De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VWO 4: Welvaart Hoofdstuk 3: Welvaart

Verwante presentaties


Presentatie over: "VWO 4: Welvaart Hoofdstuk 3: Welvaart"— Transcript van de presentatie:

1 VWO 4: Welvaart Hoofdstuk 3: Welvaart http://2.bp.blogspot.com/_GdpqRiuqlOE/RfWpf7xHZPI/AAAAAAAABSU/2V8HBoLh0-M/s400/2004+Welvaart.jpg

2 §3.1 & 3.2 Welvaart in enge zin & ruime zin blz. 37-44 Welvaart in enge zinWelvaart in ruime zin AbsoluutRelatief Welvaart Gemiddelde koopkracht in een land. Reële nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Niveau/mate van behoeftebevrediging. Welvaart in enge zin + de mate waarin de allerlei niet in geld uit te drukken verlangens worden vervuld Extra productie kan dus de welvaart in enge zin doen stijgen, maar de welvaart in ruime zin laten dalen als bijvoorbeeld de luchtverontreiniging zwaarder weegt voor iemand dan het extra inkomen dat hij/zij verdient.

3 §3.1 & 3.2 Welvaart in enge zin & ruime zin blz. 37-44 Welvaart in enge zinWelvaart in ruime zin Welvaart - Koopkracht- Kwaliteit gezondheidszorg - Kwaliteit onderwijs - Werkomstandigheden - Vrije tijd - Leefmilieu - Veilig voelen op straat http://www.kaartje2go.nl/weblog/wp-content/uploads/2009/06/geld.jpg

4 §3.1 & 3.2 Welvaart in enge zin & ruime zin blz. 37-44 Materiële welvaartImmateriële welvaart Welvaart in enge zinWelzijn Welvaart Hoeveelheid goederen en diensten die iemand tot zijn beschikking heeft. De hoeveelheid niet- economisch vervulbare behoeften die vervuld worden. - Gelukkig voelen - Of je gezond bent. - Liefde - Vriendschap

5 § 3.1 Economische groeiblz. 38 Welvaart in ruime zin  Toename van de behoeftebevrediging voor zover daarbij beslag gelegd wordt op schaarse middelen. Economische groei Welvaart in enge zin  Gemeten productiegroei

6 § 3.1 Economische groeiblz. 43 Negatieve externe effecten Positieve externe effecten Maatschappelijke kostenMaatschappelijke baten Externe effecten Bijkomende gevolgen voor de welvaart van anderen door consumptie & productie die niet in de prijs van de producten worden doorberekend. - Milieuvervuiling - Stank van fabriek - Afvalwater in rivier - Geluidsoverlast - Renovatie van gebouw - Bloemen in bloei - Aanleggen park

7 § 3.1 Economische groeiblz. 38 Economische groei & externe effecten Wie een eng materieel welvaartsbegrip hanteert zal zonder meer zeggen dat uitbreiding van een luchthaven de welvaart vergroot. Omdat immers de toename van het personen- en vrachtverkeer en de werkgelegenheid ruimschoots het teruglopen van de waarde van de omliggende huizen zal overtreffen. Dan wordt evenwel voorbij gegaan aan de negatieve externe effecten van geluidhinder, landschapvervuiling, stress enzovoort bij omwonenden. Men kan vervolgens proberen deze effecten in euro's uit te drukken, maar dit zal een benadering blijven van het feitelijk effect op de behoeftebevrediging van de betrokken subjecten. Ontvangen van "http://nl.wikipedia.org/wiki/Welvaart_in_ruime_zin"http://nl.wikipedia.org/wiki/Welvaart_in_ruime_zin

8 § 3.1 Indexcijfers.blz. 38 Nominaal inkomen Het in geld uitgedrukte inkomen. Reëel inkomen de waarde van het inkomen in goederen & diensten uitgedrukt  Koopkracht Iemand verdient € 2.000 per maand. Waarde uit betreffende periode Waarde uit basisjaar x 100 Indexcijfer Inkomen Prijzen = Aantal producten dat je kan kopen met je inkomen

9 § 3.1 Indexcijfers.blz. 38 Prijsindexcijfer (Pic) - Enkelvoudig/partieel Ontwikkeling van prijspeil van een ged of groep goederen. Indexcijfer nominaal inkomen Indexcijfer koopkracht = Prijsindexcijfer x 100 Nic Ric = Pic x 100 - Samengesteld/gewogen Wegingsfactor bepaald hoe zwaar een enkelvoudig pic meetelt in het totaal, budgetonderzoek CBS, consumentenprijsindexcijfer (CPI)

10 §3.1.2 Parallelle economieblz. 39-40 GeldeconomieParallelle economie Alle activiteiten die de welvaart laten toenemen én waarbij geldstromen op gang komen. Alle activiteiten die de welvaart laten toenemen én waarbij géén geldstromen op gang komen. - Huishoudelijke arbeid - Zorgarbeid - In natura - Vrijwilligerswerk - Werken in loondienst - Zwart werken

11 §3.1.2 Parallelle economieblz. 39-40 Formele economieInformele economie De economische activiteiten die in de cijfers van het CBS tot uitdrukking komen. De niet-officieel geregistreerde economie, omdat er geen geld mee gemoeid is of omdat de geldstroom niet geregistreerd wordt. - Werken in loondienst - (Vrijwilligerswerk) - Zwart werken - Huishoudelijke arbeid - Zorgarbeid - In natura

12 §3.1.2 Parallelle economieblz. 39-40 Informele economie Niet-geregistreerd Formele economie Geregistreerd Geldeconomie Geldstroom Parallelle economie Géén geldstroom Zwart werken Huishouden Klussen Verzorgen Werken in loondienstVrijwilligerswerk


Download ppt "VWO 4: Welvaart Hoofdstuk 3: Welvaart"

Verwante presentaties


Ads door Google