De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tangena & Van kan,© 2009 Plan van aanpak Dr. Ir. Ton Tangena (Europees octrooigemachtigde) Ir. Joep Van kan (Europees octrooigemachtigde) Drs. Ferdi Beuting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tangena & Van kan,© 2009 Plan van aanpak Dr. Ir. Ton Tangena (Europees octrooigemachtigde) Ir. Joep Van kan (Europees octrooigemachtigde) Drs. Ferdi Beuting."— Transcript van de presentatie:

1 Tangena & Van kan,© 2009 Plan van aanpak Dr. Ir. Ton Tangena (Europees octrooigemachtigde) Ir. Joep Van kan (Europees octrooigemachtigde) Drs. Ferdi Beuting (Registeraccountant)

2 Tangena & Van kan,© 2009 Activiteiten: I.Waardering (uitgedrukt in Euro) van bundel octrooirechten. II.Portfoliomanagement van I.E.-rechten. III.Advisering/opstellen overeenkomsten zoals samenwerkings- en licentieovereenkomsten. IV.Volgen van licenties, innen van licentiegelden en royalty audits. V. Fiscale aspecten en subsidieregelingen inzake innovatie. 1/8

3 Tangena & Van kan,© 2009 I. Waardering (uitgedrukt in Euro) van bundel octrooirechten Ia) Waardering van belang bij: faillissementen (curatoren) bankgaranties, herstructureringen en leases (banken) waarderen van I.E.-rechten op de balans (accountants) due diligences en overnames (bedrijfsadviseurs) erfrecht (notarissen) beslaglegging (deurwaarders) Ib) Het te volgen model Van belang zijnde parameters: historisch gemaakte kosten/markt/inkomsten (verleden/toekomst), potentiële markt, tijdsframe (hoe lang vallen de beoogde producten nog onder de I.E.-rechten), risico’s t.o.v. andere octrooien, toegevoegde waarde (royalties, besparingen, duurzaamheid). 2/8

4 Tangena & Van kan,© 2009 II. Portfoliomanagement van I.E.-rechten a) Initieel portfolio overzicht en rapport b) Regelmatige advisering m.b.t. het I.E.-beleid op basis van rapport IIa) Portfolio-overzicht Opstellen van een overzicht van de I.E.–rechten (octrooien, merken, modellen en/of kwekersrechten van de van het overzicht genoemd onder 1) en het vermelden van de bevindingen betreffende houder en de hieraan gekoppelde rechtspersonen). Rapport maken op basis om portfolio optimaal te structureren en te exploiteren. Optimalisatie van de opbrengst van de I.E.-rechten. Bedoeld voor met name universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven IIb) Advisering m.b.t. het I.E.-beleid op basis van rapport Analyse zwakte/sterkte van bedrijf op basis van omzet en soort producten, R&D, octrooikosten, gebruik octrooien en ambitie. Analyse van de omgeving: markt/technologie/concurrenten Advies over portfolio: gebruik en exploitatie/technologie/geografie/aantallen Jaarlijkse update. 3/8

5 Tangena & Van kan,© 2009 III. Advisering over en opstellen van overeenkomsten a) Samenwerkingsovereenkomsten b) Licentieovereenkomsten IIIa) Samenwerkingsovereenkomsten zijn van belang bij onder meer: ‘open innovatie’ ‘clustervorming’ tussen twee of meer bedrijven samenwerking tussen universiteiten of kennisinstelling en bedrijf regelen van de verhouding tussen werknemer en universiteit, kennisinstelling, ziekenhuis of bedrijf inzake uitvindingen. IIIb) Licentieovereenkomsten : benoemen van de parameters die voor een bepaalde licentieovereenkomst van belang zijn, aangeven van de redelijke financiële consequenties in een licentie, toekomstige uitvindingen toekennen, aanvang en beëindiging van de overeenkomst. 4/8

6 Tangena & Van kan,© 2009 IV. Volgen van licenties en innen van licentiegelden: nagaan of de bestaande licentieovereenkomst duidelijk is voor partijen; nagaan in het belang van de opdrachtgever of de andere partij de verplichtingen uit de overeenkomst nakomt; namens de houder van het I.E.-recht (octrooien, merken, modellen, kwekersrecht) nagaan of de verschuldigde royalties tijdig worden voldaan (royalty audits); het innen van de royalties en afdragen aan de houder van het I.E.-recht. 5/8

7 Tangena & Van kan,© 2009 6/8 V. Fiscale aspecten en subsidies inzake innovatie: Innovatiebox Europese en Nederlandse subsidies Innovatievouchers

8 Tangena & Van kan,© 2009 Manier van werken  In samenwerking met interne of externe octrooigemachtigde, of rechtstreeks, bedrijven adviseren om optimaal gebruik te maken van hun I.E.  Bij inschakeling door octrooikantoor het duidelijk scheiden van taken: Tangena & Van kan dienen geen aanvragen in om I.E.-rechten te verkrijgen. 7/8

9 Tangena & Van kan,© 2009 Tangena & Van kan waardeert uw Intellectuele Eigendom www.tenvk.nl


Download ppt "Tangena & Van kan,© 2009 Plan van aanpak Dr. Ir. Ton Tangena (Europees octrooigemachtigde) Ir. Joep Van kan (Europees octrooigemachtigde) Drs. Ferdi Beuting."

Verwante presentaties


Ads door Google