De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Software Architectuur Over de samenhang der dingen = Over de connecties tussen componenten Over de afhankelijkheden tussen modules Over de belangen van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Software Architectuur Over de samenhang der dingen = Over de connecties tussen componenten Over de afhankelijkheden tussen modules Over de belangen van."— Transcript van de presentatie:

1 Software Architectuur Over de samenhang der dingen = Over de connecties tussen componenten Over de afhankelijkheden tussen modules Over de belangen van belanghebbenden Over de ontwikkeling van versies

2 inhoud Toelichting op artikelen in de reader ‘modulariteit’ en ‘interface’

3 De reader Wat is software architectuur en waarom is het belangrijk? Wat zijn kwaliteitskenmerken en wie hebben er belang bij? Op welke manier(en) beschrijf je software en waarom?

4 Wat is software architectuur en waarom is het belangrijk? Werking en structuur van software Kwaliteiten van software Architectuur beschrijving: Beschrijving van de werking en structuur van software. Met het oog op verschillende belangen/criteria/doelgroepen

5 Software architectuur Vergelijk gebouwen neerzetten Basis waarop meerdere versies ontwikkeld kunnen worden Kwaliteitskenmerken Verschillende belangen in de gaten houden

6 Samenhang der dingen Tussen fases in de ontwikkeling Tussen ontwikkelaars Tussen verschillende producten

7 Pijltjes en blokjes Onderdelen, modules, componenten. Connecties, afhankelijkheden, dataflow, controlflow. Alles om een eenvoudig schematisch overzicht te geven. Straks meer hierover.

8 kwaliteitskenmerken Functioneel –Use cases, scenario’s, specificaties, Niet-functioneel –Runtime Perfomance Betrouwbaarheid Beveiliging Usability –Anders Onderhoudbaarheid Testbaarheid Herbruikbaarheid Configureerbaarheid Schaalbaarheid

9 belanghebbenden Eindgebruikers Ontwikkelaar Opdrachtgever Toeleverancier Beheerder Ondersteuning Assessoren Communicatoren Tester En wie zijn de belanghebbenden in jouw project?

10 En hoe beschrijf je software op een effectieve manier voor de verschillende belanghebbenden met het oog op diverse kwaliteitscriteria Viewpoints ! Niet één maar verschillende beschrijvingen, ieder met een eigen doel

11 Pijltjes en blokjes Een beschrijving begint met een schematische weergave van ‘de’ structuur van de applicatie. Twee belangrijkste ‘viewpoints’ 1.Werking ( functional viewpoint ) 2.Bouwplan ( developmental viewpoint ) Maar ook: 3.Informatie (datamodellen, stromen, rechten)

12 Voorbeelden uit de klas

13 UML Standaard voor het tekenen van pijltjes en blokjes

14 modulariteit Een systeem bestaat uit onderdelen –Onderdelen zijn vervangbaar/herbruikbaar Ieder onderdeel heeft één functie –Wel omschreven Onderdelen zijn onderling afhankelijk –Zo min mogelijk Onderdelen zijn aan elkaar gekoppeld –Onafhankelijk van implementatie

15 Trapaapjes

16 Interface Hoe is het ene onderdeel aan het andere gekoppeld? Lijst functies/methodes –Naam –Parameters –Datatypen Betekenissen en relaties Protocollen/connecties –HTTP/XML, HTTP/SOAP, procedure-call, events

17 basisprincipe voor goed ontwerp: interface eerst, dan implementatie Bepaal eerst hoe de onderling dingen samenhangen, dan pas hoe de dingen intern werken. Of: Maak eerst afspraken tussen ontwikkelaars van modules, ga dan de modules maken.

18 opdracht Maak twee diagrammen voor je applicatie –Werking –bouwplan Specificeer de interfaces en afhankelijkheden


Download ppt "Software Architectuur Over de samenhang der dingen = Over de connecties tussen componenten Over de afhankelijkheden tussen modules Over de belangen van."

Verwante presentaties


Ads door Google