De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wereld van arbeidsbemiddeling 1 van 21 Vraaggerichte arbeidsbemiddeling Bij vraaggerichte arbeidsbemiddeling is de vacature van de opdrachtgever het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wereld van arbeidsbemiddeling 1 van 21 Vraaggerichte arbeidsbemiddeling Bij vraaggerichte arbeidsbemiddeling is de vacature van de opdrachtgever het."— Transcript van de presentatie:

1 De wereld van arbeidsbemiddeling 1 van 21 Vraaggerichte arbeidsbemiddeling Bij vraaggerichte arbeidsbemiddeling is de vacature van de opdrachtgever het vertrekpunt in de procedure. Organisaties die op deze manier werken: uitzendbureau werving- en selectiebureau detacheringsbureau headhunters

2 De wereld van arbeidsbemiddeling 2 van 21 Uitzendbureau Kenmerken: Bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en organisaties die tijdelijk nieuwe werknemers nodig hebben. Gericht op een laaggeschoolde tot mbo-/ startend hbo-geschoolde doelgroep. Na bemiddeling treedt de uitzendkracht bij het uitzendbureau in dienst. Filmfragment: Uitzend KrachtUitzend Kracht

3 De wereld van arbeidsbemiddeling 3 van 21 Uitzendbureau De arbeidsovereenkomst De uitzendorganisatie is de werkgever en betaalt loon aan uitzendkracht. Arbeidscontract heet uitzendovereenkomst. De Flexwet Op de uitzendovereenkomst zijn de regels van de Wet flexibiliteit en zekerheid (‘Flexwet’) van toepassing. Afwijkende afspraken zijn gemaakt in de cao (NBBU/ABU). ABU-cao beschrijft 3 fasen: A, B en C.

4 De wereld van arbeidsbemiddeling 4 van 21 Uitzendbureau: Flexwet De Flexwet (1999) is ingevoerd om: de flexibiliteit voor werkgevers te vergroten; meer zekerheid en een betere rechtspositie voor de werknemer te creëren.

5 De wereld van arbeidsbemiddeling 5 van 21 Uitzendbureau: Flexwet De flexwet geldt voor iedere medewerker die rechtstreeks bij een werkgever in dienst treedt. Het fasensysteem komt voort uit de Flexwet en is alleen van toepassing op flexwerkers die in dienst zijn van de intermediair.

6 De wereld van arbeidsbemiddeling 6 van 21 Uitzendbureau: Flexwet

7 De wereld van arbeidsbemiddeling 7 van 21 Uitzendbureau: Flexwet Uitzenden met uitzendbeding: Einde opdracht betekent einde uitzend- overeenkomst. De uitzendkracht kan elk moment stoppen met werken. Opdrachtgever kan elk moment de opdracht met het uitzendbureau beëindigen.

8 De wereld van arbeidsbemiddeling 8 van 21 Uitzendbureau: tarief

9 De wereld van arbeidsbemiddeling 9 van 21 Detacheringsbureau Kenmerken: Bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en organisaties die tijdelijk nieuwe werknemers nodig hebben. Gericht op een mbo+/hbo-geschoolde doelgroep. De detacheringskandidaat is in dienst bij het detacheringsbureau.

10 De wereld van arbeidsbemiddeling 10 van 21 Detacheringsbureau Twee vormen van detachering

11 De wereld van arbeidsbemiddeling 11 van 21 Detacheringsbureau: tarief

12 De wereld van arbeidsbemiddeling 12 van 21 Werving- en selectiebureau Kenmerken: Bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en organisaties die een medewerker recht- streeks voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd in vaste dienst willen aanstellen. Betreft vooral functies op hbo-/wo-niveau. Na bemiddeling treedt de kandidaat in dienst bij de opdrachtgever. Het bureau bemiddelt ook in tijdelijke (project)opdrachten t.b.v. zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel).

13 De wereld van arbeidsbemiddeling 13 van 21 Werving- en selectiebureau: tarief Een fee is het bedrag dat door de werkgever aan het werving- en selectiebureau betaald wordt nadat een selectieprocedure is afgerond. De fee bedraagt 20% tot 30% van het bruto jaarsalaris, afhankelijk van: specialist of generalist? functieniveau schaarste van de doelgroep het aantal te vervullen opdrachten bij één en dezelfde opdrachtgever

14 De wereld van arbeidsbemiddeling 14 van 21 Werving- en selectiebureau: tarief

15 De wereld van arbeidsbemiddeling 15 van 21 Werving- en selectiebureau: tarief Betalingswijze van de fee: Tweefasensysteem No cure, no pay

16 De wereld van arbeidsbemiddeling 16 van 21 Werving- en selectiebureau: zzp’er Kenmerken zzp’er: Treedt niet in dienst bij bureau of opdrachtgever. Werkt onder een projectovereenkomst. Stuurt factuur aan w&s-bureau en wordt door het bureau uitbetaald. Het w&s-bureau rekent uurtarief door aan opdrachtgever, inclusief een winstmarge. Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) kan een w&s-bureau inschakelen om een nieuwe opdracht te verwerven.

17 De wereld van arbeidsbemiddeling 17 van 21 Zzp’er: uurtarief

18 De wereld van arbeidsbemiddeling 18 van 21 Headhunter De kenmerken van een headhunter komen op de volgende punten overeen met die van een werving- en selectiebureau: Bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en organisaties die een medewerker recht- streeks voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd in vaste dienst willen aanstellen. Na bemiddeling treedt de kandidaat in dienst bij de opdrachtgever.

19 De wereld van arbeidsbemiddeling 19 van 21 Headhunter Op de volgende punten verschilt een headhunter van een werving- en selectiebureau: Vacature bevindt zich op directie-/senior- managementniveau of binnen schaarse doelgroep. Vacatures worden niet openbaar gemaakt; de consultant benadert kandidaten actief en discreet.

20 De wereld van arbeidsbemiddeling 20 van 21 Headhunter: tarief

21 21 van 21 Schema


Download ppt "De wereld van arbeidsbemiddeling 1 van 21 Vraaggerichte arbeidsbemiddeling Bij vraaggerichte arbeidsbemiddeling is de vacature van de opdrachtgever het."

Verwante presentaties


Ads door Google