De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 3. 2 Bedingen in de AO –Huwelijksbeding –Moederschapsbeding –Pensioenbeding –Wijzigingsbeding –Concurrentiebeding –Proefbeding –Scholingsbeding –Exclusiviteitsbeding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 3. 2 Bedingen in de AO –Huwelijksbeding –Moederschapsbeding –Pensioenbeding –Wijzigingsbeding –Concurrentiebeding –Proefbeding –Scholingsbeding –Exclusiviteitsbeding."— Transcript van de presentatie:

1 Deel 3

2 2 Bedingen in de AO –Huwelijksbeding –Moederschapsbeding –Pensioenbeding –Wijzigingsbeding –Concurrentiebeding –Proefbeding –Scholingsbeding –Exclusiviteitsbeding –Ontbindend beding wegens wanprestatie –Delcrederebeding –Scheidsrechtelijk beding –Borgtocht

3 3 Verzwarende clausules Nietig Alle met de AOW strijdige bedingen Voor zover zij ertoe strekken »de rechten van de werknemer in te korten »OF zijn verplichtingen te verzwaren

4 4 Proefbeding Proefperiode –Tijdvak –Om te beoordelen of verloop van dienstbetrekking al dan niet blijft voortbestaan –Waarbinnen de AO sneller dan normaal kan beëindigd worden Eenmaligheid Vorm geschrift

5 5 Proefbeding Duur MinimumMaximum Arbeider7 dagen14 dagen Bediende1 maand6 maanden 12 maanden

6 6 Proefbeding Problemen Geen duur bepaald Schorsing arbeidsovereenkomst Beëindiging tijdens de minimumduur

7 7 Verplichtingen werkgever Werk verschaffen Hulpmiddelen ter beschikking stellen Veiligheid en gezondheid Loon Huisvesting en voeding Geloofsplichten en burgerlijke plichten Onthaal Arbeidsgereedschap en persoonlijke voorwerpen van de werknemer

8 8 Verplichtingen werknemer Werken –Zorgvuldig, eerlijk, nauwkeurig –Bevelen en instructies opvolgen Geheimen Oneerlijke concurrentie Veiligheid Arbeidsgereedschap en grondstoffen

9 9 Aansprakelijkheid werknemer Artikel 18 AOW –Ingeval de werknemer bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst de werkgever of derden schade berokkent –Is hij enkel aansprakelijk Voor bedrog en zware schuld Voor lichte schuld als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt

10 10 Aansprakelijkheid werknemer Civielrechtelijke aansprakelijkheid Beperking van aansprakelijkheid Geen afwijking mogelijk Zware schuld Lichte schuld die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt Schade aan werkgever of derden In de uitvoering van de AO

11 11 Aansprakelijkheid werkgever Artikel 1384 B.W. –Zijn aansprakelijk: Meesters en zij die anderen aanstellen Voor de schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt In de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben

12 12 Concurrentie Beginsel Vrijheid van arbeid Tijdens de uitvoering van de AO Goede trouw Concurrentie Oneerlijke concurrentie Na einde AO Concurrentie Oneerlijke concurrentie Concurrentiebeding

13 13 Concurrentie Concurrentiebeding Begrip Jaarloon Geldigheidsvoorwaarden –Soortgelijke activiteiten –Geografisch beperkt –Niet langer dan 12 maanden –Vergoeding door de werkgever »Minstens gelijk aan ½ brutoloon »Tenzij: afstand binnen 15 dagen Geen uitwerking: einde door de werkgever (zonder dringende reden) ofwel einde tijdens proefperiode

14 14 Concurrentie Afwijkingsbeding –Voor bepaalde ondernemingen –Internationaal activiteitsveld –Belangrijke econ., techn., financ. Belangen op de internationale markten –Eigen dienst voor onderzoek –Voor bepaalde werken –Toelaten kennis te verkrijgen –Van praktijken die eigen zijn van de onderneming –Waarvan het benutten ervan voor deze onderneming nadelig kan zijn

15 15 Concurrentie Afwijkingsbeding –De afwijkingen: –Geografisch gebied –Duur –Beëindiging –Modaliteiten: CAO –Vergoeding –Verzaking –Commissie van goede diensten


Download ppt "Deel 3. 2 Bedingen in de AO –Huwelijksbeding –Moederschapsbeding –Pensioenbeding –Wijzigingsbeding –Concurrentiebeding –Proefbeding –Scholingsbeding –Exclusiviteitsbeding."

Verwante presentaties


Ads door Google