De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw Elan met een Inspirerend Toekomstbeeld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw Elan met een Inspirerend Toekomstbeeld"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw Elan met een Inspirerend Toekomstbeeld
Prof. Dr.Ir. A.J. (Guus) Berkhout Hoogleraar Innovatie Management TU Delft

2 Waar zijn we écht goed in?
technische systemen chemie voedsel toegevoegde waarde water export waarde Hoge toegevoegde waarde: slim en onderscheidend Hoge exportwaarde: oplossingen voor urgente problemen

3 Naar een inspirerend toekomstbeeld
toegevoegde waarde transitiepad export waarde Waar willen we naar toe en hoe bereiken we dat? Grootheden langs de coördinaten moeten meetbaar zijn (geen luchtkastelen)

4 Pijplijnmodel, aanbodgestuurd
fundamentele wetenschap toegepast onderzoek ontwikkeling van applicaties introductie in de markt Eenrichtingsverkeer van causale processen Grote afstand tussen wetenschap en markt Kostbaar en langdurig traject Aanbodsturing werkt verkokering in de hand

5 fundamentele wetenschap ontwikkeling van producten
Pijplijnmodel, vraaggestuurd fundamentele wetenschap toegepast onderzoek ontwikkeling van producten kansen in de markt Eenrichtingsverkeer van causale processen Grote afstand tussen markt en wetenschap Kostbaar en langdurig traject Vraagsturing maakt wetenschap te volgend

6 A B Cyclische interactie (1e orde) inside-out outside-in
Basiseenheid in complexe dynamische systemen (Peter Senge) Principe van creatieve communicatieprocessen (Richard Florida) Werkwijze in competitieve organisaties: snel beginnen, snel bijsturen, snel leren

7 Combineren van tweede-orde ketens
engineering cyclus bèta-kenniscyclus product vernieuwing wetenschappelijk onderzoek technologie ontwikkeling wat is mogelijk wat is wenselijk wetenschappelijk onderzoek markt transities product vernieuwing gamma-kenniscyclus dienstencyclus

8 Innovatie arena kringloop van gekoppelde veranderingsprocessen (‘circle of change’) innovaties kunnen overal in de kringloop ontstaan

9 Innovatie arena voor water
Succes vraagt niet alleen om de beste technologische kennis, het vraagt óók om de beste marktkennis Dynamiek in de watersector wordt bepaald door de omloopsnelheid Toekomstbeeld water vereist dat trends en ambities in álle cycli aan elkaar worden gekoppeld

10 Ontkoppeling wetenschap en bedrijfsleven
Wetenschappelijke programma’s en commerciële ambities sluiten niet aan. Ontkoppeling links-rechts verklaart de Europese innovatieparadox (Barcelona, 2002).

11 Ontkoppeling van technologie en markt
Innovatie wordt veelal te technisch benaderd (wat is mogelijk). Het maatschappelijke aspect wordt veelal verwaarloosd (wat is wenselijk).

12 Leidend concept voor de watersector (1)
toekomst- beeld transitie- pad proces- model nationale ambities internationale trends integrale water projecten transparant leiderschap visie strategie uitvoering

13 Leidend concept voor de watersector
Toekomstbeeld: een inspirerende visie die aangeeft waar we met onze watersector naar toe willen Transitiepad : het maken van een strategie dat er op gericht is het toekomstbeeld te verwezenlijken Procesmodel : het zichtbaar maken van innovatieprocessen die nodig zijn om de nieuwe plannen uit te voeren

14 Wat is de boodschap? We gaan straks aan tafel zitten, en we weten ook waarom Wie alleen maar wil halen en niets wil brengen moet niet aan tafel gaan zitten Met een zesjesmentaliteit wil niemand met je samenwerken Als we alleen over technologie gaan praten, missen we de boot In de watersector moeten overheden, bedrijven en kennisinstellingen elkaar de bal toespelen

15 Meer informatie?


Download ppt "Nieuw Elan met een Inspirerend Toekomstbeeld"

Verwante presentaties


Ads door Google