De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: S. Allaoui.  November 2013: Theorietoets Kerntaak 2  Onderdelen:  Detailhandelsmarketing (Kok)  Consumentenrecht (Allaoui)  Klachtenbehandeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: S. Allaoui.  November 2013: Theorietoets Kerntaak 2  Onderdelen:  Detailhandelsmarketing (Kok)  Consumentenrecht (Allaoui)  Klachtenbehandeling."— Transcript van de presentatie:

1 Docent: S. Allaoui

2  November 2013: Theorietoets Kerntaak 2  Onderdelen:  Detailhandelsmarketing (Kok)  Consumentenrecht (Allaoui)  Klachtenbehandeling (Allaoui)

3  Verkopen (hoofdstuk 7 en 8)

4  Het consumentenrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek 7 http://www.st- ab.nl/wetten/0059_Boek_7_Burgerlijk_Wetboe k_BW.htm  Er dient sprake te zijn van een consumentenkoop, wil het consumentenrecht van toepassing zijn

5  Boek 7, Artikel 5 lid 1 Burgerlijk Wetboek  ‘Consumentenkoop is de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf’

6  Het speelt dus geen rol of iemand een BTW- nummer heeft of bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Je bent ondernemer als je ondernemersactiviteiten verricht.

7  Boek 7, Artikel 46a Burgerlijk Wetboek  (sub a) voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand  Aankoop op afstand en niet in een winkel

8  Boek 7, Artikel 46a Burgerlijk Wetboek  (sub b) de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is  De koper moet een consument zijn

9 De consumentenbond en ruilen

10  Consumentenrecht in de wet  Wettelijke bescherming  Consumentenkoop  Roerende zaken  Natuurlijk persoon/rechtspersoon  KvK/BTW-nummer

11  Recht op………  Consumentenbond  Wat wordt binnen het consumentenrecht bedoeld met ruilen?

12  Recht op informatie  Mondeling  Schriftelijk  Recht op veiligheid  Gezondheid  Milieu  Recht op vrije keuze  Leveranciers  Fabrikanten

13  Recht op inspraak  Bij klachten  belangenorganisaties

14  Ledenorganisatie van individuele consumenten  Komt op voor hun belangen  Doen onderzoek (vergelijkingsites)  Onafhankelijk  Geen overheidssubsidie of winstoogmerk Wat doet de consumentenbond?

15  Bevorderen van eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten  Bedrijven aanpakken die consumentenrechten niet respecteren  Kennis van het consumentenrecht bij consumenten en ondernemers vergroten

16 Ruilen Ruilen is een service die je aan de klant verleent Er zijn dus geen wettelijke regels hierover Van belang is dat je als vekoper duidelijke regels opstelt over ‘ruilen’ Deze regels kun je op het aankoopbewijs zetten of vermelden in de huisregels

17  Veel winkels voeren eigen beleid (30 dagen op vertoon van kassabon)  Ruilen is een gunst, ondernemer hoeft een product niet verplicht terug te nemen  Bij de ene winkel geld terug, bij de ander een tegoedbon  Let dus op de voorwaarden

18  Aankoop via het internet (of via de telefoon, de fax of een bestelcoupon)  Koop op afstand  Wettelijk recht om een aankoop binnen zeven dagen te annuleren Rechten bij aankoop via internet

19  Een product dat binnen een bepaalde termijn kapot gaat  Ondeugdelijk product  Een beroep doen op wettelijke garantie of verkoper-/fabrieksgarantie  Ondernemer in het algemeen verplicht om product gratis te repareren

20 Consumentenrecht

21  Recht op informatie, veiligheid, vrije keuze en inspraak  Consumentenbond  Consumentenautoriteit  Ruilen is een service en geen recht  Ruilen bij internetaankopen vormt hierop een uitzondering

22  Misleidende handelspraktijken  Agressieve handelspraktijken  Zwarte lijst Reclame en verleiding

23  De ondernemer handelt:  Misleidend  Agressief  Hierdoor wordt de consument benadeeld en neemt hij of zij een beslissing die anders niet zou worden genomen

24  Komen meestal voor bij  Colportage  Telemarketing  Andere vormen van verkoop op afstand  Kunnen echter op iedere consumententransactie van toepassing zijn  Aankoop van een auto, computer of telefoon

25  Kenmerken van het product Reclame 'Onbeperkt alles' van T-Mobile te beperkt  Prijs of manier waarop die wordt berekend Vistaprint blijft misleiden  Resultaten en kenmerken van tests of controles die op het product zijn verricht

26  Hoedanigheid, identiteit, kenmerken en rechten van de aanbieder Vergelijkende reclame Albert Heijn en Kruidvat drogist  Rechten van de consument

27  Het niet geven van informatie over een product of dienst is ook een vorm van misleiding

28  In de wet opgenomen  Een lijst van handelspraktijken die altijd misleidend en dus verboden zijn.  Kwaliteitslabel aanbrengen zonder vereiste toestemming  Ten onrechte beweren aan een gedragscode verbonden te zijn  Een product als gratis aanprijzen  Ten onrechte beweren dat een product maar tijdelijk verkrijgbaar is

29  Intimidatie  Dwang, waaronder gebruik van lichamelijk geweld  Opgepaste beïnvloeding

30  Ook voor agressieve handelspraktijken bestaat een zogenaamde zwarte lijst  Ongewenst aandringen per telefoon, e-mail, fax e.d.  Consument mag pand niet verlaten voordat een overeenkomst is opgesteld  Kinderen er in een reclame rechtstreeks toe aanzetten het product te kopen of hun ouders ertoe over te halen het voor hen te kopen


Download ppt "Docent: S. Allaoui.  November 2013: Theorietoets Kerntaak 2  Onderdelen:  Detailhandelsmarketing (Kok)  Consumentenrecht (Allaoui)  Klachtenbehandeling."

Verwante presentaties


Ads door Google