De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

The LAW VBI9A4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "The LAW VBI9A4."— Transcript van de presentatie:

1 The LAW VBI9A4

2 Wat is “The Law” De wet Regelgeving/wetgeving E-Business
Wat is the Law: Willem regelgeving: Onder the law verstaan we de regelgeving van e-business, denk hierbij aan wetgeving zoals door de overheid en europese unie is vastgesteld.

3 Regelgeving/wetgeving E-business
Wet overeenkomsten op afstand Richtlijnen elektronisch handel Wet elektronische handtekening Modelwetten van de Verenigde Naties Regelgeving/ wetgeving e-business (Willem) Er zijn een aantal richtlijnen die direct of indirect met e-business te maken hebben. dit is onderverdeeld in 4 paragraven die in de volgende dia’s verder worden behandeld.

4 Wet overeenkomst op afstand
Wet 1997 opgesteld Bescherming consument Overeenkomsten op afstand afgesloten Internet, telefoon, fax, post Informatie verplichtingen Bedrijven en organisaties Wet overeenkomsten op afstand (willem) Dit bevat regels die ter bescherming zijn opgesteld. Wet 1997 opgesteld Aan de hand van Europese richtlijnen 97/7/eg Bescherming consument Extra consumentenbescherming bij contracten op afstand Overeenkomsten op afstand afgesloten Internet, telefoon, fax, post Informatie verplichtingen Bedrijven en organisaties hebben informatie verplichten als ze zaken of diensten bieden aan consumenten, financiële diensten vallen hier niet onder

5 Wat kunnen we met Wet overeenkomst op afstand
Bescherming consument bij online betalingen Voor wie? Vanuit welke vraag Waar toegepast? Uitzonderingen? (robin) Voor wie? Voor consumenten en bedrijven in b2b en b2c transacties Vanuit welke vraag: bescherming en zichttermijn na aankoop Waar toegepast: diverse webwinkels, bol.com, Vraag voor klas: weten jullie uitzonderingen? reizen die u op internet boekt tijdsgebonden producten, zoals tijdschriften producten die u speciaal laat maken, bijvoorbeeld een maatpak producten die snel kunnen bederven, zoals eten of bloemen Sluit u een dienst af die u meteen wilt laten beginnen? Bijvoorbeeld een abonnement voor mobiel bellen? Dan hebt u geen bedenktijd.

6 Richtlijnen elektronisch handel
E-Commerce richtlijn Zekerheid en vertouwen consument beschermen Gehele EU aanbieden Richtlijnen Contracten, aansprakelijkheid, geschillen, inrichting website Gelden voor B2B als B2C E-Commerce richtlijn (willem) koppelt de elektronische handel aan de principes van de vrije interne markt Zekerheid en vertouwen consument beschermen Deze richtlijn moet de zekerheid en het vertrouwen van de consument beschermen bij bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel in de interne markt. Gehele EU aanbieden Dit betekent dat e-businessdiensten in de gehele EU kunnen worden aangeboden, mits zij voldoen aan de nationale wetgeving van het land waarin de aanbieder van deze diensten gevestigd is. richtlijnen De richtlijn regelt verder een aantal kwesties op het gebied van contracten, aansprakelijkheid en geschillen. Daarnaast legt de richtlijn ondernemers een aantal informatieverplichtingen op. De richtlijn is uiterst relevant voor de inhoud en inrichting van uw website. Gelden voor B2B als B2C De informatieplichten gelden zowel in de relatie bedrijf-consument als in de relatie bedrijf-bedrijf. In de relatie bedrijf-consument zijn de verplichtingen deels overlappend met de informatieplichten uit de ‘Wet inzake overeenkomsten op afstand’. Op grond van deze gegevens kan de afnemer zich een beeld vormen van uw bedrijf voordat hij besluit zaken met u te gaan doen.

7 Wat kunnen we met Richtlijnen elektronische handel
De standaarden voor webshops Informatieplicht Inrichting van transactieproces Herroepingrecht koper Verwerking persoonsgegevens Verder ingaan op ieder punt. (robin) Informatieplicht Inrichting van transactieproces Herroepingrecht koper Verwerking persoonsgegevens Zie figuur invulling bol.com voor alle 4 de punten

8 Wet elektronische handtekening
Uniek verbonden aan ondertekenaar Betrouwbaarheidseisen Certificatiedienstverleners (certification service providers) Verifiëren handtekening aan persoon Nederlandse certificatiedienstverleners Wet elektronische handtekeningen (willem) In Nederland is de 'Wet elektronische handtekeningen' van kracht. De wet regelt aan welke eisen een elektronische handtekening moet voldoen om voldoende betrouwbaar te zijn. Daartoe behoort dat de handtekening op unieke wijze aan de ondertekenaar is verbonden en dat identificatie door derden mogelijk is. Een elektronische handtekening die aan bepaalde betrouwbaarheidseisen voldoet, wordt wettelijk gelijk gesteld aan de handgeschreven handtekening op papier. De wet voorziet in certificatiedienstverleners, die gekwalificeerde certificaten kunnen afgeven. Dit zijn zogenoemde Trusted Third Parties (ook wel Certification Service Providers genoemd) die een unieke code koppelen aan een persoon en dit vastleggen in een certificaat. Het certificaat verbindt de gegevens voor het verifiëren van een handtekening aan een bepaalde persoon en bevestigt de identiteit van een persoon. Deze elektronische certificaten in het elektronische rechtsverkeer leveren een belangrijke bijdrage aan de rechtszekerheid. Nederlandse certificatiedienstverleners zijn: CIBG, ESG De elektronische signatuur BV en Getronics/Pink Roccade.

9 Wat kunnen we met Wet elektronische handtekening
Mogelijkheid tot digitaal ondertekenen. Voor wie? Vanuit welke vraag Waar toegepast? voor wie: consumenten en bedrijven (robin) Vanuit welke vraag: voor de ondertekening van digitale rechtsgeldige communicatie Authenticiteit: gecontroleerde afzender Integriteit: onveranderd bericht Onweerlegbaarheid: niet te ontkennen Waar toegepast: voornamelijk in bedrijven en overheidsinstanties

10 Modelwetten van de Verenigde Naties
Onderdeel Verenigde Naties Wetgeving rond elektronisch zaken doen Bevorderen en stroomlijnen modelwetten Modelwetten van de Verenigde Naties (willem) Een onderdeel van de Verenigde Naties, de United Nations Commission on International Trade (UNCITRAL), zet zich in om wetgeving rond elektronisch zakendoen in de wereld te bevorderen en te stroomlijnen. Hiertoe worden modelwetten opgesteld die door landen gebruikt worden voor het maken van eigen, nationale en (contract)wetgeving

11 Wat is innovatief aan “The Law”
E-business: direct marketing Kan inbreuk zijn op privacy. Alles vastgelegd wat wel en niet mag. Cookiewetgeving is hieruit ontstaan. (koen) Ongevraagd marketing, inbreuk op privacy. Voor het eerst gebruikt in 1970 voor american expres en columbia records Oud: Folders etc. Nieuw: Advertenties door cookies ( later meer ) Voordelen: Precies klantgericht adverteren, groot klantenbestand, veel overzicht over klanten. Naddel: Word vaak als spamm gezien Belmenietregister en infofilter ( voor folders e.d.) Telemarketing mails sms Wetten ontstaan uit deze direct marketing: Telecommunicatiewet en Burgerlijk wetboek zijn bepalingen opgenomen over toelaatbaarheid telemarketingmethoden. Voor en sms is in de EU richtlijn elektronische handel en de telecomunicatie privacy richtlijn bepalingen opgenomen

12 Wat is innovatief aan “The Law”
Export goederen binnen de EU en buiten de EU vallen in BTW nultarief. Export van diensten binnen en buiten de EU Leveringen van gedigitaliseerde goederen, zoals computerprogramma's en muziek, moeten voor de omzetbelasting als de levering van een dienst worden gezien. Dit valt onder het land van consumptie (koen) Export: Buiten EU Btw nulltarief documenten moeten aantonen dat de goederen zijn uitgevoerd Export: Binnen EU Intracommunautaire regeling bij levering aan btw-plichtige ondernemingen in een ander eu land. Transacties zijn altijd belastbaar. De goederen worden belast in het land waar het verbruik plaatsvind. Zogenaamde bestemmingslandbeginsel. Goederen leveren van de ene lidstaat naar de andere is het belastingvrij voorwaarde: Btw-nummer op factuur vermelden. Als leverancier controleren btw-nummer andere partij. Deze dingen gelden alleen voor b2b en niet b2c. Export diensten binnen+buiten eu Gedigitaliseerde goederen , computerprogramma’s muziek moeten voor de omzetbelasting als levering van dienst worden aangezien. Worden weer belast in het land van consumptie niet van herkomst.

13 Wat is innovatief aan “The Law”
Cookiewetgeving. First en third party cookies De cookiewetgeving is terug te vinden in de Telecommunicatiewet nummer 11.7a. Ofwel wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatiewet (koen) Cookiewetgeving is een nieuwe innovatieve wetgeving die in nederland wordt ingebracht vanwege de cookies. Stukje uitleg over cookies: Ontworpen voor gebruikersgemakt maar kunnen ook foutief gebruikt worden icm direct marketing First en third party cookies Cookies eerste partij: Van de website zelf Cookies Third partij: Van een adverteerder etc. Functionele cookies: Na de sessie verwijderd Cookiewet: Grotendeels wet bescherming persoonsgegevens. Wet ontworpen vanwege vele onduidelijkheid voor gebruikers. Gebruiker kan zelf aangeven welke cookies opgeslagen dienen te worden. Aanbieder moet aangeven waar de cookie voor is. Keuze ligt dan bij de gebruiker zogenaamde opt-in en opt-out Voordelen: Vooral privacy redenen gebruiker beslist zelf Nadelen: Functionele cookies worden niet meegenomen dus niet overal geeft de gebruiker toestemming voor. Onduidelijkheid tussen functionele en niet functionele cookies.

14 Vragen?


Download ppt "The LAW VBI9A4."

Verwante presentaties


Ads door Google