De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 1 Systeem van het recht Rechtsbron Subjectief recht Interpretatie Rechtsfeit Objectief recht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 1 Systeem van het recht Rechtsbron Subjectief recht Interpretatie Rechtsfeit Objectief recht."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 1 Systeem van het recht Rechtsbron Subjectief recht Interpretatie Rechtsfeit Objectief recht

3 2 Soorten relaties met bijpassend objectief recht OVERHEID BURGER RECHTSPERSOON Publiekrecht (staatsrecht + bestuursrecht) Privaatrechtrecht (contractenrecht en goederenrecht) EUROPA Europees recht Rechtspersonerecht

4 3 3 Onderscheidingen objectief recht PUBLIEKRECHTPRIVAATRECHT DWINGEND RECHT REGELEND RECHT MATERIEEL RECHT FORMEEL RECHT

5 4 Indeling bestuursrecht MILIEURECHT BOUWRECHTONDERWIJSRECHTETC BIJZONDER BESTUURSRECHT ALGEMEEN BESTUURSRECHT MATERIEEL RECHT FORMEEL RECHT

6 5 Gedragingen overheid = Besluit volgens awb; mits schriftelijk

7 6 “ STUFENBAU” Tractaat Grondwet Wet in formele zin Amvb Ministeriele regeling Provinciale verordening Gemeentelijke verordening Hiërarchie van regelingen

8 7 7 Functies staat l Machtsfunctie Alleen overheid is gelegitimeerd om geweld te gebruiken l Juridische functie –Soevereiniteit Staat is rechtsgemeenschap, waarin de overheid de burgers kan binden Op basis soevereiniteit kan overheid zelf bepalen hoever de binding van de burgers gaat –Relatie met Europese Gemeenschap (EG) Binnen EG heeft Nederlandse Staat een deel van de soevereiniteit overgedragen aan organen EG

9 8 8 Beginselen rechtsstaat l MACHTENSCHEIDING l LEGALITEIT l DEMOCRATIE l ONAFHANKELIJKE RECHTER l GRONDRECHTEN

10 9 Trias politica l Uitvoerende macht l Wetgevende macht l Rechtsprekende macht Trias politica is belangrijke bouwsteen Nederlands constitutioneel recht

11 10 Afwijkingen trias politica l Staten generaal slechts mede- wetgever –Ook regering speelt belangrijke rol bij wetgeving in formele zin l Regering belangrijke wetgever in materiële zin l Vaststelling begroting door wetgevende macht (begroting wordt beschouwd als wet in formele zin)

12 11 Rechtsstaatsidee l Legaliteitsbeginsel –Overheidshandelen moet te herleiden zijn tot een wet in formele zin l Onafhankelijke rechtspraak –Ieder overheidshandelen onderworpen aan toetsing onafhankelijke rechter (uitzondering: wet in formele zin) l Klassieke grondrechten –Waarborgen eigen vrijheid burger tegenover overheid; voorkomen totalitaire staat

13 12 Kroon, regering, kabinet Koning Minister Staatssecretaris Kroon (Koning + 1 of meer ministers) Regering (Koning + alle ministers) Ministerraad Kabinet Bij een crisis valt het kabinet; niet de regering, want de koning blijft zitten. In Engeland zit koning niet in regering

14 13 Decentralisatie l Territoriale decentralisatie –Provincies en gemeenten –Autonome- en medebewindstaken l Functionele decentralisatie –Waterschappen en pbo l Organisatie provincie/gemeente –Organen –Collegevorming –Duaal systeem en collegiaal bestuur


Download ppt "1 1 Systeem van het recht Rechtsbron Subjectief recht Interpretatie Rechtsfeit Objectief recht."

Verwante presentaties


Ads door Google