De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De doorkruisingsleer in perspectief: algemene inleiding Mr. dr. A.P.W. Duijkersloot April 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De doorkruisingsleer in perspectief: algemene inleiding Mr. dr. A.P.W. Duijkersloot April 2010."— Transcript van de presentatie:

1

2 De doorkruisingsleer in perspectief: algemene inleiding Mr. dr. A.P.W. Duijkersloot April 2010

3 Kernvraag Mag de gemeente gebruik maken van het privaatrecht om beleid te voeren? Instrumenten: m.n. o.d actie, sluiten overeenkomsten, inzet eigenaarsbevoegdheid

4 Plan van behandeling 1. Algemeen antwoord 2. Toepassing op drie gebieden: a.privaatrechtelijke toestemming naast publiekrechtelijke vergunning b.handhaving c.contracteren in de r.o.

5 Algemeen antwoord De keuze voor gebruik privaatrecht is niet vrij: a.Beperkingen door de wetgever (bijv. art. 122 Woningwet) b.Beperkingen door de rechter: de doorkruisingsleer (Windmill)

6 Windmill

7 De Windmill-formule: doorkruising Geeft de publiekrechtelijke regeling een expliciet antwoord? Zo nee, is sprake van onaanvaardbare doorkruising? Criteria: 1. inhoud/strekking publiekr. regeling 2. bescherming belangen v. burgers 3. kan door gebruik van publiekrecht vergelijkbaar resultaat worden bereikt? Beoordeling in samenhang; geen overspannen verwachtingen

8 Geeft de publiekrechtelijke regeling een antwoord? Tekst van de wet + bedoeling wetgever Voorbeeld: Kunst- en Antiekstudio Lelystad

9 Kunst- en Antiekstudio Lelystad

10 Doorkruisingscriterium 1: Inhoud en strekking In samenhang beoordelen; vgl. Windmill Bijzonder geval: publiekrecht bevat expres geen regeling -> dan ook geen gebruik privaatrecht (Vlissingse brandweerkosten)

11 Vlissingse brandweerkosten NB: bluskosten onderscheiden van andere vormen van hulpverlening door de brandweer!

12 Doorkruisingscriterium 2: bescherming belangen burgers Materiële waarborgen Bevoegdheidsverdeling Processuele waarborgen

13 Doorkruisingscriterium 3: vergelijkbaar resultaat via het publiekrecht Vergelijkbaar = op gelijkwaardige wijze hetzelfde resultaat Zo ja: aanwijzing dat privaatrecht niet mag Zo nee: in beginsel privaatrecht mogelijk (Kabayel) Tenzij Vlissingse brandweerkosten

14 Wanneer is de doorkruisingsleer niet van toepassing? Privaatrecht vooruitlopend op, naast of in aanvulling op publiekrecht (vb. bevoegdhedenovk.) Beharting van verschillende belangen (A’dam/Geschiere) Privaatrechtelijke weg blijkt er uiteindelijk helemaal niet te zijn Evidente strijd met de wet


Download ppt "De doorkruisingsleer in perspectief: algemene inleiding Mr. dr. A.P.W. Duijkersloot April 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google