De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 1.1 Kwaliteit en kwaliteitszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 1.1 Kwaliteit en kwaliteitszorg."— Transcript van de presentatie:

1 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 1.1 Kwaliteit en kwaliteitszorg

2 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Wat is “Kwaliteit”? Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften (ISO 8402) De standaard definitie

3 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Wat is “Kwaliteit”? Een werkdefinitie Afgenomen kenmerken Door afnemer verwachte kenmerken = Kwaliteitsniveau Het is van belang het juiste benodigde kwaliteitsniveau te bepalen De kosten stijgen meestal met een toenemend kwaliteitsniveau

4 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Bij afspraken m.b.t. kwaliteit zijn er altijd twee partijen Aanbieder Afnemer Opdrachtgever Gebruiker Het is van belang deze partijen juist te bepalen Product / Dienst

5 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Waarom al die aandacht voor kwaliteit? Aanbieder Afnemer Meer zekerheid Jurisprudentie beschermt zwakkere partij Externe faalkosten zijn hoog Externe fouten gaan ten koste van de naam Bron : Cap Gemini Meer zekerheid ISO900X certificering

6 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De 5 hoofdbegrippen Kwaliteitszorg Kwaliteitsbeleid Kwaliteitssysteem Kwaliteitsbeheersing Kwaliteitsborging

7 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 1 Kwaliteitszorg (Quality Management) Dat aspect van de totale managementfunctie dat het kwaliteitsbeleid: bepaalt en ten uitvoer brengt ISO 8402

8 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 2 Kwaliteitsbeleid (Quality Policy) De doelstellingen van een (bedrijfs)organisatie ten aanzien van kwaliteit alsmede de wegen en de middelen daartoe, zoals deze formeel tot uitdukking komen in een verklaring van de directie ISO 8402 Het kwaliteitsplan bevat de vastlegging en de uitwerking van het kwaliteitsbeleid

9 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 3 Kwaliteitssysteem (Quality System) De organisatorische structuur de verantwoordelijkheden de procedures de processen en de voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van de kwaliteitsszorg ISO 8402 Het kwaliteitssysteem wordt beschreven in een kwaliteitshandboek

10 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 4 Kwaliteitsbeheersing (Quality Control) De operationele technieken en activiteiten die worden toegepast om aan kwaliteitseisen te voldoen ISO 8402

11 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 5 Kwaliteitsborging (Quality Assurance) Het geheel van alle geplande en systematische acties nodig om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of dienst voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen ISO 8402

12 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Interne en externe kwaliteitsborging Kwaliteitsborging Intern: vertrouwen voor de directie Extern: vertrouwen voor de afnemer

13 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitszorg Kwaliteits- beleid Kwaliteits- beleid Kwaliteits- systeem Kwaliteits- systeem Productie Kwaliteits- controle Kwaliteits- controle Kwaliteits- beheersing Kwaliteits- beheersing Kwaliteitsborging Bron : Prof. Daan Rijsenbrij

14 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsbeheersing, kwaliteitssysteem en kwaliteitsborging Kwaliteits- borging Kwaliteits- borging Kwaliteits- systeem Kwaliteits- systeem Kwaliteits- beheersing Kwaliteits- beheersing bestuurt

15 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitsborging mate van beheersing jaren kwaliteits- systeem borging

16 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Overige belangrijke begrippen Referentiedocumentatie van het ontwerp: specificaties, tekeningen en dergelijke die tesamen het ontwerp bepalen (ontwerpdocumentatie) Productconfiguratie: een beschrijving van de samenhang van alle bestanddelen van het ontwerp en van het product Configuratiebeheer: het beheersen van de productconfiguratie

17 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitseisen Aanbieder Afnemer Kwaliteitseisen Product / Dienst synoniem: kwaliteitskenmerken

18 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Soorten kwaliteitseisen Kwaliteitseisen Functionele (inhoudelijke) eisen Prestatie-eisen Welk product? Onder welke voorwaarden? (Functionele) Productspecificaties Kwantitatieve normen VraagWijze van specificeren

19 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Specificatie van kwaliteitseisen Ongenormeerd Genormeerd Omschrijving Maatstaf Norm (waardenbereik) Omschrijving, productspecificatie Kwaliteitseis Kwaliteitseisen dienen zoveel mogelijk te worden genormeerd

20 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Volledige specificatie van prestatie- eisen (meetvoorschrift) Omschrijving Nummer Maatstaf Meetperiode Norm Hoe meten Hoe, wat aan wie rapporteren Afbakening

21 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Volledige specificatie van prestatie- eisen (voorbeeld) Omschrijving Nummer Maatstaf Meetperiode Norm Hoe meten Hoe, wat aan wie rapporteren Afbakening Volledige back-up’s per machine EI0096 Aantal foutieve back-ups Kwartaal Niet meer dan 1 Ad hoc reviews en jaarlijkse doorlichting Gecumuleerd aantal missers per kwartaal opnemen in de maand- rapportage Enkel de standaard back- up procedures

22 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. De twee extreme prestatie-eisen betrouwbaarheid: degelijkheid, veiligheid, nauwkeurigheid... beschikbaarheid: tijdigheid, doorlooptijd gelijkmatigheid hoeveelheid flexibiliteit...

23 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een mogelijk spectrum voor kwaliteitseisen van producten en diensten

24 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een andere definitie van Kwaliteit De mate waarin een product of een dienst voldoet aan: vooraf tussen afnemer en aanbieder overeengekomen en vastgelegde specificaties vooraf tussen afnemer en aanbieder overeengekomen en vastgelegde kwaliteitseisen (prestatie-eisen) “vanzelfsprekende” behoeften van de afnemer

25 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Een groeimodel voor kwaliteitszorg Ambachtelijke kwaliteit Kwaliteitsinspectie Kwaliteitsbeheersing Externe kwaliteitsborging Integrale kwaliteitszorg Continue verbetering Interne kwaliteitsborging

26 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Kwaliteitskosten Externe faalkosten Interne faalkosten Beoordelingskosten Procesbeheersingskosten Overige preventiekosten (kwaliteitsinspectie) (kwaliteitsbeheersing) (kwaliteitsborging en IKZ)

27 © Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. Industriële normen Kwaliteitsborging (formele norm): –ISO/NEN 9000 (International Standards Organization - Nederlands Normalisatie Instituut) Integrale Kwaliteitszorg (de facto norm): –EFQM European Quality Model (European Foundation for Quality Management). In Nederland: Model van de Nederlandse Kwaliteitsprijs en -Onderscheiding (NKP & O)


Download ppt "© Copyright 1998 by KPMG Management Consulting N.V. 1.1 Kwaliteit en kwaliteitszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google