De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H6 werken Paragraaf 3+4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H6 werken Paragraaf 3+4."— Transcript van de presentatie:

1 H6 werken Paragraaf 3+4

2 Wat gaan we deze les doen?
Uitleg Oefenen met een arbeidsovereenkomst

3 Arbeidsovereenkomst Afspraak tussen werknemer en werkgever Individueel
CAO

4 Individuele arbeidsovereenkomst
= een overeenkomst waarin de rechten en plichten van de werkgever en werknemer zijn vastgelegd. De rechten en plichten samen noemen we de arbeidsvoorwaarden.

5 Arbeidsovereenkomst Afspraken tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties Individueel CAO

6 CAO Vaak geldt voor iedereen binnen een bepaald bedrijf of een bepaalde branche dezelfde arbeidsovereenkomst, we spreken dan van een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Deze wordt afgesloten tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (vakbonden)  1. Werkgeversorganisaties (VNO-NCW)  komen op voor de belangen van de werkgevers binnen de cao. 2. Werknemersorganisaties (vakbonden  FNV)  komen op voor de belangen van de werknemers binnen de cao. Dit leidt tot een CAO

7 Arbeidsvoorwaarden Rechten en plichten van de werkgever en werknemers noemen de arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden kun je opdelen in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden  Primair: loon, werktijd, en vakanties Secundair: ouderschapsverlof, auto van de zaak en kerstpakket.

8 Arbeidsvoorwaarden De arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst moeten voldoen aan een aantal wettelijke eisen. De werkgever mag alleen van deze eisen afwijken als dit gunstiger is voor de werknemer. De overheid regelt dit in wetten om de werknemer te beschermen. In deze wetten staan dus de minimale rechten beschreven! voorbeelden: 

9 Arbeidsvoorwaarden Wet minimumloon  je mag geen lager loon krijgen dan het minimumloon Arbeidstijdenwet  hoe lang mag je werken, op hoeveel pauze heb je recht, hoeveel vakantiedagen mag je opnemen? Arbowet  regels rondom arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld licht, geluid en beschermingen. Veiligheid van de werknemer Gezondheid van de werknemer - Welzijn van de werknemer

10 Proeftijd (kennismakingsperiode)
Als je begint aan een baan, heb je meestal een proeftijd. In die tijd mag de werkgever en de werknemer de baan met onmiddellijke omgang opzeggen. Maximale duur van een proeftijd is 2 maanden! Na de proeftijd kun je de baan niet zomaar opzeggen, je bent dan gebonden aan een opzegtermijn. Dit is de periode waarin je moet uitwerken!

11 Vragen bij arbeidsovereenkomst
Wanneer gaat de arbeidsovereenkomst van start? Hoeveel maanden bedraagt de proeftijd? Hoeveel bedraagt het uur salaris? Hoeveel bedraagt het vakantiegeld als deze persoon 24 uur per maand werkt? De werknemer krijgt tijdens de werkzaamheden een klapper met gegeven toegereikt, deze kan de werknemer mee naar huis nemen. Wat moet de werknemer hiermee doen na opzegging van het contract? Wat moet de werknemer doen als hij/zij ziekt wordt?


Download ppt "H6 werken Paragraaf 3+4."

Verwante presentaties


Ads door Google