ouderlijk gezag na overlijden •ouderlijk gezag na meerderjarig verklaring –op verzoek 16/17 jarige moeder aan kinderrechter –op verzoek Raad v.d. Kinderbescherming Voettekst18 Verschillende situaties van ouderlijk gezag

19 •Gezag dat niet wordt uitgeoefend door ouders •Rechten en plichten voogd vrijwel gelijk aan ouderlijk gezag •Voogd hoeft het kind niet zelf op te voeden •Uitgeoefend door natuurlijk persoon of rechtspersoon Voettekst19 Voogdij

20 •Datieve voogdij •Testamentaire voogdij Voettekst20 Voogdij


Download ppt "Personen- en familierecht II: Ouderschap, gezag en minderjarigheid."

Verwante presentaties


Ads door Google