De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuursrecht Klas MED1 LES 1. DOCENT Mr. Eppo van Koldam P.T. Docent Hanzehogeschool sinds 1983 Docent in vakken: Inleiding recht, Staatsrecht, Europees.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuursrecht Klas MED1 LES 1. DOCENT Mr. Eppo van Koldam P.T. Docent Hanzehogeschool sinds 1983 Docent in vakken: Inleiding recht, Staatsrecht, Europees."— Transcript van de presentatie:

1 Bestuursrecht Klas MED1 LES 1

2 DOCENT Mr. Eppo van Koldam P.T. Docent Hanzehogeschool sinds 1983 Docent in vakken: Inleiding recht, Staatsrecht, Europees recht, Bestuursrecht Alleen tijdens lesavond op school bereikbaar Hoofdfunctie: projectadviseur gemeente Haren (via gemeente niet bereikbaar voor school) Thuis bereikbaar via tel. 050-5346596 E-MAIL: e.m.van.koldam@pl.hanze.nl en eppo@vankoldam.come.m.van.koldam@pl.hanze.nl www.vankoldam.com

3 OPZET LESSEN Literatuur – Boek Michiels – Wetboek Manier van lesgeven – Vragen beantwoorden in de les – Traditioneel met sheets – Combinatie van beide In ieder geval is veel zelfwerkzaamheid nodig Opzet tentamens

4 WETBOEK Gebruik het wetboek bij het bestuderen van de stof Je mag een wetboek meenemen naar je tentamen – Wetboek met alleen wetteksten – Wetboek zonder eigen aantekeningen – Eigen tabs om snel te kunnen zoeken mogen wel Wen je thuis aan gebruik van het wetboek door in het boek aangehaalde wetsartikelen op te zoeken

5 RECHTSBRON OBJECTIEF RECHT SUBJECTIEF RECHT INTERPRETATIE RECHTSFEIT SYSTEEM VAN HET RECHT

6 SOORTEN RELATIES MET BIJPASSEND OBJECTIEF RECHT OVERHEID BURGER RECHTSPERSOON PUBLIEKRECHT (STAATSRECHT + BESTUURSRECHT) PRIVAATRECHT (CONTRACTENRECHT + GOEDERENRECHT) RECHTSPERSONENRECHT EUROPA EUROPEES RECHT

7 ONDERSCHEID PRIVAATRECHT VERSUS PUBLIEKRECHT Handhaving Bevoegdheid rechter Onderwijskundig Organisatorisch WIJZE HANDHAVING IS BESLISSEND VOOR ONDERSCHEID. PUBLIEKRECHT WORDT GEHANDHAAFD DOOR OVERHEID. PRIVAATRECHT WORDT GEHANDHAAFD DOOR PARTIJEN.

8 OBJECTIEF RECHT VOORBEELDEN REGELS OBJECTIEF RECHT Art. 1, boek 7, Burgerlijk Wetboek Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs te betalen Art. 12, lid 1, Grondwet Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter. Bovenstaande regels behoren tot het Nederlandse objectieve recht. Iedere rechtsorde heeft zijn eigen regels. Er is dus ook Duits, Frans, etc. objectief recht.

9 INDELING BESTUURSRECHT MILIEURECHT BOUWRECHTONDERWIJSRECHTETC BIJZONDER BESTUURSRECHT ALGEMEEN BESTUURSRECHT MATERIEEL RECHT FORMEEL RECHT

10 “STUFENBAU” Tractaat Grondwet Wet in formele zin Amvb Ministeriele regeling Provinciale verordening Gemeentelijke verordening HIERARCHIE VAN REGELINGEN

11 NORMSTELLING BESTUURSRECHT FORMELE WET AMvB MINISTERIELE REGELING VERORDENING LAGERE OVERHEID ALGEMENE REGELS (= WETTEN IN MATERIELE ZIN) BESLISSING IN CONCREET GEVAL ALGEMENE REGELS KUNNEN RUIMTE BIEDEN VOOR BELEIDSAFWEGING BIJ BESLISSING: FREIES ERMESSEN NORMSTELLING WORDTSTEEDS CONCRETER BESCHIKKING GELEDE NORMSTELLING (= NORMSTELLING DIE IN GEDEELTEN TOT STAND KOMT EN PAS NAAR HET CONCRETE GEVAL TOE WORDT AFGEROND) IS KENMERK VAN BESTUURSRECHT OVERHEID KAN VOORSPELBAARHEID VOOR BESLISSINGEN IN CONCRETE GEVALLEN VERGROTEN DOOR HET MAKEN VAN BELEIDSREGELS


Download ppt "Bestuursrecht Klas MED1 LES 1. DOCENT Mr. Eppo van Koldam P.T. Docent Hanzehogeschool sinds 1983 Docent in vakken: Inleiding recht, Staatsrecht, Europees."

Verwante presentaties


Ads door Google