De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personen- en familierecht II: Ouderschap, gezag en minderjarigheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personen- en familierecht II: Ouderschap, gezag en minderjarigheid"— Transcript van de presentatie:

1 Personen- en familierecht II: Ouderschap, gezag en minderjarigheid

2 Afstamming Middels afstamming bepaalt de wetgever tussen welke personen familierechtelijke betrekkingen bestaan. (1:197 BW) Geboorte Erkenning Adoptie Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap Vaderschapsactie Voettekst

3 De juridische ouder van het kind is:
Afstamming De juridische ouder van het kind is: De vrouw uit wie het kind geboren is De vrouw die het kind geadopteerd heeft De man met wie de moeder getrouwd is De man die het kind erkent De man die het kind adopteert De man van wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld Na vaderschapsactie (alleen onderhoudsplicht) Voettekst

4 Binnen 306 dagen na overlijden echtgenoot
Geboorte Huwelijk Binnen 306 dagen na overlijden echtgenoot Ontkennen van huwelijkse vaderschap (art 1 : 200 BW) Voettekst

5 Erkenning Rechtshandeling ter aanvaarding vaderschap
Doet familierechtelijke betrekkingen ontstaan Voorafgaande toestemming moeder vereist (≥16 jaar) Voorafgaande toestemming (≥ 12 jaar) Overige voorwaarden Voettekst

6 Kind gaat over in de familie van de adoptanten
Adoptie Verbreking van de familierechtelijke betrekkingen met de oorspronkelijke ouders Kind gaat over in de familie van de adoptanten Voettekst

7 Gerechtelijke vaststelling vaderschap
Wanneer: verwekker wil niet erkennen/ kan niet erkennen door overlijden Wie: moeder tot kind 16 jaar is Kind Niet mogelijk: Als het kind al 2 juridische ouders heeft Er huwelijksbeletselen zijn De man < 16 jaar tenzij overleden Voettekst

8 ‘Vaderschapsactie’ De verwekker van een kind (met alleen een juridische moeder) te verplichten tot Voorzien in kosten levensonderhoud en studie kind 18 t/m 21 jaar (art 1: 395a BW) Voorzien in kosten verzorging en opvoeding kind tot 18 jaar (art 1: 404 BW) Als ware hij de juridische vader (zonder erkenning of gerechtelijke vaststelling) Voettekst

9 Consequenties minderjarigheid:
Minderjarig zijn zij die de ouderdom van 18 jaren nog niet hebben bereikt Consequenties minderjarigheid: De minderjarige staat onder gezag De minderjarige is handelingsbekwaam mits hij met toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger handelt Voettekst

10 Minderjarigheid De minderjarige is handelingsbekwaam, mits hij met toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger handelt (1:234 lid 1 BW) Toestemming: telkens voor één bepaalde rechtshandeling Veronderstelde toestemming: indien rechtshandeling in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is (1:234 lid 3 BW) Voettekst

11 Leeftijdsladder < 12 jaar 12-14 jaar 12- 16 jaar 16-17 jaar
Voettekst

12 Woonplaats minderjarige
Afgeleide, afhankelijke woonplaats Gezagsdrager heeft de bevoegdheid de feitelijke verblijfplaats te bepalen Weglopen: OAT verzoek Niet melden hulpverlening aan wegloper is strafbaar (art 280 Sr) (max. 3 jaar), tenzij…. Voettekst

13 Gezag bestaat uit ouderlijk gezag of voogdij
Voorzien in het levensonderhoud en opvoeding tot 18 jaar (1:247 BW) Voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie tot 21 jaar (1:395a BW) Voettekst

14 Gezag heeft betrekking op:
De persoon van de minderjarige Het bewind over zijn vermogen Zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte Voettekst

15 Onbevoegdheid tot gezag
Minderjarigen Onder curatele gestelden Degenen wier geestvermogens gestoord zijn Voettekst

16 Recht en plicht van ouders om hun kind te verzorgen en op te voeden
Ouderlijk gezag Recht en plicht van ouders om hun kind te verzorgen en op te voeden Zorg dragen voor lichamelijk en geestelijk welzijn van het kind Bevorderen van persoonlijke ontwikkeling van het kind Voettekst

17 Verschillende situaties van ouderlijk gezag
Gehuwde ouders = gezamenlijk gezag 1 ouder overlijdt echtscheiding Ongehuwde ouders = verzoeken om gezamenlijk gezag bij griffier kantongerecht voorwaarden gezamenlijk gezag van een ouder met een ander = verzoek bij de rechtbank naam wijzigen hoorrecht 12 jaar en ouder Voettekst

18 Verschillende situaties van ouderlijk gezag
Ouderlijk gezag 1 ouder, anders dan na echtscheiding = moeder van rechtswege/ op verzoek vader : verzoek gezamenlijk op verzoek Ouderlijk gezag na overlijden ouderlijk gezag na meerderjarig verklaring op verzoek 16/17 jarige moeder aan kinderrechter op verzoek Raad v.d. Kinderbescherming Voettekst

19 Gezag dat niet wordt uitgeoefend door ouders
Voogdij Gezag dat niet wordt uitgeoefend door ouders Rechten en plichten voogd vrijwel gelijk aan ouderlijk gezag Voogd hoeft het kind niet zelf op te voeden Uitgeoefend door natuurlijk persoon of rechtspersoon Voettekst

20 Testamentaire voogdij
Datieve voogdij Testamentaire voogdij Voettekst


Download ppt "Personen- en familierecht II: Ouderschap, gezag en minderjarigheid"

Verwante presentaties


Ads door Google