De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beschermingsbewind Bauke Lamers, 12 januari 2011 Stichting Beheer Derdengelden SaldoPlus, SMO Helmond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beschermingsbewind Bauke Lamers, 12 januari 2011 Stichting Beheer Derdengelden SaldoPlus, SMO Helmond."— Transcript van de presentatie:

1 Beschermingsbewind Bauke Lamers, 12 januari 2011 Stichting Beheer Derdengelden SaldoPlus, SMO Helmond

2 Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Personen en familierecht Artikel 431 • Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen, die hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren. Onder aan de meerderjarige toebehorende goederen zijn in deze titel begrepen goederen die behoren tot zijn huwelijksgemeenschap of gemeenschap van geregistreerd partnerschap en die niet uitsluitend onder het bestuur van zijn echtgenoot dan wel geregistreerd partner staan. • Indien te verwachten is dat een minderjarige op het tijdstip waarop hij meerderjarig zal worden, in de in het vorige lid bedoelde toestand zal verkeren, kan het bewind reeds voor de meerderjarigheid worden ingesteld. • De rechter bij wie een verzoek tot het verlenen van een voorlopige of voorwaardelijke machtiging, een observatiemachtiging of een machtiging tot voortgezet verblijf als bedoeld in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, dan wel een machtiging als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van die wet aanhangig is, is tevens bevoegd tot de kennisneming van een verzoek tot instelling van het bewind. artikel 33, eerste lid, van die wet

3 LOK 26 april 2004 Aangevuld op 15 december 2010 • Landelijk Overleg Kantonrechters • Aanbevelingen beschermingsbewind • Nadere invulling wetgeving, o.a. – Instellen/aanvragen – Taken bewindvoerder – Beloning bewindvoerder

4 Maatregel • Iemand mag niet meer zelfbeslissen over goederen die onder bewind staan • Goederen zijn zaken en vermogensrechten • Ter bescherming van het vermogen • Tegen misbruik van de situatie door anderen • Opgelegd door de kantonrechter – Arrondissement waar betrokkene woont • Vrijwillig? Nee!

5 Wie vraagt aan • Betrokkene • Partner • Familieleden tot in de 4e graad – (groot)ouders, – (klein)kinderen – broers en zusters, – ooms en tantes en – neven en nichten • Officier van Justitie • Curator of mentor

6 Hoe vraag je aan? • Aanvraagformulier – www.rechtspraak.nl www.rechtspraak.nl • Origineel uittreksel GBA • Medische verklaring (soms voorwaarde) • Bereidverklaring bewindvoerder • Akkoordverklaring belanghebbenden – partner, meerderjarige kinderen, ouders, broers en zusters

7 Wie wordt bewindvoerder? • Natuurlijk- of rechtspersoon, die • Meerderjarig is • Bereid is • Niet zelf onder curatele of bewind staat, • Niet failliet is verklaard dan wel waarop de WSNP van niet van toepassing is • Voorstel door betrokkene is leidend • De kantonrechter heeft voorkeur voor natuurlijke persoon uit directe omgeving of een bewindvoerder die aangesloten is bij branchevereniging BPBI

8 Hoger beroep en Griffierechten Hoger beroep • Hoger beroep bij gerechtshof • Binnen 3 maanden na uitspraak • Iedereen die afschrift van de uitspraak ontvangt Griffierechten • €111 • Vermindering op basis van inkomensveklaring

9 Hoofdtaak bewindvoerder Titel 19 Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen. Artikel 441 • Bescherming financiele belangen voorzover nodig (proportioneel) • A. Beheren – In stand houden en goed exploiteren van de goederen – De adminstratie voeren – Regelen van de financiele huishouding • B. Beschikken (ver)Kopen of bezwaren

10 Beschikken • Beschikken is verkopen of bezwaren • Is de betrokkene wilsbekwaam: – Bewindvoerder en betrokkene zijn het gezamenlijk eens – Meningsverschil • Betrokkene vraagt kantonrechter om vervangende toestemming • Bewindvoerder vraagt kantonrechter om machtiging • Normaliter uitzondering: een incidentele uitgave ( m.u.v. schenken of uitlenen) die < € 1.000 bedraagt • Is de betrokkene niet wilsbekwaam: – Machtiging of toestemming

11 Voorbeelden beheer • Gelden beleggen • Woning onderhouden • Belastingaangifte box 1 laatste jaar • Aanvraag uitkering • Aanvraag toeslagen • Kwijtschelding heffingen • Regelmatig contact met betrokkene

12 Voorbeelden beschikken • Koop of verkoop goederen • Offensief beleggen • Schenken • Lenen of uitlenen • Afsluiten hypotheek • Huren of verhuren • Aannemen van een erfenis onder een last

13 Overige taken • Boedelbeschrijving • Inlichten banken • Openen beheersrekening • Vermelden in register ingeval van registergoederen • Jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan kantonrechter

14 Vergoeding bewindvoering • 5% van netto opbrengst van de vruchten • Ingeval dit niet voldoet: Tarief 2011 Intake Ontruiming Eind R&V • Familiair € 552,00 (€ 141 onkosten) • Professioneel € 825,50 ( €141 onkosten)€ 330,50 € 272,50 € 157 • Lid BPBI€ 947,00 ( €141 onkosten)€ 379 € 272,50 € 157 • Ingeval van economische eenheid: 120%

15 Wat valt standaard onder Onkostentarief? • Reiskosten • Telefoonkosten • Kosten boekhouder • Opmaak belastingaangifte box 1 laatste jaar • Wat als kosten hoger zijn? – Voorleggen aan kantonrechter van specificatie van alle onkosten

16 Extra Werkzaamheden • Extra werkzaamheden Uurtarief 2011 • Familiair----- • Professioneel€ 55,00 • Lid BPBI€ 63,00 • Voorbeelden – Ontruiming huis – Regelen problematische schulden – Meegaan naar WSNP zitting – Verkoop onroerrend goed – Belastingaangifte inclusief box 2 en box 3

17 Kosten voor rekening van betrokkene • Kosten die zonder bewind ook voor rekening van betrokkene komen • Voorbeelden: – Kosten bankrekening en pas

18 Klachten • Professioneel Bewindvoerder/Lid BPBI – branchevereniging – kantonrechter • Professioneel en familiair bewindvoerder – kantonrechter

19 Vragen?


Download ppt "Beschermingsbewind Bauke Lamers, 12 januari 2011 Stichting Beheer Derdengelden SaldoPlus, SMO Helmond."

Verwante presentaties


Ads door Google