De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marco Veenstra Juridische Zaken AWVN

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marco Veenstra Juridische Zaken AWVN"— Transcript van de presentatie:

1 Marco Veenstra Juridische Zaken AWVN
Wijziging vakantiewetgeving KNR-studiedag, 22 september 2011

2 Wijziging vakantiewetgeving
Inhoud Show of hands Hoe zat het ook al weer Wat gaat er veranderen? Wat heeft dit voor gevolgen? Wat nu? Van belang Wat komt er van pas? Tot slot Wijziging vakantiewetgeving KNR,

3 Wijziging vakantiewetgeving
Show of hands Wie? Is er niet op de hoogte van de komende wetswijziging? Is op de hoogte van de komende wijziging, en: Is bezig met inventariseren? Heeft concrete plannen? Weet al hoe hij de administratie gaat inrichten/heeft zijn software al aangepast? Is al helemaal voorbereid? KNR, Wijziging vakantiewetgeving

4 Wijziging vakantiewetgeving
Hoe zat het ook al weer? Vakantie: vrijstelling van de verplichting om arbeid te verrichten met behoud van loon ter recuperatie Wettelijke vakantiedagen: 4 maal overeengekomen arbeidsduur per week Bovenwettelijke vakantiedagen: Volgens afspraak/cao/regeling Seniorenverlof/ouderendagen Wijziging vakantiewetgeving KNR,

5 Wijziging vakantiewetgeving
Hoe zat het ook alweer? Vakantiedagen/verlof opbouwen: Vakantie: Geleidelijke opbouw: per maand 1/12de deel van het per jaar vastgestelde vakantieverlof (art KNR Rechtspositie-reglement) 144 wettelijke uren (4 x 36 uur) Uren daarboven zijn bovenwettelijk (80 uur vanaf PLB uren) Wijziging vakantiewetgeving KNR,

6 Wijziging vakantiewetgeving
Hoe zat het ook alweer? Opbouw bij ziekte: Bij volledige arbeidsongeschiktheid alleen gedurende laatste half jaar van ziekte Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid alleen over gewerkte uren (maar wel over hele ziekteperiode) NB Kan dus fluctueren! Geldt ook bij werken op arbeidstherapeutische basis Wijziging vakantiewetgeving KNR,

7 Wijziging vakantiewetgeving
Hoe zat het ook al weer? Vakantiedagen opnemen: Werkgever stelt vakantie vast overeenkomstig wensen werknemer, tenzij schriftelijk overeengekomen is dat werkgever mag vaststellen Volgens HR oudste rechten eerst: D.w.z. wettelijke en bovenwettelijke door elkaar Wijziging vakantiewetgeving KNR,

8 Wijziging vakantiewetgeving
Hoe zat het ook al weer? Vakantie en ziekte: Tijdens vakantie ziek worden (7:637 lid 2 BW): Ziektedagen gelden niet als vakantie, Tenzij bij schriftelijke overeenkomst, van tevoren of per geval, afspraak is gemaakt over bovenwettelijke dagen Wijziging vakantiewetgeving KNR,

9 Wijziging vakantiewetgeving
Hoe zat het ook al weer? Ziektedagen aanmerken (verrekenen) als vakantiedagen: 7:637 lid 1 BW: Bij schriftelijke overeenkomst Alleen bovenwettelijke dagen van dat jaar Van tevoren 7:636 lid 1 BW: In voorkomend geval Alleen bovenwettelijke dagen Wijziging vakantiewetgeving KNR,

10 Wijziging vakantiewetgeving
Wat gaat er veranderen? Door uitspraken Europese Hof van Justitie (Schultz-Hoff/Stringer ) uit 2009 is duidelijk geworden dat Nederlandse wet voor wat betreft de beperkte opbouw bij ziekte in strijd is met de Europese Richtlijn 2003/88/EG Geen directe werking Richtlijn Regering dient over te gaan tot juiste implementatie Richtlijn Daarom wetsvoorstel Wijziging vakantiewetgeving KNR,

11 Wijziging vakantiewetgeving
Wat gaat er veranderen? Hoofdlijnen wetswijziging: Volledige opbouw wettelijke dagen over gehele ziekteperiode (ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid!) Vervaltermijn voor wettelijke dagen: na een half jaar na het jaar van opbouw NB Verjaring bovenwettelijke dagen blijft 5 jaar, geen afwijking ten nadele van werknemer mogelijk Wijziging vakantiewetgeving KNR,

12 Wijziging vakantiewetgeving
Wat gaat er veranderen? Verschil verjaren en vervallen: Verjaringstermijn kan gestuit worden Vervaltermijn kan niet gestuit worden Stuiten: mededeling van werknemer dat hij het recht op het vakantiedagensaldo wil blijven behouden Dan nieuwe verjaringstermijn volgend op dag van stuiting Wijziging vakantiewetgeving KNR,

13 Wijziging vakantiewetgeving
Wat gaat er veranderen? Status wetsvoorstel : Aangenomen door Eerste Kamer op 24 mei 2011 Inwerkingtreding 1 januari 2012 KNR, Wijziging vakantiewetgeving

14 Wat heeft dit voor gevolgen?
Vervaltermijn van een half jaar na het jaar van opbouw voor alle werknemers betekent: Wettelijke dagen vervallen, tenzij redelijkerwijs geen mogelijkheid om op te nemen, dan verjaring na 5 jaar Werkgever en werknemer mogen ten positieve voor werknemer afwijken van vervaltermijn Redelijkerwijs: bij langdurige ziekte zonder re-integratieverplichtingen (art. 2 lid 5 Schattingsbesluit) of wanneer werkgever hem niet in staat stelt. Maar zeer afhankelijk van geval! Bewijslast werknemer Wijziging vakantiewetgeving KNR,

15 Wat heeft dit voor gevolgen?
Vervaltermijn betekent (vervolg): Opname van dagen niet langer oudste recht eerst, maar het recht dat het eerst dreigt te vervallen/verjaren Administratie (verantwoordelijkheid werkgever): Onderscheid wettelijk, bovenwettelijk en PLB Tijdstip van opbouw Vervaltermijn of verjaringstermijn Dagen van voor/na wetswijziging Bovenwettelijke dagen houden verjaringstermijn van 5 jaar Wijziging vakantiewetgeving KNR,

16 Wat heeft dit voor gevolgen?
Vervaltermijn betekent (vervolg): NB Bij verval of verjaring van vakantiedagen is er géén recht op uitbetaling van deze dagen! KNR, Wijziging vakantiewetgeving

17 Wat heeft dit voor gevolgen?
De (langdurig)zieke werknemer zou ter recuperatie van re-integratie vakantie moeten opnemen: Maar kan hier niet toe verplicht worden (Pereda) Verrekenen kan alleen bij bovenwettelijke dagen Een gedeeltelijke zieke werknemer dient voortaan ook hele dagen op te nemen! Net als de volledig zieke werknemer en de gezonde werknemer Afboeken als zieke werknemer met vakantie gaat kan bij zowel wettelijke als bovenwettelijke dagen, maar … art lid 3 CAO VVT Wijziging vakantiewetgeving KNR,

18 Wat heeft dit voor gevolgen?
Maar … hoe weet je dat hij vakantie opneemt? Bijvoorbeeld: Dagje in de tuin zitten? Naar de Efteling? Naar Assisi? Geen opname tijdens langdurige ziekte? Dan kunnen de dagen vervallen als ze niet op tijd opgenomen worden. KNR, Wijziging vakantiewetgeving

19 Wat heeft dit voor gevolgen?
Overgangsrecht betekent: Geen terugwerkende kracht in opbouw voor werknemers reeds ziek vóór inwerkingtreding Vervaltermijn geldt pas voor dagen opgebouwd vanaf inwerkingtreding Bestaand saldo dagen bij inwerkingtreding wet houdt verjaringstermijn van 5 jaar NB Deze dagen zullen dus uiterlijk 1 januari 2017 verjaren! Wijziging vakantiewetgeving KNR,

20 Wat heeft dit voor gevolgen?
Voorbeeld: Wet treedt in werking op Werknemer is ziek vanaf Werknemer blijft ziek tot : - Dan opbouw van tot Zelfde werknemer blijft ziek tot : - Dan opbouw van tot KNR, Wijziging vakantiewetgeving

21 Wijziging vakantiewetgeving
Wat nu? Opnieuw nadenken over HR-beleid mbt vakantie en verlof in brede zin: Functie van vakantie/verlof heeft gevolgen voor vormgeving: Recuperatie? En daarmee verband houdend, productiviteit Balans arbeid en zorg? Sparen (voor sabbatical, vroegpensioen?)? Wijziging vakantiewetgeving KNR,

22 Wijziging vakantiewetgeving
Wat nu? Alle soorten meenemen: Wettelijke vakantiedagen Bovenwettelijke vakantiedagen Overig (verlof voor overwerk etc.) Stimuleren tijdige opname, ook bij langdurige ziekte Wijziging vakantiewetgeving KNR,

23 Wijziging vakantiewetgeving
Van belang Krachtenveld in beeld brengen: Bonden : Zijn tegen de vervaltermijn van een half jaar! Zullen wellicht met voorstellen komen OR: Instemmingrecht OR (art. 27 lid1 sub b WOR)! Durft werkgever vakantiedagen tijdens ziekte vast te stellen? Werknemers Wijziging vakantiewetgeving KNR,

24 Wijziging vakantiewetgeving
Wat komt er van pas? Implementatie van de vervaltermijn: Zieke werknemers bouwen op, maar nemen voortaan ook op, anders vervallen de dagen Redelijkerwijs niet in staat om op te nemen is zeldzaam Informeren werknemers over hun saldo en de termijn die aan de verschillende dagen verbonden is, bijv. op 1 januari en 1 juli Wat te doen met bestaande stuwmeren? Wijziging vakantiewetgeving KNR,

25 Wijziging vakantiewetgeving
Tot slot Vragen? KNR, Wijziging vakantiewetgeving


Download ppt "Marco Veenstra Juridische Zaken AWVN"

Verwante presentaties


Ads door Google