De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 6: Werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 6: Werken"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 6: Werken http://www.vliegenzwam.nl/images/kabouter2.gif

2 Productiesectoren Primaire sectorSecundaire sector Tertiaire sectorQuartaire sector §6.1 Studie en beroep blz. 96-97

3 Bedrijven die grondstoffen produceren Veeteelt Akkerbouw Tuinbouw Visserij Mijnbouw Primaire sector  §6.1 Studie en beroep blz. 96-97

4 Bedrijven die grondstoffen verwerken tot eindproduct. Secundaire sector 

5 Commerciële dienstverleningNiet-commerciële dienstverlening Tertiaire sectorQuartaire sector Bedrijven die diensten verlenen met het doel winst te maken. Groothandels, winkels, verzekeringsmaatschappij, horeca, vervoersbedrijven & banken. Bedrijven en instellingen die diensten verlenen zonder het doel winst te maken. Onderwijs, bibliotheken, politiebescherming, verzorging

6 Administratieve banen vind je in §6.1 Studie en beroep blz. 96-97 alle sectoren van het bedrijfsleven. Opleidingen Na het VMBO kan je een MBO opleiding volgen, dit hangt af van; - In welke sector je wilt werken - Beroep dat je wilt uitoefenen Na het MBO kan je nog een vervolgopleiding volgen; dan kom je in aanmerking voor een betere functie.

7 Werk in grotere bedrijven en instellingen gebeurt op afdelingen. Voorbeelden van afdelingen: - Inkoop - Productie §6.2 Samenwerken in een bedrijf blz. 98-99 - Verkoop - Directie - Administratie - Systeembeheerder - Personeel en organisatie

8 Verschillende soorten functies Leidinggevende functies Moet je het werk van anderen regelen en er toezicht op houden. Uitvoerende functies §6.2 Samenwerken in een bedrijf blz. 98-99 Je doet het werk dat je opgedragen is. Ongeschoold werkGeschoold werk

9 Vormen van scholing Bijscholing Scholing voor het omgaan met nieuwe werkmethoden en hulpmiddelen. Omscholing §6.2 Samenwerken in een bedrijf blz. 98-99 Scholing voor geheel ander werk.

10 Arbeidsovereenkomst Loonhoogte, werk- en rusttijden & het aantal vakantiedagen. Alle overige zaken, naast de primaire arbeidsvoorwaarden, die tussen werkgever en werknemer overeen worden gekomen. Afspraken tussen de werkgever en werknemer over de rechten en plichten. Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden reis- en verblijfskosten. §6.3 Vakantiewerk blz. 100-101

11 Arbeidsovereenkomst kan eindigen: - als ouder bezwaar maken binnen 4 weken tegen een arbeidsovereenkomst als hun kinderen minderjarig zijn, dan gaat de baan niet door. - in proefperiode (als de werkgever of de werknemer de baan opzegt) §6.3 Vakantiewerk blz. 100-101 - op de afgesproken einddatum (bij een tijdelijke baan) - na een opzegtermijn (bij een vaste baan)

12 Werkgevers   Vakbonden organisaties CAO Collectieve arbeidsovereenkomst Afspraken tussen werkgeversorganisaties en vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van een grote groep werknemers. §6.3 Vakantiewerk blz. 100-101

13 Wettelijke regels bij werken: - Arbeidstijdenwet  De tijd die maximaal gewerkt mag worden - Wet op het minimumloon  Loon dat minimaal betaald moet worden §6.3 Vakantiewerk blz. 100-101 - Flexwet  Flexibele arbeidsrelaties Arbeidsvoorwaarden in het CAO moet aan de wet voldoen!!!

14 Proeftijd  Periode waarin de werknemer zonder opgaaf van redenen ontslagen mag worden en ontslag mag nemen. Minimumloon §6.3 Vakantiewerk blz. 100-101 Het wettelijk vastgestelde loon dat een werkgever ten minste moet betalen aan werknemers vanaf 23 jaar.

15 Minimumjeugdloon per 1-1-2009 http://financieel.infonu.nl/geld/11030-minimumloon-minimumjeugdloon-2009-uurloon.html

16 Loon van werknemers wordt bepaald door:  Functie van de werknemer  Loonschaal die bij functie hoort §6.4 Collectieve arbeidsovereenkomst blz. 102-103 Tabel met de lonen die horen bij een functie in een bedrijf of instelling.  Periodiek of trede die binnen de loonschaal van toepassing is.

17 In een CAO staan regels over:  Loon  Extra beloningen §6.4 Collectieve arbeidsovereenkomst blz. 102-103  Recht op vakantie en overige verlofdagen  Arbeidstijden  Scholing en studie Werknemers kunnen informatie krijgen over een CAO bij hun: - eigen bedrijf, afdeling personeel - vakbond

18 Arbeidsmotieven Betaald werk - Loon Onbetaald werk §6.5 Betaald of onbetaald werk blz. 104-105 - Zorg voor de kinderen De redenen om te willen werken. Voorbeelden van arbeidsmotieven voor - Samenwerken met collega’s - Werktijd zelf in kunnen delen http://www.nieuwslog.nl/data/subdomain/862/article/20090408134958_carriere_geld.jpghttp://www.obs-prisma.nl/images/kinderen.jpg

19 Gevolgen van korter werken: - Meer tijd voor huishouding en het gezin - Gezinsinkomen daalt §6.5 Betaald of onbetaald werk blz. 104-105 - Sommige uitgaven kunnen omlaag Bv. Kosten voor een schoonmaakster of kosten voor de kinderopvang.

20 Arbeidsomstandigheden Alles wat werken prettig of minder prettig maakt. De Arbowet garandeer arbeidsomstandigheden in bedrijven die: §6.5 Betaald of onbetaald werk blz. 104-105 - Veilig zijn - Niet ongezond zijn http://www.bhvpartner.nl/pict/arbo.jpg

21 Arbeidsmarkt Aanbod van arbeid Iedereen tussen de 15 en 65 jaar die betaald werk doet of er naar op zoek is. Vraag naar arbeid §6.6 Werk over en tekort blz. 106-107 Alle bezette en onbezette arbeidsplaatsen bij elkaar. Werkgelegenheid Beroepsbevolking - Mensen met betaald werk - Werkzoekenden zonder baan - Mensen met betaald werk - Vacatures

22 Arbeidsmarkt Tekort op arbeidsmarkt - Hebben werkgevers een tekort aan personeel Overschot op arbeidsmarkt §6.6 Werk over en tekort blz. 106-107 - Is er werkloosheid - Hebben werkzoekenden een grote kans op een baan - Is de kans groot dat de arbeidsvoorwaarden verbeteren - Hebben werkzoekenden een kleine kans op een baan - Is de kans groot dat de arbeidsvoorwaarden verslechteren

23 Allochtonen hebben soms meer moeite om werk te vinden dan autochtonen… Oorzaken hiervan kunnen zijn: - Ze beheersen de Nederlandse taal niet goed §6.7 Kansrijk en kansarm blz. 108-109 - Hun buitenlandse opleiding wordt niet erkend - Discriminatie door werkgevers http://www.kerkzondergrenzen.nl/blog/uploaded_images/EGB-discriminatie-773362.jpg

24 De beloning van mannen is gemiddeld hoger dan van vrouwen… Oorzaken hiervan kunnen zijn: - Mannen bezetten vaker de beter betaalde banen §6.7 Kansrijk en kansarm blz. 108-109 - Vrouwen werken vaker in deeltijd dan mannen - Discriminatie door werkgevers Discriminatie op grond van afkomst & geslacht is verboden http://www.groenehartscholen.nl/Portals/1/Illustraties/GeenDiscriminatie.bmp

25 Veranderingen op de arbeidsmarkt: - Percentage vrouwen in de beroepsbevolking stijgt §6.7 Kansrijk en kansarm blz. 108-109 - Er wordt steeds meer in deeltijd gewerkt - Het aantal typische mannenberoepen en vrouwenberoepen daalt http://www.bbc.co.uk/southerncounties/content/images/2006/08/25/wendy_150_150x180.jpghttp://politiek.files.wordpress.com/2007/06/8_klok-copy.gif


Download ppt "Hoofdstuk 6: Werken"

Verwante presentaties


Ads door Google