De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ondernemingswinstbelasting (Ook) goed voor Europa? Prof. dr. J.A.G. van der Geld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ondernemingswinstbelasting (Ook) goed voor Europa? Prof. dr. J.A.G. van der Geld."— Transcript van de presentatie:

1 De ondernemingswinstbelasting (Ook) goed voor Europa? Prof. dr. J.A.G. van der Geld

2 OWB nationaal Vele wetenschappelijke pleitbezorgers, vooral van de Universiteit van Tilburg Wetgever en praktijk minder enthousiast Kern van zo’n OWB ▫alle ondernemingen vallen eronder ▫OWB wordt verrekend met verschuldigde IB bij onttrekking (IB-ondernemer) of uitkering winst (aandeelhouder)

3 Voordelen OWB Volstrekte neutraliteit t.a.v. de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven Veel meer neutraliteit t.a.v. de financiering met EV of VV Winstinkomen kan de aparte behandeling krijgen die het verdient (zonder dat ondernemers worden bevoordeeld als dat onnodig is) Dubbele belasting op kapitaal (voor niet-ab-houders) wordt afgeschaft Spoort met rechtsgrondslag voor een aparte winstbelasting

4 Nadelen OWB Administratieve problemen ▫boekhouding wordt voor ondernemers nog belangrijker dan die nu al is Grensoverschrijdende dimensie ▫Verrekeningssystemen neigen over de grens vaak naar discrimatie Problemen zijn oplosbaar bij juiste vormgeving

5 OWB als Europese belasting Voor- en nadelen gelden ook Europees Misverstanden over elke Europese winstbelasting ▫eenheidsworst qua effectieve tarieven ▫opbrengst blijft op EU-niveau Specifieke aspecten van de OWB als Europese winstbelasting ▫forfaitaire verrekening OWB in de IB wenselijk  naar het voorbeeld van de NL a.b.-regeling ▫verdeling opbrengst over lidstaten  statistieken moeten kloppen of overal in dezelfde mate niet-kloppen

6 Inbedding belastingen in EU als geheel Historische lijn: EU is niet primair economisch (nooit meer oorlog in Europa) Het zou voor de Europese burgers veel voordelen hebben als de EU een volwaardige bestuurslaag zou worden ▫mondialisering met een steeds kleiner wordend Europa ▫VSE spoort met het subsidiariteitsbeginsel ▫probleem is niet te veel EU maar juist te weinig en te inconsistent ▫die uitholling van de nationale soevereiniteit is meer een probleem van nationale politici dan van burgers ▫de financiële markten tonen feilloos aan wat het probleem is

7 Inbedding belastingen in EU (2) VSE kan (en moet) ook democratisch deficit oplossen Misverstanden: ▫Alles wordt dan op EU-niveau beslist ▫EU is synoniem voor bureaucratie OWB is overigens ook een goed alternatief bij de huidige staat van de EU

8 Conclusies Ons poldermodel, met goed georganiseerde gevestigde belangen, werkt omvorming van het bestaande systeem naar een OWB tegen Met een OWB wordt recht gedaan aan zowel economische als juridische uitgangspunten waaraan een goed belastingsysteem zou moeten voldoen Er zijn goede en overtuigende argumenten ten faveure van een OWB Ook binnen de EU zou een OWB niet misstaan


Download ppt "De ondernemingswinstbelasting (Ook) goed voor Europa? Prof. dr. J.A.G. van der Geld."

Verwante presentaties


Ads door Google