De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contract, AV, incoterms, E-commerce en Weens koopverdrag Week 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contract, AV, incoterms, E-commerce en Weens koopverdrag Week 6."— Transcript van de presentatie:

1 Contract, AV, incoterms, E-commerce en Weens koopverdrag Week 6

2 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Contract I wat is een contract? –een schriftelijk vastgestelde overeenkomst partijen bij een contract tekeningsbevoegdheid juridisch taalgebruik, modellen de overeenkomst, de kern, essentialia clausules, bedingen en afspraken

3 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl3 Contract II termijnen, aanvang, opzegging en einde onderhands, registratie, notarieel de wettelijke regelingen

4 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl4 Opbouw v/e contract 1.partijen 2.considerans 3.de overeenkomst 4.de afspraken (verbintenissen), bedingen, artikelen 5.ondertekening

5 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl5 Algemene voorwaarden (AV) definitie (art. 6:231 BW) –schriftelijk –bedoeld om voor meerdere ovk. gebruikt te worden –geen kernbeding

6 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl6 Wanneer van toepassing? I op het moment van het sluiten van de ovk (aanbod + acceptatie) als een (mondelinge)- ovk schriftelijk wordt bevestigd en in de bevestiging worden de AV van toepassing verklaard als pp al een aantal keren (  3 keer) met elkaar hebben gehandeld en in de facturen worden AV van toepassing verklaard

7 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl7 Wanneer van toepassing? II niet van belang is of wederpartij wist van AV, van belang is of hij het had kunnen weten

8 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl8 Battle of the forms eerste Av geldt, tenzij er nadrukkelijk bezwaar wordt gemaakt maar dan is er ook geen ovk (art 19 WKV)

9 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl9 Incoterms onderscheid: feitelijk leveren  juridisch leveren feitelijk leveren: hoe krijg je de goederen juridisch leveren: wanneer wordt je eigenaar (dus ook de risico's) incoterms bepalen niet de juridische eigendomsoverdracht

10 Hoofdverplichtingen Incoterms wie verzorgt welk deel van het vervoer? waar gaat het risico over van verkoper naar koper? waar is de plaats van levering? wie dient welk deel van de douane werkzaamheden te verzorgen en te betalen? bestaat er een verzekeringsplicht voor de verkoper? © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl10

11 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl11 Weens Koopverdrag structuur –art 1 ev algemeen –art 14 ev totstandkoming (aanbod & aanvaarding) –art 25 ev wanprestatie –art 30 ev verplichtingen verkoper –art 53 ev verplichtingen koper

12 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl12 Toepassing WKV wanneer van toepassing? –proffessionele internationale koopovereenkomst voor roerende zaken. niet alles is geregeld –met name eigendomsoverdracht –indien zaken niet in het WKV zijn geregeld: oplossen via het, via het EVO-V, toepasselijke recht

13 Verschillen WKV en BW Weens koopverdragBW Algemene voorwaardenArt. 14ev, 8 en 9art. 6: 232, snelle toepassing Battle of formsart. 7, 14, 18 en 19 ”last shot theorie” art. 6:225 “first shot theorie” Inspectie en controlezeer korte termijn (art 38 ev) bekwame tijd wanprestatieontbinding alleen bij ‘fundamental breach’ ontbinding in beginsel iedere tekortkoming © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl13

14 Rangorde 1.de koopovereenkomst en de overeengekomen algemene voorwaarden; 2.de bepalingen van het WKV voor die aspecten die niet in (1.) zijn geregeld; 3.de bepalingen van nationaal toepasselijk recht voor die onderwerpen die niet door (1.) en (2.) geregeld zijn. Dit wordt bepaald via het EVO-V © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl14

15 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl15 Vervoersovereenkomst en incoterms Verkoper evt.afzender Koper koopovereenkomst, evt incoterms Vervoerder vervoers- overeenkomst vervoers- overeenkomst of

16 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl16 E-commerce welk recht is van toepassing op een website? alle juridische (wettelijke) regels blijven van toepassing op het internet vb. –auteursrecht, –merkenrecht –handelsnaamwet

17 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl17 Domeinnamen wie het eerst komt wie het eerst maalt merkenrecht en handelsnaamwet blijven van toepassing

18 © 2008 mr. J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl18 Koop op afstand nieuwe wettelijke regeling, art 7:46a t/m 46j BW geldt alleen voor consumentenkoop


Download ppt "Contract, AV, incoterms, E-commerce en Weens koopverdrag Week 6."

Verwante presentaties


Ads door Google