De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Enkele vragen Hoe staat de BW in laagconjunctuur tegenover langere stages, werkplekleren ? -Kennis van de mogelijkheden van stagiairs -Bij minder werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Enkele vragen Hoe staat de BW in laagconjunctuur tegenover langere stages, werkplekleren ? -Kennis van de mogelijkheden van stagiairs -Bij minder werk."— Transcript van de presentatie:

1 enkele vragen Hoe staat de BW in laagconjunctuur tegenover langere stages, werkplekleren ? -Kennis van de mogelijkheden van stagiairs -Bij minder werk de stages minder lang maken.

2 enkele vragen Welke procedure wordt gebruikt bij aanwerving? Stage Jobstudent Contract van bepaalde duur Contract van onbepaalde duur Testdagen gesprek melbascreening proef op diverse werkvloeren

3 enkele vragen Populatieverhoudingen (aantal werknemers uit OV 2-afgestudeerden, uit de groep ex- psychiatrische patiënten, uit de groep vreemdelingen,enz...) -38% OV2 -36% OV3 -11% lager secundair -15% hoger secundair

4 enkele vragen Welke evolutie ziet de BW in verband met onze OV2 leerlingen naar de toekomst?

5 enkele vragen Hoe zit het met deeltijds werk procentueel uitgedrukt – voltijds – halftime – andere? Mogelijkheid tot halftime werken – voorwaarden – gevolgen voor de werknemer – loon – tegemoetkomingen...? -67% Voltijds (77% in 2005) -17% 4/5 tewerkstelling (10%in 2005) -17% Halftijds (13% in 2005)

6 enkele vragen Waarom haken mensen af in BW? -Ziekte -Pensioen -Familiale omstandigheden

7 enkele vragen Is er veel verloop binnen de BW, naar andere afdelingen? Is er een verloop van BW naar BW of naar gewoon bedrijf – of naar dagcentra...? -Eén werknemer werd zelfstandig in 2010 -Eén werknemer naar andere BW -In 2010 kwamen 8 OV2 leerlingen in dienst

8 enkele vragen Zijn er werknemers met autisme of autistiform gedrag? Worden er voor hen specifieke maatregelen genomen? -Aantal ? -Maatregelen: individueel

9 enkele vragen Hoe zit het met het loon van de werknemers, een gelijk minimumloon of zijn er gradaties mogelijk? (te bekijken bij onze doelgroep jongeren met een mentale beperking) -Minimumloon sector BW= €9,9417/uur -5 gradaties (vb 4=lassen, 5=administratie) -Niveau 4 = 10,4388/uur

10 enkele vragen Zijn er sociale activiteiten gepland binnen de BW – uitstappen op reis gaan...? -Tweejaarslijks teambuilding -BBQ -Nieuwjaarsreceptie -Voetbal -Receptie voor verlof -Kerstfeest -…

11 enkele vragen Worden er kansen geboden om bij te leren, zo ja welke en waar? -Zelfstandigheid -Hygiëne -Computer -GSM

12 enkele vragen Zijn er schorsingen, zo ja om welke redenen en welke alternatieven worden er geboden? -Zelden schorsing -Zo ja voor handgemeen, agressie

13 enkele vragen Zijn er vervoersmogelijkheden, zo ja welke? Zijn er financiële tussenkomsten voor vervoer? -Openbaar vervoer -Systeem derde betaler

14 enkele vragen Hoe wordt er omgegaan met afwezigheden? Indien een werknemer niet meer voldoet, wat zijn de gevolgen daarvan, hoe wordt zoiets aangepakt? Wordt er gezocht naar andere mogelijkheden voor de werknemer? Zo ja naar welke? -Gemiddeld voor de doelgroep 18dagen per jaar -BTW project -Melba screening -Arbeidstraining - ergonomie

15 enkele vragen Welke werkregimes (deeltijds, ploegendienst,…) zijn in gebruik? -Enkel dagdienst -Bij uitzondering een uur vroeger of later beginnen

16 enkele vragen Hoe is de samenwerking met andere BW’s en op welke manier(en) wordt er samengewerkt. -Gezamelijke aankoop van grondstoffen -Regio gebonden (vb groendienst) -Klanten worden gerespecteerd

17 enkele vragen Hoe worden de begeleiders binnen de BW opgeleid naar specifieke hulpvragen van de werknemers? -Opleiding werkpoststudie bij PVO, ergonomie en arbeidsstudie -Diverse opleidingen: epilepsie, autisme, coachen van werknemers, omgaan met agressie… Meestal bij TIEVO

18 enkele vragen Is er een doorgroei naar het NEC (normale economisch circuit) - Supported employment - project


Download ppt "Enkele vragen Hoe staat de BW in laagconjunctuur tegenover langere stages, werkplekleren ? -Kennis van de mogelijkheden van stagiairs -Bij minder werk."

Verwante presentaties


Ads door Google