De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9. Rechten en plichten bij een arbeidsovereenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9. Rechten en plichten bij een arbeidsovereenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 9. Rechten en plichten bij een arbeidsovereenkomst

2 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Verplichtingen werkgever loonbetaling (art. 7:616 BW) hoogte loon, afhankelijk van ondermeer: 1.arbeidsovereenkomst 2.CAO 3.Wet minimum loon

3 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl3 Geen arbeid, geen loon de werkgever hoeft geen loon te betalen als de werknemer de overeengekomen arbeid niet heeft verricht (art. 7:627 BW) voorbeeld: – staking uitzondering: –ziekte (art. 7:629 BW) –vakantie

4 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl4 Goed werkgever werkgever moet zich gedragen als goed werkgever (art. 7:611 BW)

5 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl5 Aansprakelijkheid van de werkgever werknemer die schade veroorzaakt aan werkgever of derde voor welke schade werkgever wettelijk aansprakelijk is, is hiervoor niet aansprakelijk ten opzichte van zijn werkgever (art. 7:661 BW) werknemer is alleen aansprakelijk bij opzet of roekeloosheid regres

6 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl6 Aansprakelijkheid van de werkgever Werknemer Derde Werkgever Arbeidsovereenkomst art. 6:162 BW art. 6:170 BW regres

7 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl7 Veiligheid werkgever is verplicht maatregelen te treffen die bijdragen aan de bescherming van de werknemers (art. 7:658 BW)

8 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl8 Goed werknemer zich gedragen als goed werknemer (7:611 BW)

9 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl9 Concurrentiebeding dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst wordt beperkt om ergens anders te werken (art. 7:653 BW) 1.schriftelijk; 2.meerderjarigheid matigingsbevoegdheid van de rechter (lid 2) concurrentiebeding treedt pas in werking na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

10 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl10 Geheimhoudingsbeding een afspraak waarbij de werknemer zich verplicht vertrouwelijke zaken geheim te houden –meestal gekoppeld aan een boete beding niet in de wet geregeld, wordt gebaseerd op art.7: 611 BW van belang voor bewijslast –werkgever hoeft niet te bewijzen dat werknemer het niet wist

11 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl11 Ondertekenen geen verplichting om een arbeidsovereenkomst (concurrentie- en geheimhoudingsbeding) te ondertekenen als er reeds een overeenkomst is

12 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl12 Proeftijd een periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst waarin werkgever en werknemer kunnen bekijken of zij wederzijds aan de verwachtingen voldoen (art. 7:652/676 BW) –geldt niet automatisch –schriftelijk –voor beide pp even lang –blijft doorlopen bij ziekte

13 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl13 Gevolgen proeftijd ontslagvergunning is niet vereist opzegverboden niet van toepassing –er zijn uitzonderingen: zwangerschap geen opzegtermijn

14 Lengte proeftijd © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl14 arbeids- overeenkomst bepaalde tijdkorter dan 2 jaar maximaal 1 maand 2 jaar of langer maximaal 2 maand niet vastgesteld op kalender datum maximaal 1 maand onbepaalde tijd maximaal 2 maand

15 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl15 Overgang van onderneming van overgang van een onderneming is sprake als een eenheid van ondernemingsactiviteiten wordt overgedragen (verkocht) bij overgang gaan de werknemers met alle rechten en plichten automatisch over op de verkrijger (art. 7:662 ev BW)

16 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl16 Gewone overgang Ondernemer A Ondernemer B Onderneming A Werknemers koopovereenkomst gaat over Arbeidsovereenkomst gaat over

17 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl17 Faillissement bij faillissement gaan werknemers niet automatisch over op de verkrijger (art. 7: 666 BW)

18 © 2010 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl18 Faillissement Curator Ondernemer B Onderneming A Werknemers koopovereenkomst gaat over arbeidsovereenkomst gaat niet over Werkloos ?


Download ppt "9. Rechten en plichten bij een arbeidsovereenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google