De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbesteding en Structuurfondsen Doelstelling 2 Amsterdam Groot Oost.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbesteding en Structuurfondsen Doelstelling 2 Amsterdam Groot Oost."— Transcript van de presentatie:

1

2 Aanbesteding en Structuurfondsen Doelstelling 2 Amsterdam Groot Oost

3 De Europese Unie en haar aanbestedingsrichtlijnen Begrip Ontwikkelingen Praktijk

4 De Europese Unie Supranationaal = boven de staten staand gezag Onafhankelijke instellingen Binding aan besluiten tegen wil Uitvoering besluiten door organisatie Verplichtingen voor burgers Eigen rechtsbeschermingsysteem Eigen financiële middelen

5 Doelstelling: economische eenwording Belangrijkste middel: interne markt = markt van een staat Vrij verkeer goederen, personen, diensten en kapitaal Regels voor eerlijke concurrentie Gemeenschappelijk tarief aan buitengrenzen Gezamenlijke handelspolitiek

6 EG verdrag Verordeningen Richtlijnen Gemeenten, Provincies, Waterschappen Rijk Uitspraken Hof Haar instrumenten

7 Het EG-Verdrag (primair EG-recht). Een interne markt zonder hinder voor vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal De EG-Aanbestedingsrichtlijnen (secundair). Van Verdrag afgeleide beginselen zoals gelijke behandeling, het discriminatieverbod en transparantie. De nationale Aanbestedingswet. AMVB: BAO, feitelijk doorvertaling van de richtlijnen Bij strijd hebben de richtlijnen voorrang Opbouw regelgeving

8 Wanneer aanbesteden?: 1.Aanbestedende dienst vs. ondernemer - Algemeen belang - Financiering, toezicht of bestuur door aanbestedende dienst 2. Aard en omvang opdracht - Schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel - Drempelwaarden Richtlijnen Procedures Het aankondigen en bekendmaken van opdrachten; Termijnbepalingen; Motiveringsverplichtingen; Criteria voor uitsluiting ondernemers, selectiecriteria en gunningscriteria (laagste prijs of evi)

9 Aanvrager: Projectuitvoerder Opdrachtgever Programmamanagement Wél verantwoordelijk voor beheer en toezicht Voorkomen Volgen Repareren Binnen het Doelstelling 2 programma Invalshoek: Naleving verplichting domineert … opdracht- (en subsidie-) verstrekking ook relevant Specialistische materie, brede impact Dilemma:

10 Aanbesteding boven en onder de drempel: Recente ontwikkelingen: audits en interpretatieve mededeling Betekenis: –Risico analyse –Onzekerheid –Striktere naleving, striktere interpretatie Huisaccountant, projectaccountant, programmamanagement, auditors Ontwikkelingen

11 Het grijze gebied…weerbarstigheid Inbesteden van opdrachten –Aanbestedingsregels –Financiële verantwoording Projectpartners: samenwerking of opdrachtverband Overige voorkomende kwesties: –Knippen van opdrachten –Meerwerk en verlenging –Argumentatie: één aanbieder, haast, … –Definitie werk, dienst e.d. –Betrokkenheid  PPS

12 Verplichting tot transparantie in de bekendmaking Passende mate van openbaarheid: mogelijke interesse uit andere landen Proportioneel  verschil van inzicht Medium: –Lokale media –Eigen website aanbestedende dienst –Portaalsites –Staatsbladen, nationale, gespecialiseerde bladen –Publicatieblad EU / TED (Tenders Electronic Daily) De procedure en projecten

13 Verplichting tot transparantie in de procedure Onpartijdigheid Geen handelsmerken, keurmerken, regionale voorkeur, e.d. Termijnen Criteria Beoordeling en gunning Belangrijk: Uitwerking Tijdsplanning Dossiervorming Wat als…. : onderzoek, herstel, schrappen van kosten … maar ook schadeclaims, publiciteit De procedure en projecten


Download ppt "Aanbesteding en Structuurfondsen Doelstelling 2 Amsterdam Groot Oost."

Verwante presentaties


Ads door Google