De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ambtelijke Integriteit. Wat bedoelen we met ambtelijke integriteit? Ambtelijke integriteit heeft te maken met goed ambtenaarschap Het gaat er niet om.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ambtelijke Integriteit. Wat bedoelen we met ambtelijke integriteit? Ambtelijke integriteit heeft te maken met goed ambtenaarschap Het gaat er niet om."— Transcript van de presentatie:

1 Ambtelijke Integriteit

2 Wat bedoelen we met ambtelijke integriteit? Ambtelijke integriteit heeft te maken met goed ambtenaarschap Het gaat er niet om of de ambtenaar integer is, maar om het integer handelen van de ambtenaar

3 Aanbestedingsbeleid Aanspreken en aangesproken worden Beleidsplan Integriteit Gedragscode Interne controle Integere beleidsnota Integriteitsfunctionaris Personeelsbeleid Programmabegroting en jaarverslag Rechtmatigheid Tegenspraak organiseren Vertrouwenspersoon Voorlichting/training/workshops Werving en selectie Ambtelijke integriteit

4 Hard- en Softcontrols Hard Controls/regelgeving  Gedragscode  Klokkenluidersregeling  Nevenbetrekking  Integere beleidsnota’s Soft Controls/beïvloeding  Functioneringsgesprek  Training en vorming  Elkaar aanspreken  Tegenspraak organiseren

5 Naleving  Wet en regelgeving ter voorkoming van niet-integer handelen  Eenzijdig opgelegde regels en richtlijnen  Negatieve perceptie van motieven medewerkers  Gericht op voorkomen van misstappen/misdragingen Gedrag  Waarden ontwikkelen die ethisch klimaat stimuleren  Waarden gezamenlijk for- muleren en internaliseren  Positief beeld van motieven van medewerkers  Gericht op bevorderen van goed gedrag

6 Beleidsnota Duurzaam Integraal Integriteitsbeleid Aanstelling integriteitsfunctionaris Samen met bureau verder beleid ontwikkelen: P&O, W&S Dilemmatrainingen organiseren Verantwoording integriteitsbeleid opnemen in jaarverslag Te voeren beleid opnemen in programmabegroting Integriteitsdocumenten op internet/website en intranet Interne (verbijzonderde) controle en administratieve organisatie

7 Integer Werven en Selecteren Afspraak met OR omtrent aanstelling zonder advertentie Advertentie: gelijk aan actuele beschrijving vacante functie Nadere integriteiteisen aan werving en selectieprocedure Verbod op aanname draaideurambtenaar bij externe werving Verbod op direct- of indirect discrimineren Contract met rekruter: integriteiteisen bureau

8 Open deurbeleid managers/nakomen toezeggingen Onderwerp integriteit in beoordelings-, functionerings- en exitgesprekken Het afleggen van de eed of belofte Periodiek overleg over integriteit met managers en de werkvloer Aandacht integriteitbeleid bij introductie Aandacht voor klokkenluidersregeling en vertrouwenspersoon bij introductie Periodiek scholing in de vorm van workshops en dilemmatrainingen Integer personeelsbeleid

9 Proces integere beleidsnota Doel: komen tot een integere wijze van adviseren Niet de wethouder bepaalt wat geadviseerd wordt De mening van de wethouder en de ambtenaar in advies Rol gemeentesecretaris en afdelinghoofd: op afstand Rol gemeenteambtenaar bij contrair gaan college: verplichte meldingsprocedure bij strijd met de wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur Bij contrair gaan verplichte openbaarmaking B&W notulen met vermelding waarom


Download ppt "Ambtelijke Integriteit. Wat bedoelen we met ambtelijke integriteit? Ambtelijke integriteit heeft te maken met goed ambtenaarschap Het gaat er niet om."

Verwante presentaties


Ads door Google