De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ARBEIDSRECHT HRM-DT 1 e JAAR LES 1 Mr. Eppo van Koldam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ARBEIDSRECHT HRM-DT 1 e JAAR LES 1 Mr. Eppo van Koldam."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 ARBEIDSRECHT HRM-DT 1 e JAAR LES 1 Mr. Eppo van Koldam

3 2 Docent l Mr. Eppo van Koldam l P.t. docent Hanzehogeschool sinds 1983 l Docent in vakken: Inleiding recht, Staatsrecht, Europees recht, Bestuursrecht, Privaatrecht en Arbeidsrecht. Begeleider stages en ao’s. l Hoofdfunctie: projectadviseur gemeente Haren (van 1996-2011 gemeentesecretaris en directeur bestuursdienst) l E-MAIL: e.m.van.koldam@pl.hanze.nl en eppo@vankoldam.come.m.van.koldam@pl.hanze.nl www.vankoldam.com

4 3 Info op BlackBoard l Werkwijze: zelfwerkzaamheid onder begeleiding docent l Literatuur l Tentamen l Planning lessen l Beschikbaarheid docent

5 4 Brainstorm: Wat is recht?

6 5 5 Systeem van het recht Rechtsbron Subjectief recht Interpretatie Rechtsfeit Objectief recht

7 6 6 Systeem van het recht Rechtsbron Subjectief recht Interpretatie Rechtsfeit Objectief recht

8 7 Rechtsbronnen l Tractaat (Verdrag) l Wet (in materiele zin) l Jurisprudentie l Gewoonte

9 8 “ STUFENBAU” Tractaat Grondwet Wet in formele zin Amvb Ministeriele regeling Hiërarchie van regelingen

10 9 Jurisprudentie Rechters interpreteren wettelijke regels Rechters scheppen soms ook recht => jurisprudentie is rechtsbron Organisatie rechtspraak

11 10 Rechtspraak HOGE RAAD GERECHTSHOVEN RECHTBANKEN SECTOR KANTON HOGER BEROEP CASSATIE RECHT EN FEITEN Arrest Vonnis 1 5 18

12 11 GEDRAGINGEN BESTUURSORGANEN BESTUURLIJKE HEROVERWEGING RECHTBANK HOF HOGE RAAD ABRS CRvB CBB NATIONALE OMBUDSMAN GEDRAGINGEN BURGERS Organisatie rechtspraak

13 12 Systeem van het recht Rechtsbron Subjectief recht Interpretatie Rechtsfeit Objectief recht

14 13 Soorten relaties met bijpassend objectief recht OVERHEID BURGER RECHTSPERSOON Publiekrecht (staatsrecht + bestuursrecht) Privaatrechtrecht (contractenrecht en goederenrecht) EUROPA Europees recht Rechtspersonenrecht

15 14 Onderscheidingen objectief recht PUBLIEKRECHTPRIVAATRECHT DWINGEND RECHT REGELEND RECHT MATERIEEL RECHT FORMEEL RECHT

16 15 Mensen komen en gaan….. Definitie Arbeidsrecht: Het geheel van (on)geschreven rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking

17 16 Betrokkenen bij arbeids-ovk en hun belangen Werknemer Werkgever Arbeidsovereenkomst Overheid

18 17 Normstelling l Verdelende gerechtigheid l Gelijkheid als eis l Ongelijke gevallen gelijk maken l Rechtvaardigheid l Normstelling afmaken naar concrete geval toe l Veel uitzonderingen l Duur l Veel politieke sturing l Vergeldende gerechtigheid l Gelijkheid als gegeven l Gelijke gevallen gelijk houden l Rechtszekerheid l Normstelling voltooid in de abstracte fase l Eenduidig l Goedkoop l Weinig politieke sturing

19 18 Eerste oriëntatie Instroom –Hoe gaan we vacatures vervullen? Doorstroom –Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer tegenover elkaar? Uitstroom –Hoe kan de arbeids- overeenkomst worden beëindigd? Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Proeftijd Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Deeltijdwerk Uitzendkrachten Oproepkrachten Thuiswerk Zich als goed werkgever gedragen Zich als goed werknemer gedragen Loon Belastingvrije vergoedingen Verlof Doorbetaling loon bij ziekte Arbeidsongeschiktheid Arbeidsomstandigheden Beëindiging met wederzijds goedvinden Opzegging Ontbinding door kantonrechter Ontslag op staande voet Collectief ontslag Rol van het CWI

20 19 Positionering arbeidsrecht PUBLIEKRECHTPRIVAATRECHT DWINGEND RECHT REGELEND RECHT MATERIEEL RECHT FORMEEL RECHT

21 20 Afwijken rechtsartikelen Contractruimte voor partijen in het arbeidsrecht: –Aanvullend recht: voor het geval partijen zelf niets hebben geregeld (individueel mag dus). –semidwingend: (individuele) afwijking schriftelijk mogelijk –¾ - dwingend: afwijking mogelijk in CAO (collectief dus) –5/8 dwingend: afwijking mogelijk op basis afspraak OR –Dwingend recht: Regels waarvan niet mag worden afgeweken: elke afwijking maakt afspraak ongeldig (nietig) Arbeidsrecht - bijeenkomst 1

22 21 Dwingend, ¾ dwingend, ½ dwingend recht en 5/8 dwingend? A.Art. 7:668a BW B.Art. 7:652 BW C.Art. 7:646 lid 7 BW D.Art.7: 670 BW E.Art. 2, lid 11, Wet Aanpassing Arbeidsduur

23 22 Systeem van het recht Rechtsbron Subjectief recht Interpretatie Rechtsfeit Objectief recht

24 23 Schema rechtsfeiten

25 24 Overeenkomst en onrechtmatige daad in het arbeidsrecht l Arbeidsovereenkomst l Collectieve arbeidsovereenkomst l Staking als onrechtmatige daad l Wanprestatie

26 25 Soorten overeenkomsten verrichten werk

27 26 Essentialia arbeidsovereenkomst l Gezagsverhouding werkgever/werknemer l Werknemer verplicht arbeid persoonlijk te verrichten –Gedurende zekere tijd l Werkgever verplicht tot betaling van loon –Fooi is geen tegenprestatie, dus geen loon –Fiscaal en Civiel loon is niet identiek l Niet van belang hoe partijen zelf hun overeenkomst benoemen l Gevolgen Flexwet


Download ppt "1 ARBEIDSRECHT HRM-DT 1 e JAAR LES 1 Mr. Eppo van Koldam."

Verwante presentaties


Ads door Google