De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding in het recht II: Rechtspraak en grondrechten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding in het recht II: Rechtspraak en grondrechten."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding in het recht II: Rechtspraak en grondrechten

2 •Terechtzitting is openbaar •Uitspraak is openbaar •Rechter is onafhankelijk •Rechter is onpartijdig •Uitspraak is gemotiveerd •Beide partijen worden gehoord •Behandeling binnen redelijke termijn •Geschiedt door beroepsrechters Voettekst2 Beginselen van rechtspraak

3 •19 Rechtbanken –Burgerlijk recht –Strafrecht –Bestuursrecht –Sector kanton •5 Gerechtshoven •1 Hoge Raad •Afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS •Centrale Raad van Beroep Voettekst3 Rechtspraak

4 •Absolute competentie (wie?) •Relatieve competentie (waar?) Voettekst4 Competentie

5 •Gewone rechtsmiddelen: –Verzet –Hoger Beroep –Beroep in cassatie •Buitengewone rechtsmiddelen: –Herroeping (civiel) –Derdenverzet (civiel) –Herziening (strafzaken) –Cassatie in het belang der wet Voettekst5 Rechtsmiddelen

6 •Soms voorgelegd door de rechter tijdens de zitting •Vrijwillig, samen een oplossing zoeken voor beide partijen gunstig •3 maanden de tijd •Goedkoper •Veelal civielrechtelijke geschillen •Soms alternatief, soms voorportaal voor juridische procedure (buurtbemiddeling) Voettekst6 Mediation

7 Recht op rechtsbijstand (art. 18 GW) •Juridisch Loket •Toevoeging door Bureau Rechtsbijstandvoorziening •Toevoeging in strafzaken (kosteloos) •Instituut Sociaal Raadslieden (sociaal-juridische advisering) kosteloos en laagdrempelig •Notaris in familierechtelijke aangelegenheden •Deurwaarder bij schuldsituaties en huisuitzetting •Nationale Ombudsman Voettekst7 Rechtshulp en rechtsbijstand

8 •De liberale rechtsstaat: •Klassieke grondrechten –Verbod op discriminatie –Recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging –Recht op vrijheid van meningsuiting –Recht op privacy –Recht op onaantastbaarheid van het lichaam Voettekst8 Grondrechten

9 •De verzorgingsstaat: •Sociale grondrechten –Recht op gezondheidszorg –Recht op sociale zekerheid –Recht op werk –Recht op welvaart Voettekst9 Grondrechten

10 •Overige ‘grondrechten’ •Toetsingsverbod •Grondrechten en mensenrechten Voettekst10 Grondrechten

11 •Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) •Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO) •VN-Verdrag inzake de rechten van het kind •VN-Vrouwenverdrag Voettekst11 Belangrijke internationale wetgeving

12 •Personen- en familierecht •Jeugdrecht •Gezondheidsrecht •Arbeidsrecht en sociale zekerheid •Strafrecht •Vreemdelingenrecht •Insolventierecht (schuldsanering) •Privacyrecht •In elk gebied kennis hebben van procesrecht Voettekst12 Rechtsgebieden voor Sociale Studies


Download ppt "Inleiding in het recht II: Rechtspraak en grondrechten."

Verwante presentaties


Ads door Google