De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 4: Loonvorming in de praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 4: Loonvorming in de praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 4: Loonvorming in de praktijk

2 §2.2 De arbeidsovereenkomst blz. 29 Individuele arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst tussen één werkgever & één werknemer. Het is belangrijk dat je zo’n arbeidsovereenkomst opgesteld, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan. In een individuele arbeidsovereenkomst staan de arbeidsvoorwaarden  Bepalingen die van kracht zijn volgens de wet en/of een (collectieve) arbeidsovereenkomst

3 §2.2 De arbeidsovereenkomst blz. 30 Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden - Loon- Vakantieregelingen - Duur van de middagpauze- Normale arbeidstijd - Reiskostenvergoedingen - Kinderopvang - Scholing - Auto van de zaak - etc. http://www.de-rode-steen.be/Afbeeldingen/vakantie.gif http://www.jufsamantha.nl/downloads/dagritme/ljv/pauze.jpg

4 §2.2 De arbeidsovereenkomst blz. 29 Collectieve arbeidsovereenkomst Overeenkomst tussen vakbonden en werkgeversbonden voor groepen werknemers & werkgevers (bedrijfstak) De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een CAO voor een gehele bedrijfstak geldend verklaren  algemeen verbindend verklaren In een collectieve arbeidsovereenkomst staan de rechten en plichten van de werkgevers en werknemers. Vakantie, pensioen, overuren, data loonsverhoging.

5 §2.2 De arbeidsovereenkomst blz. 29 Organisatiegraad Het percentage van werknemers (of werkgevers) dat is aangesloten bij een erkende vakbond (of werkgeversbond). Aantal werknemers die zijn aangesloten bij vakbond Totaal aantal werknemers x 100%

6 §3.1 Loon in de ogen van de werknemers blz. 38 Loon 3 soorten loonstijgingen: - Prijscompensatie Stijging van het loon gelijk aan de inflatie zodat de koopkracht van het loon gelijk blijft. - Initiële loonstijging Algemene stijging van de reële lonen (= koopkracht) voortvloeiende uit een stijging van de arbeidsproductiviteit Bovenop de prijscompensatie nog een algemene loonstijging, waardoor koopkracht stijgt. - Incidentele loonstijging Loonstijging door promotie, periodiek erbij.

7 §3.1 Loon in de ogen van de werknemers blz. 38 Minimumloon http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=13737&hoofdmenu_i tem_id=13826&rubriek_id=391817&set_id=77&doctype_id=6&link_ id=180842

8 Indexcijfers waarde uit de betreffende periode Indexcijfer = waarde uit het basisjaar x 100 Een indexcijfer is een verhoudingsgetal, dus géén procenten… Indexcijfer 104,5 Betekent dat iets met 4,5 % is gestegen tov het basisjaar. Indexcijfer 97,3 Betekent dat iets met 2,7% is gedaald tov het basisjaar.

9 § … Nominaal inkomen Het in geld uitgedrukte inkomen. Reëel inkomen de waarde van het inkomen in goederen & diensten uitgedrukt  Koopkracht Iemand verdient € 2.000 per maand. Waarde uit betreffende periode Waarde uit basisjaar x 100 Indexcijfer Inkomen Prijzen = Aantal producten dat je kan kopen met je inkomen

10 § … Indexcijfer nominaal inkomen Indexcijfer koopkracht = Prijsindexcijfer x 100 Nic Ric = Pic x 100


Download ppt "Havo 4: De arbeidsmarkt Hoofdstuk 4: Loonvorming in de praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google