De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hermus Notaris Son • 2010-2011: de nieuwe wet op de erfbelasting; tarieven en tips en het levenstestament! • Notarislezing 2012: nieuws!!! • Nieuwe regeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hermus Notaris Son • 2010-2011: de nieuwe wet op de erfbelasting; tarieven en tips en het levenstestament! • Notarislezing 2012: nieuws!!! • Nieuwe regeling."— Transcript van de presentatie:

1 Hermus Notaris Son • 2010-2011: de nieuwe wet op de erfbelasting; tarieven en tips en het levenstestament! • Notarislezing 2012: nieuws!!! • Nieuwe regeling wettelijke gemeenschap van goederen (2012) • Samenleverstestament is een must in dalende onroerend goedmarkt – actualiteit! – negatieve nalatenschappen. • De (quasi) ouderlijke boedelverdeling versus • Tweetrapsmakingen en Vruchtgebruik • Fusiegezinnen • Levenstestament (stand van zaken 2012)

2 De nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen • Omvang en belang van uitsluitingsclausules bij schenkingen en testamenten • De nieuwe bestuursregeling • De beleggingsleer Dat wordt rekenen!!

3 De wettelijke algehele gemeenschap van goederen vóór 2012 Boedelmenging Algehele gemeenschap van goederen omvat: • Aanbrengsten • Erfenissen • Schenkingen • Aanwinsten

4

5 Problemen • Problemen bij de bestaande wettelijke gemeenschap van goederen: • Het Nederlandse systeem sluit niet aan bij buitenland (België, Duitsland) • Degene van wiens zijde een goed in de gemeenschap is gevallen – is bestuursbevoegd • (de man verdient vaak 2 maal zoveel geld - vrouw koopt meubels – man daarna bevoegd!). • Nieuwe woning aangekocht na echtscheidingsverzoek opnieuw verdelen!

6 Schenking en erfenis met uitsluitings- clausule: blijft privé Wettelijke gemeenschap van goederen (oud) is eigenlijk geen algehele gemeenschap! VM

7 Het wetsvoorstel • Goed nieuws: Nederland kiest voor de zuiderburen! • Aanbrengsten apart • Erfenissen apart • Schenkingen apart • Aanwinsten: delen (vgl. ook Duitsland)

8 Aanwinst Gemeen Het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen – lijkt op België: privé goederen – blijven privé! Aanbrengsten, erfenissen, schenkingen blijven privé MV

9 De politiek • Het amendement Anker wast de oren met het mooie wetsontwerp! • Terug naar af: de literatuur briest: • “een onthoofd wetsontwerp” • Daar moeten we het mee doen: het is niet anders. De oplossing blijft dus: huwelijkse voorwaarden maken!!! • Toch is het jammer: een door “Den Haag” gemiste kans.

10 Een onthoofd wetsvoorstel! Het amendement Anker – de oren gewassen!!! Aanbrengsten erfenissen en schenkingen : alles gemeen!!!

11 Bestuur nieuw • Nieuwe bestuursregeling: • Registergoederen (onroerend goed): tenaamstelling beslissend. • Overige goederen: roerende goederen en gelden: ieder afzonderlijk bevoegd. • Probleem: maar als een erfenis in de gemeenschap valt kan de ander opa’s zakhorloge verkopen en leveren aan derden! • Daar is een herstelwet voor gekomen (nog net op tijd). Erfgenaam bevoegd. Een gelukkige aanvulling in de wet: uitsluitingsclausule maakt goederen privé

12 Nieuw: De wettelijke gemeenschap van goederen 2012 Maak dus een uitsluitingsclausule : dan erfenis en schenking weer privé. MV

13 Beleggingsleer • Man heeft geërfd: 100 (mits met uitsluitingsclausule) • Vrouw heeft geërfd 50 (mits met uitsluitingsclausule) • Woning aankoop: 350 • Hypotheek: gezamenlijk: 200

14 Woning 350 Hypotheek 200 Nieuw: De wettelijke gemeenschap van goederen 2012 Maak dus een uitsluitingsclausule : dan erfenis en schenking weer privé. 100 M 50 V

15 Het nieuwe huwelijksvermogensrecht Wat is splinternieuw en modern ook internationaal? De beleggingsleer Nederlanders zijn handelaren – beleggers!

16 De beleggingsleer Economische deelgerechtigdheid man 100 + 100 (halve lening) = 200 Economische deelgerechtigdheid vrouw 50 + 100 (halve lening) = 150 Deel man: 200/350 in waarde woning (+ of -) Deel vrouw: 150/350 in waarde woning (+ of -)

17 De beleggingsleer (Art. 1:87 BW)

18 Beleggingsleer • Hoe bij aankoop? – in waarde t.t.v. verwerving • Hoe bij verbouwing? – in waarde voor verbouwing + verbouwingskosten • Hoe bij aflossing? Annuiteit!! (waarde verandert voortdurend): in deel lening – tijdstip niet relevant.

19 Ander nieuws • Ook nieuw is de Inlichtingenplicht aangaande privé vermogen. (geen verantwoording – wel inlichtingen) • Ontbinding van de gemeenschap op een eerder moment: niet als de echtscheiding is ingeschreven maar al bij het verzoek.

20 Ontbinding gemeenschap • We zagen: een aankoop na indienen van een verzoek tot echtscheiding maakte tot 1-1-2012 een goed gemeenschappelijk! Dat is ongewenst. • De wetgever (2012) lost dat op: nadat het verzoek is ingediend, wordt de gemeenschap bevroren (ontbonden): aanwinsten erna blijven privé. De nieuwe woning blijft privé. • Mbt de oorspronkelijke woning: samen bevoegd! (ook al zegt het kadaster anders).

21 MV Oude stijl (voor 2012): Nieuwe stijl (2012):

22 MV Oude stijl (voor 2012):

23

24 MV 2012: Verzoekschrift echtscheiding bevriest de gemeenschap

25

26 Casus! • Gemeenschap van goederen voor 1 dag! • Ongehuwden: man og 6 mio; vrouw og 4 mio • Aangaan huwelijk of partnerschap: samen 10 mio • Verzoek tot echtscheiding: verdelen: man 4 mio vrouw 6 mio • Besparing overdrachtsbelasting over: 2 mio!!

27 Verzoek en intrekking • Een valkuil: verzoek wordt vaak samen ingediend • Intrekken verzoek kan alleen!! • Stel: verzoek loopt en een ouder van de man ligt op sterfbed: erfenis dreigt aan de man toe te komen want gemeenschap is bevroren. • Vrouw trekt verzoek in – agg herleeft - en incasseert halve erfenis (tenzij uitsluitingsclausule was gemaakt).

28 Maak dus tegelijk huwelijkse voorwaarden staande huwelijk • Tip: om dit soort grapjes te voorkomen maak naast de verdeling tevens huwelijksvoorwaarden staande huwelijk – dat kan vanaf 1-1-2012 door de notaris zonder de rechtbank! Dan kan de vrouw niet meer terug! Want: het huwelijk blijft dan wel in stand, maar de vermogens worden apart door huwelijkse voorwaarden.

29 Huwelijksvoorwaarden opheffen – spreiding • Huwelijkse voorwaarden opheffen: kan dus ook notarieel (voortaan zonder de rechtbank) en dat geeft de mogelijkheid vermogen te spreiden. • We komen nu op het erfrecht. • Allereerst: ook samenlevers moeten een testament maken. Vooral in dalende og markt.

30 Het erfrecht Oplossingen bij een dalende woningmarkt en vervolgens om erfbelasting te besparen Samenlevers – fusiegezinnen en tweetrapsmakingen Vergeet de kleinkinderen niet!

31 Samenlevers testament: een “must” • Een woning is bij aankoop waard: 200 • De kosten voor aankoop erbij: gefinancierd is 212 • De woning daalt in waarde naar: 180 • Het verlies is: 32. • De man overlijdt: de bank wil 16 van familie! • Oplossing: benoem de partner tot enig erfgenaam en geef een legaat (niet opeisbaar) aan de kinderen

32

33

34

35

36

37

38 De negatieve nalatenschap • Bij neergaande woningmarkt • Indien de partner nog een schuld heeft aan de kinderen terzake van een eerder overlijden van zijn echtgenote. Die schuld kan groter zijn dan zijn vermogen: de nieuwe partner (en zijn/haar kinderen is – zijn de klos! • Het meenemen van de Senseo is een daad van aanvaarding! Zo ook het gieten van de planten • De dode laat dan de hand van de levenden niet meer los: een “horrorscenario”!

39 De negatieve nalatenschap • Aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving! (bij minderjarigen al na 3 maanden) • Wel de lusten; de niet de lasten (voorzover die groter zijn) • Niet aansprakelijk met privé vermogen • Een dilemma: verwerpen of niet – u erft alles mits u een standpunt van mij in uw voortuin plaatst en 10 jaren handhaaft!

40 Het fusiegezin • De wet of (quasi) ouderlijke boedelverdeling werkt oneerlijk. • Vooral de kinderen van de ouder die het het kleinste aantal kinderen heeft kunnen de dupe zijn • Het is een tombola: wie erft wat en wanneer en wie pakt de waardestijging na overlijden?

41 De tweetrapsmaking • Kinderen erven van de eigen ouder • Bij gezamenlijke ouders: zowel van vader als van moeder • Bij het eerste overlijden is geen erfbelasting verschuldigd: immers ruim € 600.000 vrij • Maximale spreiding van verkrijgingen over de kinderen leidt tot veel lagere belastingtarieven (1 e schijf ipv 2 e ) • Legaten (een tegoedbon) aan de kleinkinderen completeren het plaatje: tel uit uw winst! • Schenkingen zijn altijd een aanrader

42 Man Vrouw De tweetrapsmaking Man t

43 Kinderen: Kind 1Kind 2

44 Man t Vrouw t

45 Kind 1Kind 2Kind 1Kind 2 Erfenis vader Erfenis moeder

46 Legaat kleinkinderen: €19.000 p. kleinkind belastingvrij

47 Verschil:

48 Vruchtgebruik turboverdeling

49 WOZ waarde: 400 vruchtgebruik: 120 Bloot-eigendom: 280

50 Het levenstestament Stand van zaken 2012

51 Het levenstestament 2012 • We zagen vorig jaar: • Een levenstestament legt vast: • wie als u geestelijk terugvalt uw vermogen mag beheren • wie mag vervreemden beschikken of schenkingen doen – ook het uitkeren van erfdelen is een aanrader • wie uw contactpersoon is bij medische zaken • Eventueel: of u nog behandeld wilt worden of niet en of u eventueel euthanasie zou wensen.

52 Het levenstestament • Er is sinds 2011 een centraal levenstestamentenregister dat ook door artsen kan worden geraadpleegd (gehouden bij de KNB) • Er is sinds 2012 een protocol wilsonbekwaamheid (een samenwerking tussen artsen en EPN- notarissen zoals Hermus Notaris Son) • De eerste levenstestamenten zijn inmiddels geregistreerd. Ze bevatten hele mooie persoonlijke wensen (een dankbare opgave).

53 Samenvatting 2012 Wat hebben we vandaag geleerd? • Voeg persé een uitsluitingsclausule toe aan uw testament – anders valt die toe aan de partner van uw kinderen • Indien u (of uw kinderen) investeren in gezamenlijk vermogen of dat van de partner: leg het vast en administreer goed – beleggingsleer • Maak tweetrapsmakingen of een vruchtgebruiktestament – spreiding en belastingbesparing; • Legaten aan kleinkinderen zijn een “must” • Pas op bij schulden in een neergaande woningmarkt • Het levenstestament is een aanrader bij ouder wordende mensen: een volmacht aan de kinderen

54 Hermus Notaris Son • Hermus Notaris 3 maal op internet: • Actualiteiten en lezingen on line op: www.notarissonenbreugel.nl of www.hermusnotaris.nl www.notarissonenbreugel.nl www.hermusnotaris.nl (aangesloten bij EPN-estateplanning notarissen en Vasn-agrarisch specialisten) • Tarieven, stappenplannen en offerteaanvragen via onze site en ook op onze regionale site: www.eindhovenregio.huismerknotaris.nl www.eindhovenregio.huismerknotaris.nl


Download ppt "Hermus Notaris Son • 2010-2011: de nieuwe wet op de erfbelasting; tarieven en tips en het levenstestament! • Notarislezing 2012: nieuws!!! • Nieuwe regeling."

Verwante presentaties


Ads door Google