De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VWO 4: Welvaart Hoofdstuk 3: Welvaart

Verwante presentaties


Presentatie over: "VWO 4: Welvaart Hoofdstuk 3: Welvaart"— Transcript van de presentatie:

1 VWO 4: Welvaart Hoofdstuk 3: Welvaart

2 §3.1 & 3.2 Welvaart in enge zin & ruime zin blz. 37-44
Welvaart in ruime zin Absoluut Relatief Gemiddelde koopkracht in een land. Niveau/mate van behoeftebevrediging. Reële nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Welvaart in enge zin + de mate waarin de allerlei niet in geld uit te drukken verlangens worden vervuld Extra productie kan dus de welvaart in enge zin doen stijgen, maar de welvaart in ruime zin laten dalen als bijvoorbeeld de luchtverontreiniging zwaarder weegt voor iemand dan het extra inkomen dat hij/zij verdient.

3 §3.1 & 3.2 Welvaart in enge zin & ruime zin blz. 37-44
Welvaart in ruime zin - Koopkracht Kwaliteit gezondheidszorg Kwaliteit onderwijs Werkomstandigheden Vrije tijd Leefmilieu Veilig voelen op straat

4 §3.1 & 3.2 Welvaart in enge zin & ruime zin blz. 37-44
Materiële welvaart Immateriële welvaart Welvaart in enge zin Welzijn Hoeveelheid goederen en diensten die iemand tot zijn beschikking heeft . De hoeveelheid niet-economisch vervulbare behoeften die vervuld worden. Gelukkig voelen Of je gezond bent. Liefde Vriendschap

5 § 3.1 Economische groei blz. 38
Welvaart in enge zin  Gemeten productiegroei Welvaart in ruime zin  Toename van de behoeftebevrediging voor zover daarbij beslag gelegd wordt op schaarse middelen.

6 § 3.1 Economische groei blz. 43
Externe effecten Bijkomende gevolgen voor de welvaart van anderen door consumptie & productie die niet in de prijs van de producten worden doorberekend. Negatieve externe effecten Positieve externe effecten Maatschappelijke kosten Maatschappelijke baten Milieuvervuiling Stank van fabriek Afvalwater in rivier Geluidsoverlast Renovatie van gebouw Bloemen in bloei Aanleggen park

7 § 3.1 Economische groei blz. 38
Economische groei & externe effecten Wie een eng materieel welvaartsbegrip hanteert zal zonder meer zeggen dat uitbreiding van een luchthaven de welvaart vergroot. Omdat immers de toename van het personen- en vrachtverkeer en de werkgelegenheid ruimschoots het teruglopen van de waarde van de omliggende huizen zal overtreffen. Dan wordt evenwel voorbij gegaan aan de negatieve externe effecten van geluidhinder, landschapvervuiling, stress enzovoort bij omwonenden. Men kan vervolgens proberen deze effecten in euro's uit te drukken, maar dit zal een benadering blijven van het feitelijk effect op de behoeftebevrediging van de betrokken subjecten. Ontvangen van "

8 Het in geld uitgedrukte inkomen.
§ 3.1 Indexcijfers blz. 38 Reëel inkomen de waarde van het inkomen in goederen & diensten uitgedrukt  Koopkracht Inkomen Prijzen = Aantal producten dat je kan kopen met je inkomen Nominaal inkomen Het in geld uitgedrukte inkomen. Iemand verdient € per maand. Indexcijfer Waarde uit betreffende periode Waarde uit basisjaar x 100

9 Prijsindexcijfer (Pic)
§ 3.1 Indexcijfers blz. 38 Indexcijfer nominaal inkomen Indexcijfer koopkracht = Prijsindexcijfer x 100 Nic Ric = Pic x 100 Prijsindexcijfer (Pic) - Enkelvoudig/partieel Ontwikkeling van prijspeil van een ged of groep goederen. - Samengesteld/gewogen Wegingsfactor bepaald hoe zwaar een enkelvoudig pic meetelt in het totaal, budgetonderzoek CBS, consumentenprijsindexcijfer (CPI)

10 §3.1.2 Parallelle economie blz. 39-40
Geldeconomie Parallelle economie Alle activiteiten die de welvaart laten toenemen én waarbij geldstromen op gang komen. Alle activiteiten die de welvaart laten toenemen én waarbij géén geldstromen op gang komen. Huishoudelijke arbeid Zorgarbeid In natura Vrijwilligerswerk Werken in loondienst Zwart werken

11 §3.1.2 Parallelle economie blz. 39-40
Formele economie Informele economie De economische activiteiten die in de cijfers van het CBS tot uitdrukking komen. De niet-officieel geregistreerde economie, omdat er geen geld mee gemoeid is of omdat de geldstroom niet geregistreerd wordt. Werken in loondienst (Vrijwilligerswerk) Zwart werken Huishoudelijke arbeid Zorgarbeid In natura

12 §3.1.2 Parallelle economie blz. 39-40
Informele economie Niet-geregistreerd Zwart werken Huishouden Klussen Verzorgen Geldeconomie Geldstroom Parallelle economie Géén geldstroom Werken in loondienst Vrijwilligerswerk Formele economie Geregistreerd


Download ppt "VWO 4: Welvaart Hoofdstuk 3: Welvaart"

Verwante presentaties


Ads door Google