De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NIEUWE ZAAKSBEHANDELING Informatiebijeenkomst voor verweerders op 8 februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NIEUWE ZAAKSBEHANDELING Informatiebijeenkomst voor verweerders op 8 februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 NIEUWE ZAAKSBEHANDELING Informatiebijeenkomst voor verweerders op 8 februari 2011

2 Onderwerpen Achtergrond en doelstellingen Wat is nieuwe zaaksbehandeling? Wat is schikken? Wat betekent dat voor u?

3 Achtergronden Klantwaarderingsonderzoeken, evaluaties, rapporten Negatief beeld bestuursrecht Reactie van de Rechtspraak Uitspraken moeten worden begrepen en idealiter geaccepteerd Projectgroep Differentiatie Werkstromen Regiezitting binnen 3 à 6 maanden

4 De regiezitting Snel contact met de rechter Stukken snel insturen Meer oplossingsrichtingen denkbaar Regiezitting en gewone zitting vallen samen

5 De regiezitting (2) Juridisch geschil Procespositie en bewijslastverdeling Informatievoorziening door de rechter Achterliggend conflict? Mogelijkheid schikking of mediation Regeling door partijen: welke rol kan de rechtbank nog spelen? Indien uitspraak door de rechtbank: welke informatie is nog nodig?

6 De schikking Nieuw fenomeen? Juridisch geschil: topje van de ijsberg Informatievoorziening Herstel communicatie Intrekking beroep of tegemoet komen door verweerder

7 De schikking (2) Onderhandelen Regie en keuze bij partijen Afwegingen Moeilijk? Het idee dat een zaak zwart/wit ligt is in 50 tot 70% van de gevallen een illusie Deelcompromis ook mogelijk Maatschappelijke belangen

8 Wat verandert er? Rechter zal in de regel aansturen op schikking. Schikkingspoging geeft partijen meer regie en wordt als bevredigender ervaren. Een uitspraak is niet altijd de efficiëntste wijzen van afdoening. (kosten/baten) Schikken kost wel meer tijd dus liever geen herhaling van juridische standpunten en een pleitnota vóóraf toezenden.

9 En nog meer? Aanwezigheid eiser is vereist/mandaat procesvertegenwoordiger Zaken voor meervoudige kamer Zittingsduur EK (0,5 tot 1 uur) Nieuwe zitting: agenda meenemen! Uitnodiging voor zitting en informatieblad zijn aangepast

10 Wanneer schikken? Niet als het een rechtsvraag of een proefprocedure betreft Niet alleen als de ‘de waarheid’ in het midden ligt maar ook als een partij volgens de rechter duidelijk geen gelijk heeft (intrekking) Dat vraagt om een actieve rechter: de rechter als ‘sfinx’ zal gaan verdwijnen

11 Dilemma? Schikken houdt soms in dat wet niet 100% wordt gevolgd (Vinkenslagaffaire) Dat kan dilemma’s met zich meebrengen. Wat kan nog net wel en wat kan niet? Ons uitgangspunt: Het besluit moet redelijk en billijk zijn, de schikking moet overeenstemmen met doel en strekking van de wet en in lijn zijn met de abbb.

12 Nadelen Andere, intensievere voorbereiding Sneller op zitting Soms een extra zitting

13 Wie wint? Hoe gaat u de zitting in? Gaat u altijd voor de “winst”? Maar wat is winst? Winst wordt geboekt als er volgens partijen recht is gedaan. Voor schikken is een open, betrokken en reflecterende houding nodig van beide procespartijen.

14 Voordelen I Meer invloed op procesverloop Sneller duidelijkheid Meer duidelijkheid Minder hoger beroepen

15 Voordelen II Soms laat het bestuur of de wetgever steken vallen. Als de rechter een uitspraak doet, dan volgt publicatie en dan wordt die steek, ook voor de anderen, zichtbaar. Het treffen van een schikking kan precedentwerking voorkomen. U kweekt goodwill bij de burger. Dat kan niet in geld worden uitgedrukt maar werkt compliance in de hand.

16 Vreemde ogen dwingen: het kan zijn dat uw schikkingspoging is mislukt en dat die van de rechter slaagt. Dit ligt niet aan u, maar aan de andere positie van de rechter. Voortaan geen strafcomparities meer In Amsterdam: wel zelfde insteek maar niet meer tijd per zaak

17 Feed back regiezittingHaarlem@rechtspraak.nl (vermeldt het zaaknummer s.v.p.)

18 Meer informatie Eindrapport Project Differentiatie van werkstromen Bestuursrecht (rechtspraak.nl/raad voor de rechtspraak/publicaties) Effecten van informalisering van bestuursrechtspraak, A.T. Marseille, Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, 2010, blz. 221 t/m 229


Download ppt "NIEUWE ZAAKSBEHANDELING Informatiebijeenkomst voor verweerders op 8 februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google