De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 4: Loonvorming in de praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 4: Loonvorming in de praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 4: Loonvorming in de praktijk

2 §2.2 De arbeidsovereenkomst blz. 29
Individuele arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst tussen één werkgever & één werknemer. In een individuele arbeidsovereenkomst staan de arbeidsvoorwaarden  Bepalingen die van kracht zijn volgens de wet en/of een (collectieve) arbeidsovereenkomst Het is belangrijk dat je zo’n arbeidsovereenkomst opgesteld, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan.

3 §2.2 De arbeidsovereenkomst blz. 30
Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden - Loon - Vakantieregelingen - Normale arbeidstijd - Duur van de middagpauze - Reiskostenvergoedingen - Kinderopvang - Scholing - Auto van de zaak - etc.

4 §2.2 De arbeidsovereenkomst blz. 29
Collectieve arbeidsovereenkomst Overeenkomst tussen vakbonden en werkgeversbonden voor groepen werknemers & werkgevers (bedrijfstak) In een collectieve arbeidsovereenkomst staan de rechten en plichten van de werkgevers en werknemers. Vakantie, pensioen, overuren, data loonsverhoging. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een CAO voor een gehele bedrijfstak geldend verklaren  algemeen verbindend verklaren

5 §2.2 De arbeidsovereenkomst blz. 29
Organisatiegraad Het percentage van werknemers (of werkgevers) dat is aangesloten bij een erkende vakbond (of werkgeversbond). Aantal werknemers die zijn aangesloten bij vakbond Totaal aantal werknemers x 100%

6 §3.1 Loon in de ogen van de werknemers blz. 38
3 soorten loonstijgingen: - Prijscompensatie Stijging van het loon gelijk aan de inflatie zodat de koopkracht van het loon gelijk blijft. - Initiële loonstijging Algemene stijging van de reële lonen (= koopkracht) voortvloeiende uit een stijging van de arbeidsproductiviteit Bovenop de prijscompensatie nog een algemene loonstijging, waardoor koopkracht stijgt. - Incidentele loonstijging Loonstijging door promotie, periodiek erbij.

7 §3.1 Loon in de ogen van de werknemers blz. 38
Minimumloon

8 Indexcijfers waarde uit de betreffende periode Indexcijfer = waarde uit het basisjaar x 100 Een indexcijfer is een verhoudingsgetal, dus géén procenten… Indexcijfer 104,5 Betekent dat iets met 4,5 % is gestegen tov het basisjaar. Indexcijfer 97,3 Betekent dat iets met 2,7% is gedaald tov het basisjaar.

9 Het in geld uitgedrukte inkomen.
§ … Reëel inkomen de waarde van het inkomen in goederen & diensten uitgedrukt  Koopkracht Inkomen Prijzen = Aantal producten dat je kan kopen met je inkomen Nominaal inkomen Het in geld uitgedrukte inkomen. Iemand verdient € per maand. Indexcijfer Waarde uit betreffende periode Waarde uit basisjaar x 100

10 Indexcijfer nominaal inkomen
§ … Indexcijfer nominaal inkomen Indexcijfer koopkracht = Prijsindexcijfer x 100 Nic Ric = Pic x 100


Download ppt "Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 4: Loonvorming in de praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google