De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAARDEN EN DEONTOLOGIE. Situering Waarom “plots” een nota over waarden en deontologie ? Bespreking van de inhoud Verdere procedure.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAARDEN EN DEONTOLOGIE. Situering Waarom “plots” een nota over waarden en deontologie ? Bespreking van de inhoud Verdere procedure."— Transcript van de presentatie:

1 WAARDEN EN DEONTOLOGIE

2 Situering Waarom “plots” een nota over waarden en deontologie ? Bespreking van de inhoud Verdere procedure

3 Situering Waarom “plots” deze bespreking ? Werken aan de verenigingscultuur is één van de bouwstenen van HRM beleid voor vrijwilligers

4 Situering Sterkte van NP : geëngageerde medewerkers Engagement veronderstelt betrokkenheid + motivatie voor de vereniging Cultuur van de vereniging draagt bij tot engagement (de medewerker moet achter de cultuur kunnen staan en er zich thuis in voelen)

5 Cultuur van Natuurpunt Gezamenlijke waarden (waar iedereen achter staat) Geest van onderling vertrouwen Verantwoordelijkheid (krijgen en opnemen) Continu verbeteren (fouten maken mag als je er maar uit leert)

6 Cultuur van Natuurpunt Gezamenlijke waarden waar iedereen achter staat Deontologie = gedragsregels die uit de waarden voortvloeien

7 Waarom een code ? Uitgeschreven visie over omgang met mensen en integriteit Samen werken aan goede en open werksfeer Duidelijkheid scheppen Openheid creëren – zaken bespreekbaar maken Gedrag beïnvloeden

8 Waarom een code ? Maar : nooit absolute duidelijkheid / niet zwart wit Deontologie gaat over dilemma’s Een code is een “ethisch kompas”

9 Waarden Integriteit (eerlijkheid, beloften nakomen) Respect en positieve houding (hoffelijkheid, onderling vertrouwen, positief omgaan met moeilijkheden)

10 Waarden Solidariteit en loyauteit t.o.v. de vereniging en haar doelstellingen

11 Deontologie Handelen vanuit het mandaat (verantwoording afleggen) Integriteit op financieel vlak (correct zijn, transparantie, vier-ogenprincipe)

12 Deontologie Geen belangenvermenging (duidelijkheid creëren/ igv professionele of persoonlijke belangen, niet deelnemen aan beslisproces) Extern optreden (gemandateerde functie) Rechtshandelingen (bevoegdheid)

13 Specifiek voor aankopers Expliciet onderschrijven van interne regelgeving (handtekening) Specifieke afspraken ivm aankoop gronden –aankoop grond van familie –gekoppeld met privéaankoop –geen geschenken aanvaarden

14 Verdere procedure Algemene vergadering – bijlage bij HR Ook een traject voor professionele medewerkers

15 Verdere procedure Wie beslist in geval van discussies ? Regeling in huishoudelijk reglement –Raad van Bestuur is bevoegd voor schorsing of afzetting uit functie en geschillen –Delegatie van bevoegdheid

16 Tot slot


Download ppt "WAARDEN EN DEONTOLOGIE. Situering Waarom “plots” een nota over waarden en deontologie ? Bespreking van de inhoud Verdere procedure."

Verwante presentaties


Ads door Google