De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Systeem rechtsbescherming Gedragingen bestuursorganen Bestuurlijke heroverweging of administratief beroep Rechtbank Hof Hoge Raad ABRS CRvB CBB Detail.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Systeem rechtsbescherming Gedragingen bestuursorganen Bestuurlijke heroverweging of administratief beroep Rechtbank Hof Hoge Raad ABRS CRvB CBB Detail."— Transcript van de presentatie:

1 1 Systeem rechtsbescherming Gedragingen bestuursorganen Bestuurlijke heroverweging of administratief beroep Rechtbank Hof Hoge Raad ABRS CRvB CBB Detail uitwerking op volgende sheet

2 2 GEDRAGINGEN BESTUURSORGANEN BESTUURLIJKE HEROVERWEGING RECHTBANK HOF HOGE RAAD ABRS CRvB CBB ABRS = AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK RAAD VAN STATE “GEWONE” RECHTER CRvB = CENTRALE RAAD VAN BEROEP CBB = COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN Belastingzaken Procedures sociale verzekeringen en ambtenaren Procedure Awb Procedures publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en economische wetgeving Gewone rechter als restrechter ex art. 6:162 BW. Tegenpartij is niet het bestuursorgaan, maar het openbaar lichaam. Sector bestuur rechtbank is administratieve rechter

3 3 Bestuurlijke heroverweging (bezwaar) l Functies bezwaarschriftprocedure –Zeefwerking –Voorbehandeling –Signaalfunctie l Algemeen verplichte voorprocedure (tenzij..) l Verplichte hoorzitting –Door orgaan zelf –Adviescommissie l Volledige heroverweging (doelmatigheid en rechtmatigheid)

4 4 Administratief beroep l Bij ander administratief orgaan l Volledige heroverweging (doelmatigheid en rechtmatigheid) l Moet in regeling aangegeven worden (anders Awb procedure) l Is net als bezwaarprocedure een voor- procedure voor mogelijkheid beroep op administratieve rechter l Komt bijna niet meer voor

5 5 Administratieve rechtspraak l Beroep op onafhankelijke rechter l Rechtspraak in twee instanties (met uitzonderingen) l Toetsing op rechtmatigheid l Beroep op bijzondere administratieve rechter moet in regeling aangegeven worden (anders Awb procedure) l Administratief orgaan is in procedure de tegenpartij

6 6 Relatie procedures rechtsbescherming Speciale regelingen Procedures op basis Awb Gewone rechter als restrechter Volgorde toepassing regelingen van binnen naar buiten Procedures bij CRvB, CBB, CBS en Belastingrechter

7 7 Aanpak toetsing l Voorvragen –Is de rechter bevoegd –Is appellant ontvankelijk »Voldaan aan de procedures en termijnen »Belanghebbende? l Hoofdvragen –Was bestuursorgaan bevoegd –Was besluit procedureel correct –Was besluit inhoudelijk correct

8 8 Voorlopige voorziening l Bezwaar of beroep heeft niet automatisch schorsende werking l Wanneer mogelijk –Spoedeisendheid –Moet bodemprocedure zijn (connexiteit) l Bij voorzitter instantie die bevoegd is of kan worden (na bezwaarprocedure) l Inhoudelijk: schorsing of positieve maatregel in vorm voorlopige voorziening


Download ppt "1 Systeem rechtsbescherming Gedragingen bestuursorganen Bestuurlijke heroverweging of administratief beroep Rechtbank Hof Hoge Raad ABRS CRvB CBB Detail."

Verwante presentaties


Ads door Google