De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Correct omgaan met gescheiden ouders Enkele juridische aandachtspunten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Correct omgaan met gescheiden ouders Enkele juridische aandachtspunten."— Transcript van de presentatie:

1 Correct omgaan met gescheiden ouders Enkele juridische aandachtspunten

2 Inleiding • Toename éénoudergezinnen + nieuw samengestelde gezinnen • Wat met ouderlijk gezag ? • Wat met ouderlijk gezag in de schoolcontext ? • Beslissingsrecht ? • Informatierecht ? • Omgangsrecht ? • Hoe moeten we als school weten wat correct is ?

3 Ouderlijk gezag • Co-ouderschap : • Oefenen samen ouderlijk gezag uit. • Samen beslissingen over opvoeding nemen. • Ouder die alleen handelt : wordt geacht met instemming van de ander te handelen • Niet-samenwonende ouders • Twee mogelijkheden : • Ouderlijk gezag uitsluitend aan één ouder toegekend • Exclusief ouderlijk gezag • Rechter bepaalt welke ouder welke beslissing mag nemen • Gemengde regeling • Geen ouderlijk gezag • Door de rechter ontzet uit ouderlijk gezag • Gen beslissingsrecht

4 Ouderlijk gezag • Stiefouders ? • Geen bevoegdheden ouderlijk gezag ! • Grootouders ? • Geen bevoegdheden ouderlijk gezag ! • Wel bezoekrecht, cfr. regeling met de ouders. • School ? • Neutrale houding tgo. beide ouders ! • Ook wanneer één van de ouders een goede kennis of familie is ! • Terughoudend opstellen • Vermijden om betrokken te raken

5 Schoolkeuze • Ouders beslissen in principe samen ! • = gezamenlijk ouderlijk gezag ! • Eén ouder die inschrijft = vermoeden van instemming andere ouder ! • Ben je als school niet op de hoogte : vermoeden van instemmig ! • Inschrijving = geldig ! • Andere ouder tocht niet akkoord : rechter beslist ! • Kind blijft zolang ingeschreven ! • Wel kennis van de situatie = handelen ter goeder trouw • Niet inschrijven ! • Geen overeenkomst beide ouders = rechter beslist ! • Wachten met inschrijven !! • Exclusief ouderlijk contact : één ouder mag beslissen !

6 Informatierecht • Uitgangspunt : beide ouders hebben recht op informatie ! • Ook in geval van exclusief ouderlijk gezag ! • Behalve als de rechter dit anders bepaalt ! • Informeren over : • Oudercontacten • Rapporten • Begeleidingsactiviteiten •…•… • Niet-samenlevende ouders : • Afspraken maken !!! • In ieder geval : • Passieve informatieplicht ! • Geen kosten doorrekenen !

7 Informatierecht • Niet ingaan op onredelijke eisen ! • Wat met vragen om attest met oog op echtscheidingsproceduren ? • Val niet uit je neutrale rol ! • Zoeken naar evenwicht !

8 Omgangsrecht • Recht op persoonlijk contact ! • Ook in geval van exclusief ouderlijk gezag ! • Bilocatie : rechter moet hierover een akkoord maken. • Als school vaak betrokken partij : • Een ouder die zijn kind wenst te zien tijdens de schooluren • Een ouder die buiten de regeling zijn kind wenst op te halen • School : vastgelegde afspraken naleven en hiervan niet afwijken ! • Als school geen mogelijkheden scheppen om contact mogelijk te maken! • Kinderen niet meegeven op andere momenten dan afgesproken ! • Grootouders ? • Geen recht op persoonlijk contact ! • Kan wel afgedwongen worden !

9 Info op de website • www.sgsnbao.be www.sgsnbao.be • Bij B&E > documenten


Download ppt "Correct omgaan met gescheiden ouders Enkele juridische aandachtspunten."

Verwante presentaties


Ads door Google