De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie in het recht mr. A.J. Wierenga. Introductie in het recht Hoofdstuk 1 –Recht in het algemeen Programma –Actualiteiten –Rechtsbronnen –Rechtsgebieden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie in het recht mr. A.J. Wierenga. Introductie in het recht Hoofdstuk 1 –Recht in het algemeen Programma –Actualiteiten –Rechtsbronnen –Rechtsgebieden."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie in het recht mr. A.J. Wierenga

2 Introductie in het recht Hoofdstuk 1 –Recht in het algemeen Programma –Actualiteiten –Rechtsbronnen –Rechtsgebieden –Indelingen

3 Wortels in de maatschappij Acties bij distributiecentra Albert Heijn –Arbeidsovereenkomst Project X - Haren –Handhaven openbare orde –Bestuurlijke verantwoordelijkheid –Vervolging daders –Schadevergoedingen Noord-Korea –Soevereiniteit - Veiligheidsraad –Non-proliferatieverdrag 1968

4 Bronnen van recht Internationale rechtsregels Wet Ongeschreven rechtsregels Beleidsregels Rechtsbeginselen Rechtspraak –De facto

5 Internationaal recht Geschreven recht –Verdrag Handvest VN –Veiligheidsraad EU-verdrag Rechten van de mens (EVRM) –Besluiten volkenrechtelijke organisaties EU-besluiten –Verordeningen –Richtlijnen Ongeschreven recht –Gewoonterecht

6 Wet Grondwet Grondrechten Staatsinrichting –Koning(in) Wetten Vb. –Wet studiefinanciering 2000 Andere regelgeving Vb. –APV / afvalstoffenverordening

7 Rechtspraak Vage normen –Art. 6:162 BW: onrechtmatige daad Zorgvuldigheidsnormen –Vb. Gevaarzetting Kelderluik-arrest Waarschijnlijkheid dat gevaar niet wordt onderkend Bezwaarlijkheid van veiligheidsmaatregelen Ernst gevolgen Waarschijnlijkheid van ongeval – Rechtseconomen: Kp < Os x Ws Kp = kosten preventie Os = omvang schade Ws = waarschijnlijkheid schade

8 Ongeschreven recht Gewoonte –Bezwaar: rechtsonzekerheid –Staatsrecht Vertrouwensregel –Internationaal recht UNCLOS

9 Beleidsregels Bevoegdheid bestuursorgaan –Vb: Tabakswet Minister kan boete opleggen –‘Kan’ »Cafébaas waarschuwt niet »Cafébaas faciliteert

10 Rechtstelsel compleet? Zaak Riggs – Palmer –Rechtsbeginsel –Generalisatie van in andere rechtsregels geformuleerde voorschriften Niemand mag beter worden van onrecht Regels van moraal en fatsoen –Niet: algemeen (onpersoonlijk) afkomstig van bevoegd gezag Coërcitief »Hoge Raad 1926 - Goudse Bouwmeester-arrest »Geen onverschuldigde betaling (verbintenis uit de wet)

11 Rechtsstelsel Geen richting? Oplossingen moeten passen in het systeem Recht van spreken –Motiveringsplicht controleerbaar

12 Functies van het recht Conflict-mijdend: ordening – Materieel recht Geboden en verboden – H.L.A. Hart: overlevingskansen vergrotend Conflict-oplossend: – Formeel recht of procesrecht Hoe haal je jouw recht?

13 Materieel en formeel recht Burgerlijk Wetboek (BW) Wetboek van Strafrecht (Sr) Algemene wet bestuursrecht Wetboek van Rechtsvordering (Rv) Strafvordering (Sv) Algemene wet bestuursrecht Ge- en verboden Procesrecht

14 Stufenbau Internationaal recht Grondwet Formele wet Amvb (regering) Ministeriële regeling Decentrale regelgeving Provinciale verordening Gemeentelijk verordening Etc. Internationaal recht

15 Hiërarchisch ordening Hogere voor lagere regel – Regels grotere gemeenschap gaan voor regels van kleinere gemeenschap – Vb. Verordening Wassenaar » Fotografieverbod Eikenhorst » Rb Den Haag 2003 (www.rechtspraak.nl)www.rechtspraak.nl » art. 121 Gemeentewet

16 Indeling recht Privaatrecht – Particuliere bevoegdheden Niet exclusief Publiekrecht – Overheidsbevoegdheden Exclusief

17 Voorbeeld privaatrecht Buurman past op Mickey – Operatie staart Conflict over kosten dierenarts

18 Uitwerking privaatrecht Individueel belang – Verhouding tussen burgers onderling en – Verhouding tussen burgers en rechtspersonen NV, BV, vereniging, Ook staat, provincie, gemeente Andere benamingen – Burgerlijk recht, civiel recht Handelsrecht Arbeidsrecht

19 Voorbeeld publiekrecht Buren klagen over Napoleon – Burgemeester  uitlaatverbod Exclusieve bevoegdheid

20 Uitwerking publiekrecht Algemeen belang – Overheid en haar organen Staatsrecht – Overheid en haar burgers Bestuursrecht: – Welke bestuursorganen welke bevoegdheden? – Hoe komen besluiten tot stand?

21 Indelingen: strafrecht Publiekrechtelijke aspecten domineren – Maatschappelijk sturingsmiddel – Vervolgingsmonopolie OM – Opportuniteitsbeginsel: Afzien van op grond van algemeen belang Privaatrechtelijke trekken: – In feite conflict tussen burgers – Art. 12 Sv » Wilders – Voeging – Woord voeren


Download ppt "Introductie in het recht mr. A.J. Wierenga. Introductie in het recht Hoofdstuk 1 –Recht in het algemeen Programma –Actualiteiten –Rechtsbronnen –Rechtsgebieden."

Verwante presentaties


Ads door Google