De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BESCHERMING VAN INNOVATIES

Verwante presentaties


Presentatie over: "BESCHERMING VAN INNOVATIES"— Transcript van de presentatie:

1 BESCHERMING VAN INNOVATIES
Kris Keymolen Kris Keymolen 2009

2 Inleiding Intellectuele eigendom: een instrument ten voordele van de ondernemingen: Waarom? Wat? Hoe?

3 Waarom? Exclusiviteit (concurrentievoordeel) Waarde (Coca-Cola: 66,66 miljard USD – bron Interbrand 2008) Aanmoediging personeel België is wereldwijd 9de in de lijst van landen die creativiteit exporteren en vertegenwoordigt 2,8% op de wereldmarkt (UN Worldwide Survey, De Standaard, 5 juni 2008)

4 les hommes savent pourquoi…

5 Overzicht Kort overzicht van intellectuele rechten:
a) Onderscheidingstekens van een onderneming: Vennootschapsnamen, handelsnamen, uithangborden, merken b) Technische uitvindingen: octrooirecht en know-how c) Industriële design: tekeningen- en modellenrecht, auteursrecht d) Overige: databanken, …

6 Overzicht I. Vennootschapsnamen II. Handelsnamen III. Merken
IV. Tekeningen en modellen V. Auteursrecht VI. Octrooirecht VII. Conclusie

7 I. Vennootschapsnaam Definitie: De juridische identiteit, de naam waaronder een vennootschap werd opgericht en die vermeld staat in de statuten Bescherming: Het recht ontstaat bij de oprichting van een vennootschap onder een bepaalde naam Belgische vennootschapswet Zeer beperkte bescherming

8 II. Handelsnaam Definitie:
De commerciële identiteit van een onderneming, de naam waaronder een onderneming haar activiteit voert Vb. Belgacom Mobile = vennootschapsnaam Proximus = handelsnaam Bescherming: Het recht ontstaat door het gebruik Art. 8 Verdrag van Parijs en Belgische Handelspraktijkenwet Beperkte bescherming

9 III. Merken mannen weten waarom

10 Merken – voorwerp bescherming (1)
Definitie: Alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of hun verpakking mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (« Europese » definitie)

11 Merken – voorwaarden bescherming (1)
Vier voorwaarden: Vatbaar voor grafische voorstelling Onderscheidend Beschikbaar Niet misleidend

12 Merken – voorwaarden bescherming (2)
Onderscheidend vermogen Zwakke merken/sterke merken

13 Merken – bescherming (1)
Hoe bescherming verkrijgen ? Door registratie Procedure – mogelijk verloop: Indienen aanvraag Onderzoek op formele gronden (vb. taksen betaald?) Onderzoek op absolute gronden (onderscheidend vermogen, strijdig met openbare orde, …) Onderzoek op relatieve gronden (rechten van derden): informatieve waarde of basis weigering Publicatie voor oppositie Mogelijke oppositie Registratie Publicatie registratie

14 Merken – bescherming(2)
Beschermingsduur: « Like diamonds, trademarks are forever » Benelux – gemeenschapsmerk – internationaal merk: 10 jaar, onbeperkt verlengbaar met nieuwe perioden van 10 jaar

15 Merken – bescherming(3)
Bescherming in de Europese Unie: Benelux en nationale registraties, of Gemeenschapsmerk registratie, of Internationale registratie

16 IV. Tekeningen en modellen

17 Modellen – voorwerp van bescherming (1)
Definitie: de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrensgel zelf of de versiering ervan (=“Europese” definitie)

18 Modellen – voorwaarden bescherming (1)
Voorwerp van bescherming: Twee voorwaarden: Nieuw Eigen karakter

19 Modellen – voorwaarden bescherming (2)
Nieuw (1): Geen eerder identiek model is voor het publiek beschikbaar gesteld (“State of the Art”) Identiek = ook modellen waarvan de kenmerken slechts in onbelangrijke details verschillen

20 Modellen – voorwaarden bescherming (3)
Eigen karakter: Verschillende algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker t.o.v. eerdere tekeningen of modellen die aan het publiek zijn beschikbaar gesteld Vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling

21 Modellen – voorwaarden bescherming (4)
Ter beschikking stellen: De « state of the art » wordt bepaald door alles wat: wereldwijd zonder tijdsbeperking op één of andere manier is openbaar gemaakt mits het ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector binnen de EG of Europese Economische Ruimte

22 Modellen – bescherming (1)
Hoe modelbescherming verkrijgen ? (1) Door registratie (vb. Benelux wet, Gemeenschapsverordening ) Door de eerste ter beschikking stelling van het publiek in de Europese Unie (gemeenschapsverordening)

23 Modellen – bescherming (2)
Beschermingsduur: Geregistreerde modellen in de EU: => max. 25 jaar Niet geregistreerde Gemeenschapsmodellen: 3 jaar vanaf hun eerste ter beschikkingstelling in de EU

24 Modellen – bescherming (3)
Bescherming in de Europese Unie: Benelux en nationale registraties, of Gemeenschaps registratie, of Internationale registratie

25 V. Auteursrecht Definitie:
Het auteursrecht is van toepassing op een origineel « literair of artistiek werk ». Ruime interpretatie: ook industriële design Bescherming: Door het feit van de creatie (geen registratie) Zware bewijslast Bescherming moet land per land worden opgeëist 70 jaar na het overlijden van de auteur Kris Keymolen 2009

26 VI. Octrooirecht Definitie uitvinding (>< ontdekking ):
- Een product of werkwijze - Een antwoord op een technische probleem, antwoord met een technisch aspect - Alle industriële sectoren (scheikunde, mechanica, electronica, biotechnologie)

27 Beschermingsvoorwaarden (1)
Absolute nieuwheid (mag wereldwijd geen deel uitmaken van de « stand van de techniek » of voorwerp uitmaken van een octrooi-aanvraag) Uitvinderswerkzaamheid (niet voor de hand liggend voor een deskundige) Vatbaar voor industriële toepassing

28 Bescherming octrooien
Bescherming via registratie Territoriaal: nationaal, regionaal (Europees) of internationaal (PCT) Duurtijd: maximaal 20 jaar UItzondering medicijnen verlenging mogelijk van max. 5 jaar (Aanvullend beschermingscertificaat)

29 Elke ondernemer beschikt over intellectuele rechten
Conclusie Elke ondernemer beschikt over intellectuele rechten Identificeer en bescherm uw tekens, creaties en uitvindingen Zo niet laat u toe dat uw concurrenten profiteren van uw imago en inspanningen Kris Keymolen 2009

30 KIRKPATRICK Wie? Wat? Waarom?

31 Een beetje achtergrondinfromatie (1)
Opgericht in 1852 door Henry William Kirkpatrick Nog steeds in handen van de Belgische erfgenamen van de stichter (familie Plucker) ISO 9001 certificatie Belgisch en internationaal cliënteel gaande van KMO’s tot grote internationale ondernemingen evanals officiële instellingen Internationaal georiënteerd met speciale aandacht voor Japan en China

32 Een beetje achtergrondinformatie (2)
Een veertigtal werknemers Twee vestigingen (Terhulpen en Diegem) 15 octrooispecialisten en paralegals 17 merken-en modellengemachtigden/IP specialisten en hun paralegals Internationaal netwerk van geselecteerde partners

33 Onze diensten (1) Inzake merken en modellen: Strategisch advies
Registratie-aanvragen en vernieuwingen Beschikbaarheidsonderzoeken Audit (optimalisering van uw portfolio) Bewakingen Conflictbehandeling (opposities, onderhandelingen) Databank « Patricia » (online consultaties)

34 Onze diensten (2) Meer juridisch:
Contracten (coëxistentie, licenties, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, distributie, …) Seminaries bestemd voor werknemers Arbitrageprocedures (CEPINA, WIPO) Beschrijvende beslagen Due diligence

35 Onze diensten (3) Inzake octrooien: Strategisch advies
Onderzoeken naar « prior art  » Opstellen van octrooi-aanvragen Indienen, opvolgen van octrooi-aanvragen en valideringen Opposities en beroep Bewaking van octrooien Opzoekingen « exploitatievrijheid » Opvolgen vernieuwingen en jaartaksen

36 Onze diensten (3) Vertegenwoordiging bij:
Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) The European Patent Office (EPO) Belgische en Nederlandse octrooibureau Institut National de la Propriété Industrielle (INPI- Frans bureau voor industriële eigendom)

37 Onze dienstverlening Betrokkenheid Transparantie Snelheid
Oplossingsgericht

38 HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT

39 Kirkpatrick SA/NV Intellectual Property
LA HULPE – Avenue Wolfers 32 – B-1030 La Hulpe – Tel: – Fax: DIEGEM – Twin Squares – Culliganlaan 1B – B-1831 Diegem – Tel: – Fax:


Download ppt "BESCHERMING VAN INNOVATIES"

Verwante presentaties


Ads door Google