De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijheidsberoving en -beperking van kinderen in het licht van de mensen- en kinderrechten Wouter Vandenhole.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijheidsberoving en -beperking van kinderen in het licht van de mensen- en kinderrechten Wouter Vandenhole."— Transcript van de presentatie:

1 Vrijheidsberoving en -beperking van kinderen in het licht van de mensen- en kinderrechten Wouter Vandenhole

2 1 Overzicht 1.Inleiding 2.Kanttekeningen bij enkele aanbevelingen ° ruimer normatief kader + Europees Verdrag over de Rechten van de Mens (EVRM) + (Herzien) Europees Sociaal Handvest ((H)ESH) => strategisch belang 3.Conclusies

3 2 Globale aanbevelingen 1.Specifieke gegevensinzameling en –verwerking cruciaal Cf. aanbevelingen Comité 2.Onderzoek naar de beleving en de gevolgen van vrijheidsberoving en –beperking belang multidisciplinariteit (cf. belang van het kind) 3.Armoede: maatschappelijke problemen => individuele problemen Alert blijven: risico’s kaping kinderrechtendiscours -> responsabilisering minimalisme

4 3 Vrijheidsberoving: gesloten centra Stopzetten Argumenten: -Recht op vrijheid (art. 5(e) EVRM): vrijheidsberoving van minderjarigen toegelaten “om toezicht uit te oefenen op opvoeding” -Verbod onmenselijke behandeling (art. 3 EVRM): opsluiten extreem jonge niet-begeleide minderjarigen in gesloten centra voor volwassenen onmenselijke behandeling (ratio: gebrek aan menselijkheid) EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga t. België -Non-discriminatie (interpretatieve verklaring)? Groeiende bezorgdheid Raad van Europa: Commissioner, ENOC, Europese Ministers van Justitie

5 4 Vrijheidsberoving: MOF Gesloten federaal centrum -Vrijheidsberoving (> gevangenneming): ultieme maatregel – kortst mogelijke duur? -Recht op vrijheid (art. 5(e) EVRM): vrijheidsberoving van minderjarigen toegelaten “om toezicht uit te oefenen op opvoeding” -CPT Standards; zie ook aanbevelingen CPT-Comité -European Rules for Juvenile Offenders subject to Community Sanctions or Measures or Deprived of Their Liberty : equivalent EPR voor minderjarigen in voorbereiding

6 5 Vrijheidsberoving: MOF Gesloten afdeling psychiatrie: gescheiden van volwassenen Proeftuin: -afstand van recht op gezinsleven? Toelaatbaar? Voorwaarden EHRM: -Ondubbelzinnig vastgesteld -Niet ingaan tegen een algemeen belang -Inmenging in recht op gezinsleven toelaatbaar indien wettelijke basis, legitiem doel, noodzakelijk en proportioneel

7 6 Kinderen van gedetineerde ouders Zie Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden: -B-Bestemming gevangenissen: gedetineerden met kinderen -3 -M-Moeders niet opsluiten in strafcel (tuchtsanctie) -B-Bezoek: dagelijks – 3 per week – minstens 1 dag in weekend en woensdagnamiddag – kinderen recht op bezoek Omstandigheden die banden met affectief milieu in stand houden of bevorderen, inzonderheid indien bezoek minderjarige aan ouder

8 7 Vrijheidsbeperking: residentiële zorg Multidisciplinair: uithuisplaatsing in instelling van zeer jonge kinderen altijd schadelijk Uithuisplaatsing: -Recht op eerbiediging gezinsleven (art. 8 EVRM): inmenging => wettelijke basis, legitiem doel, noodzakelijk en proportioneel onmiddellijk beginnen werken aan herstel van gezinsleven belang kind doorslaggevend -Art. 17 (H)ESH: gepaste en redelijke criteria die wettelijk vastgelegd zijn in mate noodzakelijk voor de bescherming en belang van kind en rehabilitatie van het gezin

9 8 Conclusies Normatief kader: internationaal en nationaal -V-Vrijheidsberoving -G-Gezinsleven -O-Onmenselijke en vernederende behandeling Implementatie Structurele oorzaken: multidisciplinariteit – blijvend aandachtspunt


Download ppt "Vrijheidsberoving en -beperking van kinderen in het licht van de mensen- en kinderrechten Wouter Vandenhole."

Verwante presentaties


Ads door Google