De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jump Start Geeft professionals voorsprong Jong talent voor uw bedrijf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jump Start Geeft professionals voorsprong Jong talent voor uw bedrijf."— Transcript van de presentatie:

1 Jump Start Geeft professionals voorsprong Jong talent voor uw bedrijf

2 Programma Jump Start Jump Start trainee ontwikkelprogramma
Trainees aan het woord Vragenronde Jump Start

3 Inhoud Jump Start Doel Jump Start Inhoud traineeship
Toegevoegde waarde Profiel trainees Coaching Onderwijsprogramma Opdrachtgevers Feiten Jump Start Manon

4 Doel 2-ledig Jump Start Voor bedrijven Voor Jong hbo/wo-talent
Behoud jong talent in Limburg/Euregio Innovatie Voor Jong hbo/wo-talent Breed oriënteren op de (eu)regionale arbeidsmarkt Carrièresprong Jump Start Manon Aanleiding * Wegtrekken van jonge talenten (HBO en WO afgestudeerden) naar de Randstad. Komen wel regelmatig weer terug, maar pas nadat ze eerst carrière hebben gemaakt in de Randstad. * Op korte termijn krapte op de arbeidsmarkt (o.a. als gevolg van vergrijzing en ontgroening) en behoefte aan Young Professionals. Jump Start is een initiatief van de Zuyd. Ons doel is 2-ledig: 1) Aan de ene kant voor de bedrijven: wij bieden ondersteuning in de zoektocht naar jong talent. Met behulp van jong talent kunnen de bedrijven blijven vernieuwen, innoveren en groeien. 2) Aan de andere kant voor jonge talentvolle afgestudeerden: Mogelijkheden om je te oriënteren, je netwerk te verbreden, werkervaring opdoen, en zicht krijgen op je kwaliteiten en uitdagingen. De trainees komen van verschillende afstudeerrichtingen zowel op HBO als op WO- niveau. Dit maakt het voor de trainees extra dynamisch. De opdrachten en de bedrijven waar ze hun traineeship volgen zijn zeer divers. Wij zullen jullie daar later nog verder over informeren. Elk jaar hebben we 2 instroommomenten, te weten: maart en september.

5 Trainee ontwikkel programma Jump Start Verschillende traineeships
Coaching Jump Start coach en begeleider bedrijf Onderwijsprogramma iedere vrijdagmiddag Jump Start Manon Hoe is een traineeship bij Jump Start in principe opgebouwd. We gaan daarna ook nog dieper in op de afzonderlijke onderdelen zoals coaching en het onderwijsprogramma. 3x 8 maanden De basis is dat een trainee gedurende 2 jaar bij 3 verschillende bedrijven een opdracht krijgt gedurende 8 maanden. De huidige arbeidsmarkt vraagt echter flexibiliteit. Wij werken vraaggestuurd en dit betekent voor Jump Start dat de termijnen van de opdrachten kunnen varieren. Daarnaast zien we de ontwikkeling dat trainees binnen 1 bedrijf op verschillende afdelingen werkervaring opdoet. Dit is natuurlijk een kans om binnen 2 jaar verschillende bedrijfsculturen en/of afdelingsculturen, te ervaren. Wij dragen er in iedergeval zorg voor dat de opdrachten en werkzaamheden op HBO+ niveau liggen. We krijgen vaker de vraag van trainees of ze zelf mogen bepalen welke opdracht ze krijgen. Aan het begin van een traineeship vragen we naar de voorkeuren en interesses van de trainees. Het is zowel in het belang van de trainee als in het belang van het bedrijf dat er een goede match gemaakt wordt. We kijken uiteraard ook naar de achtergronden van de trainees, maar we zijn er van overtuigd dat de door ons geselecteerde trainees dat talent en die competenties bezitten, waardoor ze breed inzetbaar zijn en zich snel kunnen ontwikkelen binnen een project of functie. We zullen dat dadelijk ook terugzien als we de belangrijkste competenties van een Jump Start trainee uiteenzetten. Jump start blijft kijken naar vraag van bedrijven en het aanbod van de trainees. Trainees worden geinformeerd over geworven opdrachten die aansluiten bij hun profiel. Daarnaast stimuleren we onze trainees ook om zelf actief op zoek te gaan naar mogelijke opdrachten. Uiteindelijk beslist het bedrijf middels sollicitatiegesprekken welke trainee het beste binnen de organisatie past en daar aan de slag kan. 2) Coaching De trainee wordt tijdens de 2 jaar traineeship gecoacht door een coach van Jump Start en krijgt begeleiding binnen het bedrijf waar de trainee zijn traineeship uitvoert. Wordt later nog toegelicht. 3) Onderwijsprogramma Wordt later nog toegelicht

6 Toegevoegde waarde Jump Start Betere aansluiting op de arbeidsmarkt
Individuele coaching/ persoonlijke ontwikkeling Beter zicht op carrière-mogelijkheden Vergroten netwerk Jump Start Manon Waarom kiest een trainee voor Jump Start? Betere aansluiting op de arbeidsmarkt Betere aansluiting op de arbeidsmarkt door werkervaring bij verschillende projecten, bij verschillende bedrijven of op verschillende afdelingen EN onderwijsprogramma 2) Door de coaching is de trainee zich in elke fase bewust van zijn ontwikkelpunten. Werkt hij intensief aan competenties. 3) Door de coaching, de werkervaring ontwikkelt de trainee een helder beeld van zichzelf. In welke omgeving, in welke functie voelt hij/zich zich het beste. Welke werkzaamheden en omgeving geven een positieve energie. 4) De trainee breidt zijn netwerk gedurende 2 jaar uit met contacten via de traineeships, de bedrijfsbezoeken, gastcolleges, contacten via de andere trainees enz. Het hebben van een uitgebreid netwerk wordt steeds belangrijker. De meeste vacatures worden ingevuld zonder dat de vacature via internet of kranten bekend is gemaakt. Dit vergroot de kans van de trainee op een baan in de toekomst.

7 Profiel trainees Jump Start Excellente, afgestudeerde hbo- en wo’ers
Belangrijke competenties: Sturen van eigen ontwikkeling Initiatief nemen Gedrevenheid Flexibiliteit Jump Start Manon Wie zoeken wij nu eigenlijk of met andere woorden welke profiel heeft een Jump Start Trainee? Wij zoeken mensen die willen investeren in hun eigen ontwikkeling en hun talenten willen ontplooien. De trainee leert ook om domein overstijgend te denken, weten en doen Uiteraard moet de trainee kunnen aantonen dat hij talentvol en gemotiveerd is. Een indicatie hiervoor kunnen de studieresultaten zijn. We hebben daarom de eis van een 7,5 gemiddeld op de cijferlijst. Echter haalt de trainee dit gemiddelde niet, maar denkt hij wel talentvol genoeg te zijn, dan kan hij dit duidelijk motiveren in zijn motivatiebrief. Studenten van alle studierichtingen op hbo- en wo- niveau kunnen zich aanmelden voor een traineeship. achtergronden van trainees o.a.: International Business, Bouwtechnische bedrijfskunde, Kunstacademie, Commerciële Electrotechniek, Communicatie en Multimedia Design Facility Management Gezondheidswetenschappen 4) Onze trainees moeten in ieder geval beschikken over de volgende competenties: Waarom vinden wij juist deze competenties belangrijk? Sturen van eigen ontwikkeling: Als je start met dit talent- ontwikkelprogramma moet je willen investeren in jezelf en met jezelf aan de slag willen en durven gaan. Coaching, intervisie en andere momenten van begeleiding ondersteunen jou in deze ontwikkeling. Trainees kiezen bewust een traject werken-onderwijs en hebben de wil om te blijven leren Als je wilt investeren in jezelf en in de regio betekent dit dat je ook moet kunnen incasseren (bijvoorbeeld: binnen een bedrijf dat collega’s je kunnen zien als een stagiaire, terwijl je een volwaardig medewerker bent en je duidelijk meer verantwoordelijkheid hebt dan een stagiaire) Initiatief nemen Onderscheid met stagiaires, met name: zelfstandigheid en initiatiefrijk. Als trainee draag je dezelfde verantwoordelijkheid als ieder andere medewerker binnen de organisatie. Gedrevenheid Flexibiliteit Wij zijn op zoek naar trainees die in staat zijn om grensverleggend te denken en handelen. Het tonen van flexibiliteit door projecten op te pakken die niet meteen voor de hand liggen na hun opleiding, maar ook buiten het vakgebied vallen. Voorbeeld: een trainee met een facility-achtergrond heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van digtalisering van de administratieve processen binnen een gemeente. Dit is een ICT- en communicatie gerelateerde opdracht.

8 Coaching Jump Start Maatwerk Persoonlijk Ontwikkelingsplan E-portfolio
Manon Iedere Jump Start trainee krijgt bij aanvang een persoonlijke coach toegewezen die de trainee in principe gedurende 2 jaar blijft coachen. Deze coach heeft contact met de begeleider van het bedrijf om de voortgang van de trainee te bewaken. De coach gaat met de trainee een op maat gemaakt coachtraject in o.a. op basis van het Persoonlijk Ontwikkel Plan, waarin staat aangegeven welke competenties je wilt en kunt ontwikkelen o.a. in het kader van je opdracht. Daarnaast wordt houding en gedrag tegen het licht gehouden tijdens de coachgesprekken. Doorlopende leerlijn E-portfolio: ReflAction Lab

9 Onderwijs-programma Jump Start Persoonlijk leiderschap
Interne organisatie Markt en omgeving HRM Intervisie Bedrijfsbezoeken Jump Start Manon Ons onderwijsprogramma is gebaseerd op de volgende 4 peilers: Persoonlijk leiderschap: sturing geven aan jezelf en je loopbaan Interne organisatie: financieel Management, organisatiekunde, projectmanagement en excel Markt en omgeving: strategie, marketing, communicatie Medewerkers/HRM: adviseren, employability Onderwerpen sluiten aan bij de bedrijfsprocessen en je maakt tijdens het onderwijsprogramma kennis met deze processen in de breedste zin van het woord. Een aantal onderwerpen zijn wellicht al aan bod gekomen tijdens je opleiding en daarom is het van belang dat je zelf ook aangeeft waar je behoefte ligt binnen dit thema. De trainers vragen regelmatig om input. Je leert te werken met processen in een bedrijf in de breedste zin van het woord. Intervisie: samen met de andere trainees en onder leiding van een intervisor bespreek je samen een casus welke wordt ingebracht door een trainee om op deze manier van en met elkaar te leren. Bedrijfsbezoeken: de trainees organiseren bedrijfsbezoeken ter vergoting van het netwerk en kennismaking met bedrijven in de regio.

10 Opdrachtgever Jump Start Profit en non-profit Totaalbedrijven en MKB
(Eu)regionaal en internationaal Jump Start Manon Bedrijven met belangstelling voor goed opgeleid en veelbelovend talent, kunnen terecht bij Jump Start, zowel voor een eenmalige opdrachtverlening als voor structurele samenwerking. Net als de trainees worden de deelnemende bedrijven met zorgvuldigheid geselecteerd. Bij 'bedrijven' dient u zowel aan industrie, als aan dienstverlening en overheden (zoals gemeenten) te denken. Zowel het Midden en Klein Bedrijf als ook totaalbedrijven (ontwikkeling, productie, marketing & sales) passen helemaal in het Jump Start-concept, zeker als ze internationaal actief zijn. Verschillende bedrijven in Zuid Nederland en de aangrenzende Euregio in uiteenlopende sectoren hebben al voor Jump Start gekozen. Het signaal is dat opdrachten op dit moment door de arbeidsmarkt nog niet binnenstromen. We maken gebruik van het interne netwerk en dat betekent dat Zuyd op dit moment een grote opdrachtgever is. Het bereik van het aantal verschillende bedrijven is op dit moment nog klein.

11 Opdrachten Jump Start Soort Hbo+ niveau
Deelname: eenmalig en/of structureel Jump Start Manon Soort (opdracht; projectmatig, vervanging, meewerken op een afdeling) Zelfstandig uitvoeren bouwkundige projecten Schrijven opleidingsprogramma's en trainen interviewers Ontwikkelen persbeleid Onderzoek inzet digitalisering werkprocessen Onderzoek en implementatie administratieve processen Onderzoek en implementatie arbeidsrechtelijke processen Technische inzicht in mogelijkheden waterstof en vermarketing Marketing opdrachten Projectbegeleiding en inrichting nieuwe processen Onderzoek e-commerce. Trainees dadelijk verder toelichting over hun opdrachten.

12 Trainees aan het woord

13 Winsituatie Jump Start Talentvolle jonge professionals
Volwaardige medewerkers Selectie incl. assessment door Jump Start Jump Start Manon 2- ledig aan kant professional en aan kant bedrijf.

14 Feiten Jump Start Salaris (bruto) TOP fee Periode 1 Minimumloon (23+)
+ € 130 p. mnd Periode 3 + € 260 p. mnd TOP fee Jump Start Manon 2- ledig aan kant professional en aan kant bedrijf.

15 Feiten Jump Start Dienstverband met opdrachtgever
Fulltime arbeidscontract 4 ½ dag werken, ½ dag onderwijsprogramma Jump Start Manon 2- ledig aan kant professional en aan kant bedrijf.

16 3 x Voordeel Jump Start Trainee: werkervaring, geen jobhopper
Bedrijf: gemotiveerd jong talent met frisse blik Regio: behoud van jong talent Jump Start Manon 1. Trainee: in korte tijd veel ervaring opdoen zonder voor jobhopper te worden aangezien! 2. Bedrijf: gemotiveerd jong talent die iets toevoegt aan de organisatie door inzet en een frisse blik! 3. Behoud van jong talent in de regio!

17 Herken jij jezelf al? Jump Start Manon
Heb je interesse in een traineeship start maart 2013, solliciteer dan nu! Het selectietraject licht ik nog verder toe. Solliciteer je voor een traineeship start september 2013 Stuur dan je documenten voor 26 april. Terugkoppeling vanaf mei. Eerder solliciteren kan uiteraard en wij nemen vanaf mei contact met je op.

18 Vanaf eind augustus 2014 kunnen kandidaten instromen.
Solliciteer nu! Vanaf eind augustus 2014 kunnen kandidaten instromen. Jump Start Manon Heb je interesse in een traineeship start september 2014, solliciteer dan nu! Het selectietraject licht ik nog verder toe.

19 Selectieprocedure Jump Start
Motivatiebrief, cv, cijferlijst en getuigschrift uiterlijk vrijdag 30 mei Geen 7,5 gemiddeld? Overtuig ons van jouw kwaliteiten! Intakegesprekken (11, 18 en 20 juni) Jump Start Manon Heb je interesse in een traineeship start september 2014, solliciteer dan nu! Het selectietraject licht ik nog verder toe. Solliciteer je voor een traineeship start september 2014 Stuur dan je documenten voor 30 mei. Terugkoppeling vanaf juni.

20 Selectieprocedure Jump Start Ontwikkelscan en terugkoppelgesprek
(25-06 t/m 9-07) Go/No Go traineeship (in de week 14 juli) Start traineeship (in de week van 25 augustus) Jump Start Manon

21 Contact Jump Start Website: www.limburgcompetent.nl/jumpstart
adres: Astrid Lodiers Manon Geraedts Jump Start secretariaat Jump Start Website:

22 Volg ons! Jump Start Website:


Download ppt "Jump Start Geeft professionals voorsprong Jong talent voor uw bedrijf."

Verwante presentaties


Ads door Google