De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw Elan met een Inspirerend Toekomstbeeld Prof. Dr.Ir. A.J. (Guus) Berkhout Hoogleraar Innovatie Management TU Delft.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw Elan met een Inspirerend Toekomstbeeld Prof. Dr.Ir. A.J. (Guus) Berkhout Hoogleraar Innovatie Management TU Delft."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw Elan met een Inspirerend Toekomstbeeld Prof. Dr.Ir. A.J. (Guus) Berkhout Hoogleraar Innovatie Management TU Delft

2 export waarde toegevoegde waarde • Hoge toegevoegde waarde:slim en onderscheidend • Hoge exportwaarde: oplossingen voor urgente problemen water voedsel chemie technische systemen Waar zijn we écht goed in?

3 toekomst- beeld transitiepad Naar een inspirerend toekomstbeeld • Waar willen we naar toe en hoe bereiken we dat? • Grootheden langs de coördinaten moeten meetbaar zijn (geen luchtkastelen) export waarde toegevoegde waarde

4 Pijplijnmodel, aanbodgestuurd • Eenrichtingsverkeer van causale processen • Grote afstand tussen wetenschap en markt • Kostbaar en langdurig traject • Aanbodsturing werkt verkokering in de hand fundamentele wetenschap toegepast onderzoek ontwikkeling van applicaties introductie in de markt

5 • Eenrichtingsverkeer van causale processen • Grote afstand tussen markt en wetenschap • Kostbaar en langdurig traject • Vraagsturing maakt wetenschap te volgend toegepast onderzoek ontwikkeling van producten kansen in de markt fundamentele wetenschap Pijplijnmodel, vraaggestuurd

6 A inside-out outside-in B • Basiseenheid in complexe dynamische systemen (Peter Senge) • Principe van creatieve communicatieprocessen (Richard Florida) • Werkwijze in competitieve organisaties: snel beginnen, snel bijsturen, snel leren Cyclische interactie (1e orde)

7 wetenschappelijk onderzoek technologie ontwikkeling product vernieuwing wetenschappelijk onderzoek product vernieuwing markt transities bèta-kenniscyclus engineering cyclus gamma-kenniscyclus dienstencyclus wat ismogelijk wat is wenselijk Combineren van tweede-orde ketens

8 • kringloop van gekoppelde veranderingsprocessen (‘circle of change’) • innovaties kunnen overal in de kringloop ontstaan Innovatie arena

9 Innovatie arena voor water •Succes vraagt niet alleen om de beste technologische kennis, het vraagt óók om de beste marktkennis •Dynamiek in de watersector wordt bepaald door de omloopsnelheid •Toekomstbeeld water vereist dat trends en ambities in álle cycli aan elkaar worden gekoppeld

10 Ontkoppeling wetenschap en bedrijfsleven • Wetenschappelijke programma’s en commerciële ambities sluiten niet aan. • Ontkoppeling links-rechts verklaart de Europese innovatieparadox (Barcelona, 2002).

11 Ontkoppeling van technologie en markt • Innovatie wordt veelal te technisch benaderd (wat is mogelijk). • Het maatschappelijke aspect wordt veelal verwaarloosd (wat is wenselijk).

12 toekomst- beeld transitie- pad proces- model nationale ambities internationale trends integrale water projecten transparant leiderschap visie strategie uitvoering Leidend concept voor de watersector (1)

13 Leidend concept voor de watersector •Toekomstbeeld:een inspirerende visie die aangeeft waar we met onze watersector naar toe willen • Transitiepad :het maken van een strategie dat er op gericht is het toekomstbeeld te verwezenlijken • Procesmodel :het zichtbaar maken van innovatieprocessen die nodig zijn om de nieuwe plannen uit te voeren Leidend concept voor de watersector (2)

14 Wat is de boodschap? •We gaan straks aan tafel zitten, en we weten ook waarom •Wie alleen maar wil halen en niets wil brengen moet niet aan tafel gaan zitten •Met een zesjesmentaliteit wil niemand met je samenwerken •Als we alleen over technologie gaan praten, missen we de boot •In de watersector moeten overheden, bedrijven en kennisinstellingen elkaar de bal toespelen

15 Meer informatie? www.toekomstvisiewater.nl


Download ppt "Nieuw Elan met een Inspirerend Toekomstbeeld Prof. Dr.Ir. A.J. (Guus) Berkhout Hoogleraar Innovatie Management TU Delft."

Verwante presentaties


Ads door Google