De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werk in uitvoering nieuw ontslagrecht 21 oktober 2014 mr. L.P. Wille.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werk in uitvoering nieuw ontslagrecht 21 oktober 2014 mr. L.P. Wille."— Transcript van de presentatie:

1 Werk in uitvoering nieuw ontslagrecht 21 oktober 2014 mr. L.P. Wille

2 Wet Werk en Zekerheid aangenomen Per 1 januari 2015 in werking Veranderingen: 1.(Flex)contracten (1 januari 2015) 2.Ontslagroutes (1 juli 2015) 3.Ontslagvergoeding (1 juli 2015) mr. Petra Willebetrokken professionals

3 1.Proeftijd 2.Concurrentiebeding 3.Aanzegtermijn 4.Oproepcontracten 5.Ketenregeling 6.Uitzendcontracten Wetswijzigingen flexibele arbeid mr. Petra Willebetrokken professionals

4 NU Contract < 2 jaar: proeftijd 1 maand Contract > 2 jaar: proeftijd 2 maanden STRAKS Contract ≤ 6 maanden: geen proeftijd Contract > 6 maanden < 2 jaar: proeftijd 1 maand Contract > 2 jaar: proeftijd 2 maanden Proeftijd mr. Petra Wille 1 januari 2015 betrokken professionals

5 NU Concurrentiebeding mogelijk in tijdelijk en vast contract STRAKS Hoofdregel: ccb alleen in vast contract Uitzondering: ccb in tijdelijk contract alleen met schriftelijke motivering dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen Concurrentiebeding mr. Petra Wille 1 januari 2015 betrokken professionals

6 NU Tijdelijk contract loopt van rechtswege af STRAKS Aanzegtermijn bij contract van 6 maanden of langer Uiterlijk 1 maand voor einddatum schriftelijk aanzeggen Niet aangezegd? Eén maandsalaris extra. Te laat? Naar rato. Overgangsrecht: bij einde overeenkomst vanaf 1 februari 2015 Tip: alle tijdelijke contracten nu al aanzeggen! Aanzegging einde tijdelijk contract mr. Petra Wille 1 januari 2015 betrokken professionals

7 NU In CAO onbeperkt afwijken loondoorbetalingsverplichting In contract alleen voor eerste 6 maanden STRAKS Afwijking in CAO beperkt tot 78 weken voor uitzendwerk Verder alleen nog als functies (i) volgens CAO incidenteel van aard zijn en (ii) geen vaste omvang kennen Oproepcontracten mr. Petra Wille 1 januari 2015 betrokken professionals

8 NU 3 x 3 x 3 Afwijken bij CAO onbeperkt mogelijk STRAKS 3 x 2 x 6 Afwijken bij CAO beperkt mogelijk Ketenregeling mr. Petra Wille –maximaal 3 contracten –gedurende 3 jaar –3 maanden ertussen –maximaal 3 contracten –gedurende 2 jaar –6 maanden ertussen 1 juli 2015 betrokken professionals

9 12 mnd Overgangsrecht ketenregeling mr. Petra Wille 12 mnd 9 mnd12 mnd 1 juli 2015 12 mnd 3 mnd Einde van rechtswege Nee, vanaf 1 juli 2015 zes maanden Dit mag! betrokken professionals

10 NU Uitzendbeding kan op grond van CAO onbeperkt gelden Ketenregeling kan worden uitgesloten STRAKS Afwijkingsmogelijkheid tot maximaal 78 weken. Daarna ook ketenregeling van toepassing. Uitzendovereenkomsten mr. Petra Wille 1 januari 2015 betrokken professionals

11 mr. Petra Wille Ontslagroutes betrokken professionals

12 NU Mogelijkheid om route voor ontslag zelf te kiezen UWV (geen vergoeding) Kantonrechter (vergoeding) STRAKS Of: via UWV of kantonrechter afhankelijk van de ontslaggrond Of: met instemming van de werknemer In alle gevallen een vergoeding ongeacht route Limitatieve opsomming gronden Wijziging ontslagstelsel mr. Petra Wille 1 juli 2015 betrokken professionals

13 NU Procedure 6-8 weken Bij opzegging 1 maand aftrekken van opzegtermijn Vergunning 8 weken geldig Geen vergoeding STRAKS Procedure 4-5 weken Bij opzegging proceduretijd aftrekken van opzegtermijn Vergunning 4 weken geldig Vergoeding UWV-procedure mr. Petra Willebetrokken professionals

14 NU Geen vastomlijnd kader voor ontbinding Vergoeding op basis van kantonrechtersformule Ontbinding op korte termijn STRAKS Eén van de in de wet genoemde gronden Bij onvoldoende dossier: risico weigering ontbinding Niet langer reparatie via hogere ontslagvergoeding mogelijk Ontbinding met opzegtermijn (met aftrek proceduretijd) Ontbindingsprocedure mr. Petra Willebetrokken professionals

15 NU Geen beroep of cassatie bij Hoge Raad mogelijk STRAKS Beroep en cassatie wel mogelijk. Zowel van beslissing UWV als van kantonrechter. Vordering werknemer: Herstel van het dienstverband Billijke vergoeding Hoger beroepstermijn twee maanden Hoger beroep en cassatie mr. Petra Willebetrokken professionals

16 Ontslagvergoeding mr. Petra Willebetrokken professionals

17 NU Kantonrechtersformule A x B x C A= dienstjaren per gewerkt jaar op basis van leeftijd (0≤34=0,5, 35≤44=1, 45≤54=1,5, 55+=2) B= beloning (bruto maandsalaris, 8% vakantietoeslag, 13 e maand etc.) C= correctiefactor STRAKS Transitievergoeding A x B A= dienstjaren per periode 6 maanden in dienst (0≤10: 1/6 e, dienstjaren 11<: 1/4 e ) B= beloning (bruto maandsalaris, 8% vakantietoeslag, 13 e maand etc.) Transitievergoeding mr. Petra Wille 1 juli 2015 betrokken professionals

18 Wn 45 jaar, 15 jaar en 7 maanden in dienst. Salaris € 3.000 bruto (incl.) NU Kantonrechtersformule: 13 x € 3.000 x 1 = € 39.000 STRAKS Transitievergoeding 20 x € 3.000 x 1/6 e = € 10.000 11 x € 3.000 x 1/4 e = € 8.250 € 18.250 Voorbeeldberekening mr. Petra Willebetrokken professionals

19 Elke werknemer die tenminste 24 maanden in dienst is Bij een opzegging via UWV/ontbinding kantonrechter of het niet verlengen van een tijdelijk contract Dus ook bij ontslag wegens bedrijfseconomische reden Geen recht op vergoeding bij wederzijds goedvinden (mogelijk wel reflexwerking) Tip 1: zorg voor een financiële voorziening Tip 2: tijdelijke contracten van 1 jaar (8 maanden) min 1 dag Recht op transitievergoeding mr. Petra Wille 1 juli 2015 betrokken professionals

20 1.Transitiekosten bij (dreigend) ontslag Kosten ter bekorting of voorkoming werkloosheid, zoals: a) scholing b) outplacement c) langere opzegtermijn en vrijstelling van werk 2.Inzetbaarheidskosten tijdens dienstverband: Doel van kosten is een brede inzetbaarheid van werknemer op arbeidsmarkt: - opleiding die geen toegevoegde waarde voor werkgever heeft Kosten voor interne herplaatsing vallen hier dus niet onder De werknemer dient vooraf schriftelijk in te stemmen met verminderen kosten transitievergoeding Aftrek van de vergoeding mr. Petra Willebetrokken professionals

21 1.Minderjarige werknemer (bij einde dienstverband 17 én die gemiddeld minder dan 12 uur per week werkt) 2.Ernstig verwijtbaar handelen (ontslag op staande voet) 3.AOW/pensioen Billijke vergoeding naast de transitievergoeding: als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld Geen transitievergoeding mr. Petra Willebetrokken professionals

22 Bij CAO zijn andere afspraken mogelijk. Let dus goed op de tekst van uw CAO! Afwijken bij CAO mr. Petra Willebetrokken professionals

23 Vragen? Wille Donker advocaten Leidse Schouw 2 | 2408 AE Postbus 357 | 2400 AJ Alphen aan den Rijn T+31 (0)172 – 44 24 17 F+31 (0)172 - 44 20 28 Einfo@willedonker.nl Wwww.willedonker.nl

24 betrokken professionals


Download ppt "Werk in uitvoering nieuw ontslagrecht 21 oktober 2014 mr. L.P. Wille."

Verwante presentaties


Ads door Google