De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 Arbeidsrecht en de arbeidsovereenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 Arbeidsrecht en de arbeidsovereenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 3 Arbeidsrecht en de arbeidsovereenkomst

2 Waarom kennis van de wet belangrijk is
Het juiste doen De beperkingen van de afdelingen HR en juridische zaken Voorkomen van aansprakelijkheden

3 De arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst is de overeen-komst, waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet, dan zijn de arbeidsrechtelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek op die overeenkomst van toepassing.

4 De arbeidsovereenkomst
Criteria: Arbeid Loon Gedurende zekere tijd Gezagsverhouding

5 De arbeidsovereenkomst
Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst? Freelancecontract: geen gezagsverhouding Verklaring arbeidsrelatie (VAR) Rechtsvermoeden

6 De duur van de arbeidsovereenkomst
Voor bepaalde tijd: arbeidsovereenkomst waarvan de einddatum vaststaat Kan in principe niet tussentijds worden beeindigd Wordt automatisch omgezet in onbepaalde tijd na een periode van 36 maanden of meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

7 De arbeidsovereenkomst
Voor het sluiten van de arbeids-overeenkomst zijn geen specifieke regels opgenomen in het arbeids-recht

8 Gelijke behandeling De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) verbiedt discriminatie op grond van godsdienst,levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheiden burgerlijke staat. Het maken van onderscheid op één van deze gronden is onder andere verboden bij het aangaan en het uitvoeren van een arbeidsovereenkomst.

9 De positie van vrouwen De positie van vrouwen wordt bemoeilijkt door:
Sociale rolpatronen Een door mannen beheerste bedrijfscultuur Vrouwonvriendelijke netwerken Ongewenste intimiteiten

10 Onderscheid Direct onderscheid betreft onderscheid wegens een in de wet verboden grond. Indirect onderscheid betreft onderscheid op een grond die weliswaar niet verboden is, maar waarvan de uitwerking ertoe leidt dat een bepaalde groep ongelijk wordt behandeld.

11 Inhoud van de arbeidsovereenkomst
Goed werkgeverschap en goed werknemer-schap Schorsing/op non-actiefstelling Bijzondere bedingen: - proeftijd concurrentiebeding verbod van nevenwerkzaamheden relatiebeding geheimhoudingsbeding Overgang van onderneming

12 Disciplinaire maatregelen
Boetebeding Beding waarbij werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat een werknemer bepaalde boetes is verschuldigd indien hij bepaalde voorschriften niet naleeft.

13 Wijziging van de arbeidsvoorwaarden
Wijziging van de arbeidsvoorwaarden is in principe alleen mogelijk wanneer beide partijen daarmee instemmen. Eenzijdige wijziging van de arbeids-voorwaarden is alleen mogelijk onder zeer bijzondere omstandigheden (artikel 7:613 BW).


Download ppt "3 Arbeidsrecht en de arbeidsovereenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google