De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 SAMENLEVINGSVORMEN Jan Thijs op de Laak NOTARIAAT OP DE LAAK BUDEL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 SAMENLEVINGSVORMEN Jan Thijs op de Laak NOTARIAAT OP DE LAAK BUDEL."— Transcript van de presentatie:

1 1 SAMENLEVINGSVORMEN Jan Thijs op de Laak NOTARIAAT OP DE LAAK BUDEL

2 2 WELKE SAMENLEVINGSVORMEN Huwelijk Geregistreerd partnerschap Samenwonen met contract Samenwonen zonder contract

3 3 HUWELIJK Huwelijk in algehele gemeenschap Huwelijksvoorwaarden Waarom ? Vermogen afschermen Duidelijkheid welk vermogensrecht Huwelijk en wonen in België

4 4 GEREGISTREERD PARTNERSCHAP Vrijwel gelijk aan huwelijk Kinderen Flitsscheiding (niet meer mogelijk) Partnerschapsvoorwaarden Let op haken en ogen Niet erkend overal in buitenland Onvoldoende uitgerijpt

5 5 SAMENLEVINGSCONTRACT Notariële vorm Eis belastingdienst Eis erfrecht Eis pensioenfondsen

6 6 Wat staat er in een notarieel contract Eigendomsverhoudingen Bijdrage huishoudkosten Polis van levensverzekering Verblijvingsbeding Pensioenaanwijzing Geschillenregeling

7 7 Wat zijn de voordelen van een samenlevingscontract Na zes maanden een keuze fiscaal partnerschap Vrijstelling € 523.000,00 successierecht Tarief successierecht 5% in plaats van 41 % Uitkering polis van levensverzekering vrij

8 8 ERFRECHT Verblijvingsbeding gemeenschappelijke zaken Partner beter beschermen mits er een notarieel contract is Testament nog steeds nodig

9 9 GEEN NOTARIEEL SAMENLEVINGSCONTRACT Geen fiscale vrijstelling pas na vijf jaar successierecht Hoog tarief successierecht Geen pensioenaanspraken Eigendomsverhoudingen

10 10 ERFRECHT Wie erfgenamen Alleen bloedverwanten Vader, moeder, broers en zussen Plaatsvervulling Tarief familie begint bij 26%

11 11 TESTAMENT Notaris nodig Geen legitieme portie Helemaal vrij om te doen en laten wat men wil Partner aanwijzen tot erfgenaam Wat bij kinderen vruchtgebruiktestament

12 12 ERFRECHT Rampenclausule Tweetrapsmaking

13 13 WETTELIJK ERFRECHT Indien geen testament Bloedverwanten plus echtgenoot Ouders a.g.v.g. gehuwd, 2 kinderen, man overleden, ieder erfgenaam voor 1/3

14 14 GEVOLGEN WETTELIJK ERFRECHT Kinderen zijn erfgenaam Kunnen erfdeel niet opeisen Geen privé clausule eigen kind Plaatsvervulling kan spelen

15 15 AFWIJKEN WETTELIJK ERFRECHT Twee mogelijkheden Testament, wel notaris nodig Codicil, geen notaris nodig

16 16 CODICIL Eigenhandig geschreven Plaats, datum en handtekening Bepaalde goederen Begrafenis, uitvaart regelen

17 17 WETTELIJKE VERDELINGS-TESTAMENT Langstlevende overal enig eigenaar van Kinderen krijgen geldvordering ter waarde van erfdeel Geldvordering opeisbaar bij overlijden langstlevende enz Privé clausule/voogdij/bewind/ bejaardentehuis Fiscale trucs/rente ontsnapcl.

18 18 KOSTENPLAATJE Twee gelijkluidende testamenten € 440,00 (excl BTW) Codicil gratis Geen testament maken achteraf problemen, kosten boedelafwikkeling aanzienlijk

19 19 VOLMACHT Ingeval dement/herseninfarct Handelingsonbekwaam Bewind: - kantonrechter nodig - geen uitgaven boven €1.000,00 zonder toestemming kantonrechter - geen schenking meer mogelijk Oplossing -Geef volmacht aan elkaar -Bij weigering of belet, derde als gevolmachtigde

20 20 BELANGRIJKE INTERNETSITES WWW.NOTARISOPDELAAK.NL WWW.WATEROVERBLIJFT.NL


Download ppt "1 SAMENLEVINGSVORMEN Jan Thijs op de Laak NOTARIAAT OP DE LAAK BUDEL."

Verwante presentaties


Ads door Google