De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Havo 4: Jong & Oud Hoofdstuk 1: School of baantje?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Havo 4: Jong & Oud Hoofdstuk 1: School of baantje?"— Transcript van de presentatie:

1 Havo 4: Jong & Oud Hoofdstuk 1: School of baantje?

2 §1.2 Samenwerken of niet?blz. 6 Meelifter of free-rider - Je moeder ruimt je kamer op - Iemand is lid van de vakbond en betaalt contributie, terwijl jij ook van de voordelen geniet Dominantie strategie Als je profiteert van de inspanningen van een ander. Als een bepaalde strategie voor een speler voordelig is, ongeacht de keuze van de tegenspeler. Gevangenendilemma of Prisoner’s dilemma Als samenwerken tot de beste optie leidt, maar doordat er te weinig vertrouwen is dit niet gebeurt.

3 Voorbeeld 1 Baantjers gevangenendilemma (versie I) De Cock en Vledder zijn twee politieagenten en hebben twee verdachten aangehouden. Ze worden beiden verhoord op het politiebureau voor een dubbele moord. (ze hebben samen de moord gepleegd) De Cock verhoort ‘verdachte 1’ en Vledder verhoort ‘verdachte 2’ in een aparte ruimte zodat de verdachten niet met elkaar in contact kunnen komen. De verdachten hebben twee opties: ze kunnen zwijgen of ze kunnen bekennen. Wanneer ze allebei zwijgen krijgen ze een gevangenisstraf van 1 jaar wegens gebrek aan bewijs. Als een van beiden bekent, gaat hij vrijuit en krijgt de ander 20 jaar cel. Tenzij ze allebei bekennen, want dan gaan ze beiden voor 10 jaar de cel in. www.expertisecentrumeconomie.nl/uploads/Module%209a.doc http://www.youtube.com/watch?v=cf1qIng3yvM

4 Verdachte 2 bekentVerdachte 2 zwijgt Verdachte 1 bekentVerdachte 1: 10 jaar cel Verdachte 2: 10 jaar cel Verdachte 1: vrijuit Verdachte 2: 20 jaar cel Verdachte 1 zwijgtVerdachte 1: 20 jaar cel Verdachte 2: vrijuit Verdachte 1: 1 jaar cel Verdachte 2: 1 jaar cel We kunnen het probleem weergeven in een overzichtstabel: Over het algemeen zullen beide verdachten voor de strategie kiezen om de ander te verlinken. Als één dat niet doet, loopt hij het risico 20 jaar de cel in te gaan. Een andere en meer gangbare manier om de “uitbetalingen” in een tabel te zetten is deze: Verdachte 2 bekentVerdachte 2 zwijgt Verdachte 1 bekent(10,10)(0,20) Verdachte 1 zwijgt(20,0)(1,1) Merk op dat we hier te maken hebben met straffen en dus niet willen maximaliseren, maar minimaliseren

5 Verdachte 2 bekentVerdachte 2 zwijgt Verdachte 1 bekent(10,10)(0,20) Verdachte 1 zwijgt(20,0)(1,1) Verdachte 2 bekentVerdachte 2 zwijgt Verdachte 1 bekent(10,10)(0,20) Verdachte 1 zwijgt(20,0)(1,1) Verdachte 2 bekentVerdachte 2 zwijgt Verdachte 1 bekent(10,10)(0,20) Verdachte 1 zwijgt(20,0)(1,1) Beide verdachten zullen dus de ander verlinken!!!

6 1Beschouw de situatie zoals in Voorbeeld 1. De verdachten zullen waarschijnlijk de strategie kiezen om elkaar te verlinken (en dus allebei te bekennen) om niet het risico te lopen 20 jaar de cel in te moeten gaan. aStel dat ze beiden vóór het verhoor de tabel kennen en ze mogen overleggen, zou dat uitmaken voor hun strategiekeuze? Verdachte 2 bekentVerdachte 2 zwijgt Verdachte 1 bekent(10,10)(0,20) Verdachte 1 zwijgt(20,0)(1,1) bStel dat als ze elkaar verlinken ze beide niet 10 maar 15 jaar de cel in moeten gaan, zullen ze dan hun oorspronkelijke strategie aanpassen? En als het verandert naar 20 jaar? En 25 jaar? cStel dat ze ook worden vrijgesproken als ze allebei zwijgen, zullen ze dan hun oorspronkelijke strategie aanpassen? En als ze ook 10 jaar krijgen als ze beide zwijgen?

7 1Beschouw de situatie zoals in Voorbeeld 1. De verdachten zullen waarschijnlijk de strategie kiezen om elkaar te verlinken om niet het risico te lopen 20 jaar de cel in te moeten gaan. aStel dat ze beiden vóór het verhoor de tabel kennen en ze mogen overleggen, zou dat uitmaken voor hun strategiekeuze? Verdachte 2 bekentVerdachte 2 zwijgt Verdachte 1 bekent(10,10)(0,20) Verdachte 1 zwijgt(20,0)(1,1) JA, als ze elkaar vertrouwen zullen ze beiden zwijgen.

8 Verdachte 2 bekentVerdachte 2 zwijgt Verdachte 1 bekent(10,10)(0,20) Verdachte 1 zwijgt(20,0)(1,1) bStel dat als ze elkaar verlinken ze beide niet 10 maar 15 jaar de cel in moeten gaan, zullen ze dan hun oorspronkelijke strategie aanpassen? En als het verandert naar 20 jaar? En 25 jaar? Bij 15 jaar niet. Bij 20 jaar is het onbekend. Bij 25 jaar, zullen ze altijd zwijgen…

9 Verdachte 2 bekentVerdachte 2 zwijgt Verdachte 1 bekent(10,10)(0,20) Verdachte 1 zwijgt(20,0)(0,0)(0,0) cStel dat ze ook worden vrijgesproken als ze allebei zwijgen, zullen ze dan hun oorspronkelijke strategie aanpassen? En als ze ook 10 jaar krijgen als ze beide zwijgen? Allebei zwijgen en dan 0 jaar krijgen, dan is het niet zeker wat ze doen. Je hebt nl twee evenwichten. Verdachte 2 bekentVerdachte 2 zwijgt Verdachte 1 bekent(10,10)(0,20) Verdachte 1 zwijgt(20,0)(10,10) Allebei zwijgen en dan 10 jaar krijgen, dan zullen ze nog steeds allebei bekennen.

10 §1.2 Samenwerken of niet?blz. 6 Bindende afspraak Als de twee mensen een bindende afspraak hebben, zullen ze pas samenwerken.

11 §1.3 De levensfasen blz. 7 Levensloop Er zijn 3 fasen in de levensloop: 1. Kinderfase 2. Ouderfase 3. Grootouderfase

12 §1.1 Meedoen of niet? blz. 6-7 Totale bevolking < 15 jaar BeroepsbevolkingNiet-beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 15 tot 65 jaar65+ ers Potentiële beroepsbevolking ZelfstandigenWerknemers (mensen in loondienst)

13 §1.1 Meedoen of niet? blz. 6 Arbeidsjaren Het aantal uren dat iemand met een volledige baan en een normaal arbeidscontract in een jaar werkt. Er gaan meerdere parttimerbanen in een arbeidsjaar. p/a ratio Geeft aan hoeveel personen per arbeidsjaar werken. Aantal personen Aantal arbeidsjaren = aantal personen per arbeidsjaar Hoe hoger de p/a ratio, hoe mensen er in deeltijd werken. meer

14 §1.1 Meedoen of niet? blz. 6 Deelnemingspercentage of participatiegraad Beroepsbevolking. Beroepsgeschikte bevolking x 100% Beroepsbevolking. Potentiële beroepsbevolking x 100%

15 §1.1 Meedoen of niet? blz. 9 Budgetlijn Geeft verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden bij een bepaald budget. Opofferingskosten Hoeveel moet je inleveren om meer van het ander te kunnen krijgen. Budget kan geld zijn & de combinatie van 2 producten die je kan kopen, of aantal uren dat je werkt & vrije tijd.

16 §1.1 Meedoen of niet? blz. 9 Collectieve arbeidsovereenkomst Overeenkomst tussen vakbonden en werkgeversbonden voor groepen werknemers & werkgevers (bedrijfstak) De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een CAO voor een gehele bedrijfstak geldend verklaren  algemeen verbindend verklaren In een collectieve arbeidsovereenkomst staan de rechten en plichten van de werkgevers en werknemers. Vakantie, pensioen, overuren, data loonsverhoging.


Download ppt "Havo 4: Jong & Oud Hoofdstuk 1: School of baantje?"

Verwante presentaties


Ads door Google