De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ERVEN EN SCHENKEN Wedemeijer en Dielissen notarissen Wedemeijer en Dielissen notarissen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ERVEN EN SCHENKEN Wedemeijer en Dielissen notarissen Wedemeijer en Dielissen notarissen."— Transcript van de presentatie:

1 ERVEN EN SCHENKEN Wedemeijer en Dielissen notarissen Wedemeijer en Dielissen notarissen

2 EVEN VOORSTELLEN THIERRY DIELISSEN NOTARIS WEDEMEIJER EN DIELISSEN NOTARISSEN SINT-MICHIELSGESTEL EN BERNHEZE Wedemeijer en Dielissen notarissen

3 DE INHOUD 1. ERVEN MET OF ZONDER TESTAMENT 2. SCHENKEN 3. SCHENK- EN ERFBELASTING 4. EIGEN BIJDRAGE AWBZ 5. LEVENSTESTAMENT / VOLMACHT 6. VERKLARING VAN ERFRECHT Wedemeijer en Dielissen notarissen

4 Wie erft op grond van de wet, zonder testament? De wet deelt de erfgenamen in groepen in: Groep 1: Echtgenoot en de kinderen en verdere afstammelingen Groep 2: Ouders, (half)broers en zussen en hun afstammelingen Groep 3: Grootouders, ooms, tantes, neven en nichten Groep 4: Overgroot­ouders en verdere verwanten tot in de zesde graad Wedemeijer en Dielissen notarissen

5 Wettelijke verdeling Geldt alleen bij huwelijk en geregistreerd partnerschap Langstlevende echtgenoot automatisch de enig gerechtigde tot de nalatenschap Kinderen: vordering in geld (niet direct opeisbaar) en rente Voldoening van schulden nalatenschap door langstlevende echtgenoot Wedemeijer en Dielissen notarissen

6 Met een testament afwijken van wettelijk erfrecht In een NOTARIEEL testament kunt u de volgende zaken regelen: Voogdij Bewind over vermogen Uitsluitingsclausule/koude kant uitsluiten Executeursbenoeming Bepalingen voor kleinkinderen Uitsluiten wilsrechten Stiefkinderen erbij betrekken Renteclausule Opeisbaarheidsgronden uitbreiden Erfdelen aanpassen Fiscaliteit Persoonlijke zaken Wedemeijer en Dielissen notarissen

7 CODICIL Voor het vermaken van inboedelgoederen (geen kunst), sieraden en kleren voldoet een codicil. De goederen moeten nauwkeurig en stuk voor stuk worden beschreven Instructie voor begrafenis of crematie Eigenhandig geschreven, gedateerd en getekend

8 Schenken van geld Schenken “op papier” - Notariële akte - 6% rente - box 3 Schenken in contanten -via overmaking via de bank -van hand tot hand Wedemeijer en Dielissen notarissen

9 SCHENKEN Notariële akte niet verplicht tenzij: Onroerend goed of aandelen in een BV Schenkingen des doods; de begiftigde krijgt bij het overlijden van de schenker pas het geschonkene Periodieke schenking(lijfrente)

10 Vrijstellingen schenkingen 2013 Kinderen5.141 per jaar Eenmalig hoog Kinderen 18-40 jaar24.676 Eenmalig hoog Kinderen 18-40 jaar voor woning of studie 51.407 Overige verkrijgers2.057 per jaar Wedemeijer en Dielissen notarissen

11 Vrijstellingen schenkingen 2013 Nieuw100.000 Voor de eigen woning Geen leeftijdgrens Niet beperkt tot kinderen Tijdelijk Wedemeijer en Dielissen notarissen

12 Schenken aan ANBI Wedemeijer en Dielissen notarissen Schenken aan ANBI is belastingvrij Extra voordeel voor schenken aan culturele ANBI: Particulieren: 1,25% van gift aftrekken Vpb-ondernemingen: 1,5% van gift aftrekken Culturele ANBI: minstens 90% actief op cultureel gebied Gewone giften: Niet meer aftrekken dan 10% drempelinkomen Periodieke giften (5 jaar of langer): Onbeperkte aftrek

13 Vrijstellingen vererving 2013 Partners616.880 Kinderen en kleinkinderen 19.535 Zieke en gehandicapte kinderen 58.604 Ouders46.266 Overige verkrijgers2.057 Wedemeijer en Dielissen notarissen

14 TARIEVEN SCHENK- EN ERFBELASTING 2013 Wedemeijer en Dielissen notarissen VERKRIJGING TUSSEN 0-118.254 euro Partners en kinderen 10% Kleinkinderen en Achter- kleinkinderen 18% Overig 30%

15 TARIEVEN SCHENK- EN ERFBELASTING 2013 Wedemeijer en Dielissen notarissen VERKRIJGING MEER DAN 118.254 EURO Partners en kinderen 20% Kleinkinderen en Achter- kleinkinderen 36% Overig 40%

16 cijfervoorbeeld Wedemeijer en Dielissen notarissen Stel: woz-waarde woning € 270.000,-- Enige bezitting is de woning zonder hypotheek Algehele gemeenschap van goederen Erfgenamen zijn partner en 2 kinderen Partner is 75 jaar als 1 e overlijdt Erfbelasting bij wettelijke verdeling, overlijden 1 e partner: Partner erft 1/3 x ½ x € 270.000,-- = € 45.000,--; vrijgesteld van belasting Kinderen erven ieder € 45.000,--; wordt ‘tegoedgeschreven’ Vruchtgebruik partner is waard 30% Contante waarde erfdeel kind: € 45.000,-- x 70% = € 31.500,-- Vrijstelling erfbelasting kind € 19.535,--, dus erfbelasting 10% x € 11.965,-- = € 1.196,50 Erfbelasting bij overlijden laatste partner: Berekend over € 270.000,-- - (2x€ 45.000,--) = € 180.000,-- Ieder kind erft ½ x € 180.000,-- = € 90.000,-- Na aftrek vrijstelling: 10% x (€ 90.000 - € 19.535)= € 7.046,50

17 cijfervoorbeeld Wedemeijer en Dielissen notarissen Erfbelasting bij tweetrapsmaking, overlijden 1e partner: Partner erft ½ x € 270.000,-- = € 135.000,--; vrijgesteld van belasting Kinderen erven niets Erfbelasting bij overlijden laatste partner: Ieder kind erft nog uit nalatenschap 1 e ouder ½ x ½ x € 270.000,-- = € 67.500,-- Af: vrijstelling erfbelasting € 19.535,-- Resteert € 47.965,-- x 10% = € 4.796,50 Ieder kind erft uit nalatenschap 2 e ouder: ½ x ½ x € 270.000,-- = € 67.500,-- Af: vrijstelling erfbelasting € 19.535,-- Resteert € 47.965,-- x 10% = € 4.796,50 Totaal erfbelasting per kind bij 2-trapsmaking € 9.593,-- Totaal erfbelasting per kind bij wettelijke verdeling € 8.243,00

18 VERHOGING EIGEN BIJDRAGE AWBZ Historie: tot 1 januari 1997 Wet op de bejaardenoorden Eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen, als inkomen ontoereikend was moest men interen op vermogen Terugdraai periode voor schenkingen kort voor indicatie Historie: vanaf 1 januari 1997 AWBZ Eigen bijdrage alleen nog maar afhankelijk van het inkomen Historie: de kosten nemen toe en de schatkist is leeg. Wedemeijer en Dielissen notarissen

19 VERHOGING EIGEN BIJDRAGE AWBZ 1 januari 2013: 2 componenten voor bepaling van de eigen bijdrage Het verzamelinkomen als bedoeld in de Wet IB 2001 Vermogensinkomensbijtelling (8% extra van de belastbare grondslag in Box 3) Maximaal € 2.189,20 per maand Soms een lage bijdrage: De eerste 6 maanden, indicatie tijdelijk verblijf, huwelijkspartner woont nog thuis (let op bij ongehuwden AOW), zorg wordt thuis verleend Wedemeijer en Dielissen notarissen

20 VERHOGING EIGEN BIJDRAGE AWBZ Wet Inkomstenbelasting Box 1: werk en woning Box 2: aanmerkelijk belang Box 3: sparen en beleggen Wedemeijer en Dielissen notarissen

21 VERHOGING EIGEN BIJDRAGE AWBZ Peiljaar: Het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de verzekerde zijn aanspraak op zorg maakt. Het duurt dus 2 jaar voordat een verandering van het vermogen doorwerkt in de eigen bijdrage De woning: Van Box 1 naar Box 3 Wedemeijer en Dielissen notarissen

22 VERHOGING EIGEN BIJDRAGE AWBZ OPLOSSINGEN Kern van het probleem: teveel vermogen in Box 3, dus: a. Vrijstellingen Box 3 benutten, zoals groene beleggingen, auto, landgoed, antiek/kunst, durfkapitaal b. Vermogen naar andere Boxen schuiven, zoals aflossing hypotheekschuld, een BV oprichten c. Vermogen in Box 3 verkleinen Wedemeijer en Dielissen notarissen

23 VERHOGING EIGEN BIJDRAGE AWBZ VERMOGEN IN BOX 3 VERKLEINEN Opeisbaarheidsgrond in testament Rente overeenkomen met kinderen Uitkeren erfdeel kinderen Kleinkinderen inschakelen Schenken Schenken op papier Volmacht/Levenstestament Wedemeijer en Dielissen notarissen

24 VERHOGING EIGEN BIJDRAGE AWBZ LET OP Maatregelen hebben pas na 2 jaar effect Maatregelen als men al met een been in het bejaardenhuis staat mogelijk “fraus legis” De overheid kan de regels eenzijdig aanpassen. Wedemeijer en Dielissen notarissen

25 Levenstestament/volmacht Niet in staat om eigen wil te bepalen wegens geestelijke of lichamelijke gebreken Oplossing: bewind of curatele aanvragen bij de rechter Curator en bewindvoerder zijn gebonden aan regels, o.a.: - toestemming rechter voor bepaalde handelingen - jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechter Wedemeijer en Dielissen notarissen

26 Notariële volmacht/levenstestament Notariële volmacht/levenstestament voorkomt gang naar de rechter In te richten naar ieders specifieke situatie Wedemeijer en Dielissen notarissen

27 VERKLARING VAN ERFRECHT Wat is een verklaring van erfrecht Wanneer is een verklaring van erfrecht nodig ?

28 VERKLARING VAN ERFRECHT Wordt door een notaris opgemaakt op verzoek van een belanghebbende, meestal naaste familieleden Een document waarin staan vermeld: personalia van de overledene inhoud evt testament personalia van de erfgenamen wie namens de erfgenamen mag handelen

29 VERKLARING VAN ERFRECHT Met een verklaring van erfrecht kunnen erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op de nalatenschap van de overledene Vaak vraagt een bank om een verklaring van erfrecht om de banktegoeden vrij te geven aan de erfgenamen

30 VERKLARING VAN ERFRECHT Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft doet hij een aantal onderzoeken, onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister De notaris vraagt ook of de erfgenamen daadwerkelijk erfgenaam willen zijn mogelijkheden zijn: -zuiver aanvaarden -beneficiair aanvaarden - verwerpen

31 contact Voor vragen en/of maken van een afspraak kunt u contact met het kantoor opnemen. Tel: 073-5032255 Email: info@wedn.nlinfo@wedn.nl Website: www.wedemeijerendielissen.nl Wedemeijer en Dielissen notarissen


Download ppt "ERVEN EN SCHENKEN Wedemeijer en Dielissen notarissen Wedemeijer en Dielissen notarissen."

Verwante presentaties


Ads door Google