De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Karina Smoor Kenneth Simson Martijn Klijn Murlyn Finsy

Verwante presentaties


Presentatie over: "Karina Smoor Kenneth Simson Martijn Klijn Murlyn Finsy"— Transcript van de presentatie:

1 Karina Smoor Kenneth Simson Martijn Klijn Murlyn Finsy
ECHTSCHEIDING Karina Smoor Kenneth Simson Martijn Klijn Murlyn Finsy

2 Presentatie Inleiding Algemeen Kinderen Casus Discussie
Tips Voor de Docent

3 Algemeen 0- 5 JAAR: 22% 5-10 JAAR: 28% 10-15 JAAR: 18% 15-20 JAAR: 12%

4

5 Ouderlijk gezag over het Kind
Art Minderjarigen staan onder gezag. - 2.Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel voogdij. - 3.Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één ouder uitgeoefend. Voogdij wordt door een ander dan een ouder uitgeoefend. - 4.Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte Het gezag van de ouder die dit krachtens een rechterlijke beslissing overeenkomstig Art. 253t . Samen met een ander dan een ouder uitoefent, wordt aangemerkt als ouderlijk gezag dat door ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend, tenzij uit een wettelijke bepaling het tegendeel voortvloeit. Art Onbevoegd tot het gezag zijn minderjarigen, zij die onder curatele zijn gesteld en zij wier geestvermogens zodanig zijn gestoord, dat zij in de onmogelijkheid verkeren het gezag uit te oefenen, tenzij deze stoornis van tijdelijke aard is. Art Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.- 2. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind en het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

6 Rechten en Plichten van Ouders en Kind
Wat betekenen deze punten voor de school? - Algemene schoolinformatie - Schoolgids - Schoolkrant - Nieuwsbrief - Kindgebonden informatie - Schoolrapport - cito-toets schoolfoto’s (of adres schoolfotograaf) - Sociaal emotionele ontwikkeling - Evalutatierapport (groep 8) - Rapport schoolpsycholoog - Deelname schoolactiviteiten

7 Kinderen Crisis Stadium Overgangs Stadium
Stadium van Hernieuwde Stabiliteit Reacties Opluchting -Verzet -Angst -Afgewezen voelen Boosheid -Verdriet

8 Casus Praktijk ervaringen Reactie meisje uit gescheiden gezin
Reactie jongen uit gescheiden gezin

9 Tips voor de Docent Blijf openstaan voor beide ouders. Laat u niet meeslepen door partijdigheid Breng begrip op voor het kind dat in een moeilijke fase zit Besef dat veel gedrag van gescheiden ouders "gezond abnormaal gedrag" is Wees op de hoogte van de Nederlandse Wet wat betreft echtscheiding Wees op de hoogte van de richtlijnen die de eigen school hieromtrent heeft opgesteld Adviseer counseling door professionals als de situatie ernstig is. (Neem dan nooit die rol zelf in handen)

10 Referentie Bronnen: Inlichtingen:
Boek: Kind en echtscheiding (Karin Singendonk en Greet Meesters) Nederlands Wetboek Postbus 51 Inlichtingen: Vereniging Ouders voor Kinderen / Heeft als doel het contact tussen (gescheiden) ouders en kinderen te verbeteren en volgt rechterlijke uitspraken over kinderbescherming. Stichting Dwaze Vaders / Belangenbehartiging van en actie voor vaders die hun kinderen na de scheiding niet of nauwelijks meer zien.


Download ppt "Karina Smoor Kenneth Simson Martijn Klijn Murlyn Finsy"

Verwante presentaties


Ads door Google