De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AGB’s, overheidsopdrachten & het gelijkheidsbeginsel Frederik Vandendriessche Prof. Dr. U. Antwerpen – Dr.ass. U.Gent Advocaat-vennoot Stibbe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AGB’s, overheidsopdrachten & het gelijkheidsbeginsel Frederik Vandendriessche Prof. Dr. U. Antwerpen – Dr.ass. U.Gent Advocaat-vennoot Stibbe."— Transcript van de presentatie:

1 AGB’s, overheidsopdrachten & het gelijkheidsbeginsel Frederik Vandendriessche Prof. Dr. U. Antwerpen – Dr.ass. U.Gent Advocaat-vennoot Stibbe

2 Overzicht Relatie Gemeenten – AGB - Oprichting pas na aanbesteding ? - Oprichting na bijzondere motivering ? - Zijn transacties tussen gemeente & AGB onderworpen aan een verplichte inmededingingstelling ? Contracten van AGB’s met derden - AGB’s aanbestedende diensten ? - AGB’s publiekrechtelijke personen onderworpen aan het gelijkheidsbeginsel ? Participaties van AGB’s - Is het nemen van participaties door een AGB mededingingsplichtig ? - Wat met de relaties AGB’s – dochterondernemingen ? - Zijn de filialen van AGB’s aanbestedende diensten ?

3 Oprichting van een AGB pas na aanbesteding ? Gemeentewet / Gemeentedecreet ? Overheidsopdrachtenwet en –richtlijnen ? - Geen overeenkomst - Niet ten bezwarende titel ten voordele van AGB Europese vrijheden of gelijkheidsbeginsel ?

4 Oprichting van een AGB na bijzondere motivering ? Gemeentewet - Positieve, geen negatieve motiveringsplicht Gemeentedecreet - Plicht tot afwegen voor- en nadelen in verslag dat aantoont dat beheer binnen gemeente niet dezelfde voordelen oplevert

5 Transacties tussen Gemeente en AGB Overheidsopdrachten & gelijkheid vs. Teckal- doctrine Toezicht zoals op de eigen diensten - Oprichting & statuten - Bestuursorganen & Financieel toezicht - Beheerscontract - Geen private participatie Merendeel van de activiteiten verrichten voor opdrachtgever - Welk percentage ? - Opdrachten voor of in opdracht van ?

6 AGB’s zijn doorgaans aanbestedende diensten Rechtspersoonlijkheid Opgericht voor het behartigen van doelstellingen van algemeen belang, andere dan van industriële of commerciële aard - N.Gem. vs. overheidsopdrachtenwet - economisch risico bij AGB zelf ? Determinerende overheidsinvloed - bestuursorganen, toezicht, financiering, …

7 AGB’s en gelijkheidsbeginsel AGB’s zijn publiekrechtelijke rechtspersonen en als dusdanig in beginsel onderworpen aan het gelijkheidsbeginsel Geen onderscheid tussen taken van openbare dienst en andere activiteiten

8 Participaties van AGB’s na mededinging ? Het nemen van een participatie is in beginsel geen overheidsopdracht (geen contract ten bezwarende titel). Het nemen van een participatie kan uitzonderlijk het gunnen van een overheidsopdracht verhullen Het nemen van een participatie is onderworpen aan de verplichtingen inzake inmededingingstelling die afgeleid worden uit het gelijkheidsbeginsel

9 Transacties tussen AGB’s en hun filialen In beginsel onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten / gelijkheidsbeginsel Teckal-doctrine en objectieve en redelijke verantwoording in licht van het gelijkheidsbeginsel

10 Filialen van AGB’s, overheidsopdrachten en gelijkheid Overheidsopdrachten - Rechtspersoonlijkheid & Determinerende overheidsinvloed & Belangen behartigen van algemeen belang, andere dan van industriële of commerciële aard - Overheidsonderneming in de nutssectoren? Gelijkheidsbeginsel - AGB-Filialen zijn in beginsel geen publiekrechtelijke rechtspersonen onderworpen aan het gelijkheidsbeginsel

11 Contactgegevens Frederik Vandendriessche Prof. Dr. U. Antwerpen / doctor-assistant U. Gent Advocaat Stibbe H. Wafelaertsstraat 47-51 B – 1060 BRUSSEL Tel. 0 32 2 533 51 56 Fax 0 32 2 533 51 19 frederik.vandendriessche@stibbe.com Frederik.vandendriessche@stibbe.comfrederik.vandendriessche@Ugent.befrederik.vandendriessche@Ugent.be


Download ppt "AGB’s, overheidsopdrachten & het gelijkheidsbeginsel Frederik Vandendriessche Prof. Dr. U. Antwerpen – Dr.ass. U.Gent Advocaat-vennoot Stibbe."

Verwante presentaties


Ads door Google