De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wereld van arbeidsbemiddeling 1 van 15 Wetgeving Onderwerpen: Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet) Wet allocatie van arbeidskrachten door intermediairs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wereld van arbeidsbemiddeling 1 van 15 Wetgeving Onderwerpen: Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet) Wet allocatie van arbeidskrachten door intermediairs."— Transcript van de presentatie:

1 De wereld van arbeidsbemiddeling 1 van 15 Wetgeving Onderwerpen: Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet) Wet allocatie van arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) cao’s wetgeving omtrent arbeidsrecht sociale wetgeving overige relevante wetgeving

2 De wereld van arbeidsbemiddeling 2 van 15 Flexwet De Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet) is van kracht geworden op 1 januari 1999. De Flexwet is ingevoerd om: de flexibiliteit voor werkgevers te vergroten; meer zekerheid en een betere rechtspositie voor de werknemer te creëren.

3 De wereld van arbeidsbemiddeling 3 van 15 Flexwet Belangrijkste regels: proeftijd contracten voor bepaalde tijd minimum arbeidsduur per oproep loondoorbetalingsverplichting rechtsvermoedens opzegtermijn ontbinding

4 De wereld van arbeidsbemiddeling 4 van 15 WAADI Wet allocatie van arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) Geldt voor alle intermediairs. Met de invoering van deze wet is het vergunningstelsel komen te vervallen. Iedereen kan nu een arbeids- bemiddelingsbureau beginnen.

5 De wereld van arbeidsbemiddeling 5 van 15 WAADI Belangrijkste regels: stakingsbeding inlenersaansprakelijkheid loonverhoudingsnorm informatieveiligheid

6 De wereld van arbeidsbemiddeling 6 van 15 Collectieve arbeidsovereenkomst Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor een gehele branche. Een cao wordt gezamenlijk afgesloten door: één of meer werkgevers; één of meer werkgeversorganisaties; en één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden).

7 De wereld van arbeidsbemiddeling 7 van 15 Collectieve arbeidsovereenkomst Betrokkenen: Brancheorganisaties (bijvoorbeeld: OAWS, ABU, NBBU, Boaborea) Beroepsverenigingen (bijvoorbeeld: NOBOL, Noloc, NOBCO, SNCU) Grootste cao’s voor uitzendkrachten: ABU-cao NBBU-cao

8 De wereld van arbeidsbemiddeling 8 van 15 ABU-cao Fase A: maximaal 78 gewerkte weken bij 78 gewerkte weken ⇨ arbeidsovereenkomst met uitzendbeding stopt automatisch werkt de flexwerker door ⇨ automatisch naar fase B 26 weken niet gewerkt ⇨ terug begin fase A na 26 begint ⇨ opbouw pensioen na 26 weken ⇨ opbouw ‘persoonlijk opleidingsbudget’

9 De wereld van arbeidsbemiddeling 9 van 15 ABU-cao Fase B: volgt direct op fase A, mits fase A niet langer dan 26 weken geleden is maximaal twee jaar en/of maximaal acht arbeidsovereenkomsten iedere arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd recht op loondoorbetaling, ook bij geen werk/ziekte onderbreking < dan 13 weken ⇨ doortellen in fase B onderbreking ≥ 13 weken maar < 26 weken ⇨ terug naar begin fase B onderbreking ≥ 26 weken ⇨ terug naar begin fase A

10 De wereld van arbeidsbemiddeling 10 van 15 ABU-cao Vervolg fase B: individueel recht op persoonlijk opleidingsbudget einde dienstverband in fase B ⇨ persoonlijk opleidingsbudget wordt uitgekeerd, tenzij: – de flexwerker aansluitend op fase B een arbeids- contract krijgt bij de inlener; – de flexwerker instroomt in fase C; – scholing is geweigerd; – de arbeidsovereenkomst is ontbonden op grond van dringende reden (op staande voet).

11 De wereld van arbeidsbemiddeling 11 van 15 ABU-cao Fase C: volgt direct op fase B, mits fase B niet langer dan 13 weken geleden is is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau als de flexwerker stopt en de onderbreking is korter dan 26 weken ⇨ terug naar begin fase B onderbreking langer dan 26 weken ⇨ alle opgebouwde rechten verlopen ⇨ terug naar begin fase A

12 De wereld van arbeidsbemiddeling 12 van 15 Opvolgend werkgeverschap Opvolgend werkgeverschap houdt in dat bij verandering van werkgever, onder bepaalde omstandigheden, het werkverleden van de betreffende werknemer wordt meegenomen.

13 De wereld van arbeidsbemiddeling 13 van 15 Overige relevante wetgeving Belangrijke wetgeving omtrent arbeidsrecht: Arbeidstijdenwet Wet op de identificatieplicht (Wid) Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

14 De wereld van arbeidsbemiddeling 14 van 15 Overige relevante wetgeving Belangrijke sociale wetgeving: Wet verbetering poortwachter (Wvp) Ziektewet (ZW) Werkloosheidwet (WW) Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) – Werkregeling jonggehandicapten Wet Werk en Bijstand (WWB)

15 De wereld van arbeidsbemiddeling 15 van 15 Overige relevante regels Regels uit de praktijk: NVP Sollicitatiecode College bescherming persoonsgegevens (CBP) Commissie Gelijke Behandeling (CGB) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) spelregels voor referenties en getuigschriften Verklaring arbeidsrelatie (VAR) diverse bedingen, zoals concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding algemene voorwaarden intermediair


Download ppt "De wereld van arbeidsbemiddeling 1 van 15 Wetgeving Onderwerpen: Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet) Wet allocatie van arbeidskrachten door intermediairs."

Verwante presentaties


Ads door Google