De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16. Merk- en Modelrecht. © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Merkrecht •merkenrecht geldig in: BENELUX –waarom merkrecht? heeft te maken met industrialisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16. Merk- en Modelrecht. © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Merkrecht •merkenrecht geldig in: BENELUX –waarom merkrecht? heeft te maken met industrialisatie."— Transcript van de presentatie:

1 16. Merk- en Modelrecht

2 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Merkrecht •merkenrecht geldig in: BENELUX –waarom merkrecht? heeft te maken met industrialisatie en het onderscheiden van je waren en diensten –BENELUX-Verdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE)

3 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl3 Functies van een Merk a.onderscheiden (herkomst) b.garantie, kwaliteit en vertrouwen c.reclame

4 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl4 Wat is een merk •een merk is een teken om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden (art. 2.1 BVIE)

5 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl5 Wat kan een merk zijn? •naam: •letters (KLM, NS, 7 UP) •cijfers (deodorant 8 x 4) •vorm (Grolsch beugelfles, fles WC-Eend) •logo (de schelp van Shell) •geluid (reclame tunes) •kleur)

6 Merken © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl6

7 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl7 Onderscheidend vermogen •tekens met onvoldoende onderscheidend vermogen géén merk –bijvoorbeeld: tomaat, euro, lekker •een merk moet kunnen individualiseren •beslissend is of het publiek het teken opvat als merk •beschrijvende merken zijn juridisch ongeschikt –bijvoorbeeld “Schoon" voor schoonmaakmiddel, "Jeans" voor broeken

8 Individueel- en collectief merk individueel merk •een merk dat producten of diensten van de ene onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen collectief merk •een merk dat één of meer gemeenschappelijke kenmerken van producten of diensten onderscheidt © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl8

9 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl9 Verkrijging van het recht •verkrijging van een merk geschiedt door inschrijving van het merk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom •duur: –merk wordt geregistreerd voor 10 jaar, kan onbeperkt worden verlengd, als het merk gewoon wordt gebruikt (art. 2.9 BVIE)

10 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl10 Einde van het merk a.wanneer registratie is verlopen en niet is verlengd (art. 2.26 lid 1 BVIE) b.merk gedurende 5 jaar niet normaal is gebruikt c.merknaam wordt soortnaam (art. 2.26 lid 2 BVIE): LINOLEUM, HAGELSLAG SNELBINDER

11 Nietigheidsgronden •absolute nietigheidsgronden –misleidendheid, in strijd met goede zeden, in strijd met merken van anderen (art. 2. 28 lid 1 BVIE) •relatieve nietigheidsgrond –depot te kwader trouw (art. 2.28 lid 2 BMW) © 2009 mr. J. Keizer11www.BedrijfenRecht.nl

12 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl12 Merkinbreuk a.directe merkinbreuk (piraterij) (art. 2.20 lid 1 sub a BVIE) b.associatie gevaar (het erop lijken) c.gebruik van het zelfde merk voor niet gelijksoortige waren (MERCI voor kattenvoer, Grolli voor shampo)

13 Ajax © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl13

14 Rechtsbescherming •verbod met dwangsom (in Kort Geding) •schadevergoeding (art. 2.21 BVIE) –inbreukmakende goederen en de gebruikte productiemiddelen opvorderen –geld opeisen als gevolg van inbreuk –herkomst goederen mededelen © 2009 mr. J. Keizer14www.BedrijfenRecht.nl

15 Exploitatie •licentie en overdracht •franchising © 2009 mr. J. Keizer15www.BedrijfenRecht.nl

16 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl16 Merken zijn territoriaal gebonden •nationaal merk –éen aanvraag, en Nederland, Belgie en Luxemburg een merkrecht •gemeenschapsmerk, of Europees merk –door één aanvraag 17 verschillende merken

17 Sterke en zwakke merken Sterk •Fantasienamen zonder betekenis (TIMOTEI, OMO, SOLERO, Mac Donnald’s Zwak •Suggestieve woorden implicerend kwaliteit of functie (GOEDE START, COMFORT, MAGNUM, CORNETTO, VERSMARKT, MOBILITEITSPAS) © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl17

18 Uitputting •Europese uitputtingsregel: –zijn de goederen in Europa met toesteming van de merkhouder in het verkeer gebracht dan geldt dat de merkhouder zich niet mag verzetten tegen verdere verhandeling van de goederen binnen de EER (EU) © 2009 mr. J. Keizer18www.BedrijfenRecht.nl

19 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl19 Handelsnaam •Handelsnaamwet –het onderscheiden van een onderneming –iedere ondernemer is vrij om een handelsnaam te kiezen, de wet geeft slechts een aantal verbodsbepalingen •bescherming –voorzover er gevaar voor verwarring bij het publiek te vrezen is

20 Tekening of model •een tekening of model is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft –het gaat om nieuwe vormgeving –als er geen eerder voorwerp met hetzelfde uiterlijk bekend is •tekening = twee dimensionaal •model = drie dimensionaal © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl20

21 Modellen © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl21

22 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl22 Verkrijging modelrecht •bescherming van tekeningen en modellen wordt verkregen door eerste depot, binnen de Benelux of daarbuiten (art. 3.5 BVIE) •inschrijven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

23 Doel •regeling ter bescherming van industriële ontwerpers tegen nabootsing •exclusief recht: –derden mogen zonder toestemming van de rechthebbende geen gebruiksvoorwerpen op de markt brengen die hetzelfde uiterlijk hebben als het originele ontwerp of daarvan niet wezenlijk verschillen © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl23

24 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl24 Werknemer •als een werknemer in dienst van werkgever ontwerpen maakt heeft de werkgever in beginsel rechten (art. 3.8 BVIE)

25 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl25 Duur modelrecht •bij inschrijving 5 jaar bescherming, kan 4 keer worden verlengd dus in totaal 25 jaar (art. 3.14 BVIE)

26 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl26 Inbreuk op modelrecht •houder kan zich verzetten tegen gebruik van het voortbrengsel door anderen (art. 3.16BVIE) •naast onrechtmatige daad: –verbod –schadevergoeding –opeisen van de winst

27 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl27 Onderscheid modelrecht en octrooirecht •modelrecht gaat over het uiterlijk van een voorwerp •octrooi gaat over een technische uitvinding

28 © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl28 Samenloop BVIE - Auteurswet •een voorwerp kan op grond van beide wetten bescherming genieten –het auteursrecht ontstaat van rechtswege en wordt niet geregistreerd –bewijs is een probleem


Download ppt "16. Merk- en Modelrecht. © 2009 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Merkrecht •merkenrecht geldig in: BENELUX –waarom merkrecht? heeft te maken met industrialisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google