De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11. Collectief arbeidsrecht en staking. © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Wet Melding Collectief Ontslag WMCO bevat regels die van toepassing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11. Collectief arbeidsrecht en staking. © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Wet Melding Collectief Ontslag WMCO bevat regels die van toepassing."— Transcript van de presentatie:

1 11. Collectief arbeidsrecht en staking

2 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Wet Melding Collectief Ontslag WMCO bevat regels die van toepassing zijn wanneer een werkgever van plan is een groot aantal werknemers te ontslaan wanneer WMCO van toepassing? –als een werkgever meer dan 20 personeelsleden wil ontslaan binnen 3 mnd

3 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl3 Meldingsplicht bij de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI) en de vakbonden, evt ook bij de OR verplicht overleg met vakbonden geen overleg geen vergunning CWI onderscheid: vakbond ↔ vakvereniging

4 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl4 Collectieve Arbeidsovereenkomst historisch achtergrond en het waarom van een CAO het beëindigen van een staking (wapenstilstand)

5 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl5 Wat is een CAO? definitie: art. 1 lid 1 WCAO een CAO is géén arbeidsovereenkomst maar een arbeidsvoorwaardenovereenkomst

6 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl6 Partijen bij een CAO van werknemers zijde moet het een vereniging (vakbond) zijn waarom zitten leden vast aan een CAO? –een CAO bindt alle leden van de vereniging die partij zijn bij de CAO dit heeft te maken met verenigingsrecht

7 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl7 Nietigheid elk beding (afspraak) in een arbeidsovereenkomst in strijd met een CAO-bepaling is nietig (art. 12 WCAO)

8 Bedrijfstak CAO een bedrijfstak-cao is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersorganisaties © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl8

9 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl9 Bedrijfstak CAO Werkgevers organisatie Gebonden werkgever Gebonden werknemer Werknemers organisatie Normatieve bepalingen Diagonale bepalingen Lid

10 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl10 Bepalingen uit een CAO obligatoire bepalingen –gelden tussen de CAO-partijen normatieve bepalingen –gelden tussen individuele werkgever en werknemer diagonale bepalingen –in de praktijk een bepaling waarmee een vakbond een onwillige werkgever kan aanspreken

11 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl11 Ondernemings CAO een ondernemings-cao is een collectieve afspraak die binnen een bedrijf geldt een ondernemings-cao wordt afgesloten door een werkgever met een of meer werknemersorganisaties

12 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl12 Ondernemings CAO Werkgever Werknemer Vakbond(en) Arbeidsovereenkomst

13 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl13 Algemeen verbindend verklaren van CAO's een CAO kan binnen een bedrijfstak algemeen verbindend worden verklaard o.g.v. WAVV AVV –wanneer een CAO met beperkte werking, geldt alleen tussen contractspartijen, een algemene werking krijgt op verzoek van de contractpartijen

14 vervolg waarom AVV? –voorkomen dat niet georganiseerde werkgevers wel georganiseerde werkgevers beconcurreren met lagere lonen wat is een meerderheid? door AVV worden alle werkgevers en werknemers in bedrijfstak gebonden © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl14

15 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl15 Georganiseerd en niet georganiseerd gebonden werknemers ↔ niet gebonden werknemer gebonden werkgevers ↔ niet gebonden werkgevers

16 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl16 Nietigheid elk beding in een arbeidsovereenkomst strijdig met een AVV CAO is nietig (art. 3 WAVV)

17 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl17 Stakingsrecht een staking is het tijdelijk stoppen met het leveren van arbeid om arbeidsvoorwaarden voor werknemers te verbeteren stakingsrecht is gebaseerd op art. 6 lid 4 Europees Sociaal Handvest –staat niet in een Nederlandse wet stakingsrecht geldt voor ambtenaren alsmede niet- ambtenaren

18 vervolg vakbonden moeten de werkgever tegen wie de staking is gericht inlichten vakbonden moeten een redelijke (± 5 dagen) aanzegtermijn in achting nemen © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl18

19 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl19 Doel staking toebrengen van schade aan werkgever om verbetering arbeidsvoorwaarden af te dwingen

20 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl20 Rechtspositie staker staker heeft geen recht op loon staken is geen reden voor ontslag (arrest Veurink) staker die meedoet aan een door de vakbond uitgeroepen staking heeft recht op een (kleine) vergoeding van de vakbond, als hij lid is

21 Wilde- en georganiseerde staking wilde een collectieve actie die niet is georganiseerd door een erkende vakbond(actiegroepen etc) georganiseerde een staking georganiseerd door één of meer erkende vakbonden © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl21

22 Rechtspositie werkwillige die geen lid is van vakbond wilde staking wel recht op loon (art. 7:628 BW) georganiseerde staking geen recht op loon (art. 7: 627 BW) © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl22

23 © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl23 Staking en schade onevenredige schade aan derden kan reden zijn om staking door de rechter in kort geding te verbieden


Download ppt "11. Collectief arbeidsrecht en staking. © 2009 mr J. Keizerwww.BedrijfenRecht.nl2 Wet Melding Collectief Ontslag WMCO bevat regels die van toepassing."

Verwante presentaties


Ads door Google