De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Normstelling bestuursrecht Formele wet AMvB Ministeriele regeling Verordening lagere overheid Algemene regels (= wetten in materiele zin) Beslissing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Normstelling bestuursrecht Formele wet AMvB Ministeriele regeling Verordening lagere overheid Algemene regels (= wetten in materiele zin) Beslissing."— Transcript van de presentatie:

1 1 Normstelling bestuursrecht Formele wet AMvB Ministeriele regeling Verordening lagere overheid Algemene regels (= wetten in materiele zin) Beslissing in concreet geval Algemene regels kunnen ruimte bieden voor beleidsafweging bij beslissing: freies ermessen Normstelling wordt steeds concreter Beschikking Gelede normstelling (= normstelling die in gedeelten tot stand komt en pas naar het concrete geval toe wordt afgerond) is kenmerk van bestuursrecht Overheid kan voorspelbaarheid voor beslissingen in concrete gevallen vergroten door het maken van beleidsregels

2 2 Soorten beschikkingen GebondenVrij BegunstigendBelastend Onderscheid relevant voor: * Mogelijkheid stellen voorschriften * Intrekken/wijzigen beschikking * Toetsing rechtsbeginselen * Betrekken belangen van derden Onderscheid relevant voor: * Intrekken/wijzigen beschikking * Terugwerkende kracht

3 3 Beginselen behoorlijk bestuur l Geschreven en ongeschreven l Materieel en formeel

4 4 Zorgvuldige voorbereiding l Geschreven (artikel 3:2 Awb) l Formeel l Een beslissing moet worden genomen op basis van alle relevante kennis: –Objectieve gegevens –Externe adviezen –Betrekken belanghebbenden l Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

5 5 Motivering l Geschreven (artikel 3:46 Awb) l Formeel l Motivering van belang voor: –Onderbouwing bezwaar –Leermoment voor de toekomst

6 6 Detournement de pouvoir l Geschreven (artikel 3:3 Awb) l Materieel l Bestuursorgaan mag bevoegdheid niet gebruiken voor ander doel dan waarvoor die gegeven is l Voorschriften verbonden aan beschikking mogen niet oneigenlijk zijn

7 7 Rechtszekerheid materieel l Ongeschreven l Continuïteit in de besluitvorming l Bestuursorgaan moet zich houden aan eigen beleidsregels Rechtszekerheid formeel l Ongeschreven l Een besluit moet duidelijk zijn. Burger moet weten waar hij aan toe is

8 8 Vertrouwensbeginsel l Ongeschreven l Materieel l Burger mag af gaan op verwachtingen waarop burger mocht vertrouwen –Afkomstig van bevoegd orgaan? –Is er nadeel bij de burger

9 9 Gelijkheidsbeginsel l Gebaseerd op artikel 1 Grondwet l Niet apart beschreven l Materieel l Gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden

10 10 Redelijkheidsbeginsel (verbod willekeur; abus de droit) l Geschreven (artikel 3:4, lid 1, Awb) l Materieel l Alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen moeten afgewogen worden l Rechter toetst marginaal (‘in redelijkheid tot beslissing kunnen komen’) l Negatief oordeel rechter weegt zwaar

11 11 Evenredigheidsbeginsel l Geschreven (artikel 3:4, lid 2, Awb) l Materieel l Burger mag door optreden overheid geen onevenredig nadeel lijden l Bestuurscompensatie l Geen compensatie maatschappelijk risico

12 12 Voor welke bestuurs- handelingen gelden abbb’s l Zie artikel 3:1, lid 2 Awb: –Ook voor feitelijke handelingen –Ook voor privaatrechtelijke handelingen –Maar alleen bij A-organen (bij B- organen alleen voor de publiekrechtelijke beslissing)


Download ppt "1 Normstelling bestuursrecht Formele wet AMvB Ministeriele regeling Verordening lagere overheid Algemene regels (= wetten in materiele zin) Beslissing."

Verwante presentaties


Ads door Google