De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TMap NEXT in een notendop Harry Storimans ®. Introductie  Wie ben ik: Harry Storimans  Functie: Testconsultant IT-Zamna 

Verwante presentaties


Presentatie over: "TMap NEXT in een notendop Harry Storimans ®. Introductie  Wie ben ik: Harry Storimans  Functie: Testconsultant IT-Zamna "— Transcript van de presentatie:

1 TMap NEXT in een notendop Harry Storimans ®

2 Introductie  Wie ben ik: Harry Storimans  Functie: Testconsultant IT-Zamna  E-Mail: h.storimans@caiway.nlh.storimans@caiway.nl  Web: www.IT-Zamna.com  Mobiel IT-Zamna: 06-43498737  H. Storimans: 06-29573633 2

3 Agenda  De TMap NEXT methode  Fase Planning;  Fase Beheer;  Fase Infrastructuur;  Fase Voorbereiding;  Fase Specificatie;  Fase Uitvoering;  Fase Afronding;  Toepassingsmogelijkheden Tmap Next. 3 ®

4 De vier essenties van TMap  TMap gebaseerd op business driven testmanagement  TMap beschrijft gestructureerd testproces  Bevat complete gereedschapskist  Adaptieve testmethode 4

5 Business driven  Business case van IT steeds belangrijker voor organisatie  Totale testinspanning is gerelateerd aan de risico’s van het te testen systeem voor de organisatie  Inzet mensen, middelen en budget is daardoor gericht op die delen van het systeem die voor de organisatie het belangrijkste zijn.  Begroting en planning voor het testproces zijn gerelateerd aan de opgestelde teststrategie 5

6 Stappen Business driven aanpak  Formuleren opdracht en verzamelen testdoelen  Resultaat, risico, tijd en geld  Bepalen risicoklasse per combinatie van kenmerk(waar naar toe moet worden gekeken) en deelobject(wat er getest moet worden)  Is er sprake van meerdere testsoorten?  Diepgang per object bepalen:  Hoe meer risico, hoe zwaarder er moet worden getest 6

7 Stappen Business driven aanpak 7

8  Begroten op hoofdlijnen en planning uitzetten  Toewijzen testtechnieken  Geven van inzicht door testmanager:  Voortgang testproces, kwaliteit en risico’s van het testobject, kwaliteit van het testproces 8

9 Gestructureerd testproces  Mastertestplan, managen van het totale testproces  Acceptatie- en systeemtesten  Ontwikkeltest 9

10 Gestructureerd testproces 10

11 Complete gereedschapskist  Technieken: hoe wordt er getest  Begroten, beheren, opstellen metrics, testontwerpen, etc.  Infrastructuur: waar en waarmee wordt getest  Omgevingen(OTAP), tools, werkplekken  Organisatie: wie testen er  Testbeleid, permanente testorganisatie, professionals, rollen 11

12 Adaptieve/Complete methode  In alle omgevingen bruikbaar:  Nieuwbouw, onderhoud, zelfbouw, outscourcing  Flexibele methode:  Reageer op veranderingen  (her) gebruik van producten en processen  Leer van ervaringen  Probeer voor gebruik 12

13 Testsoorten TMap-Next  Unittest = UT, ontwikkelaar(s)  Unitintegratietest = UIT, ontwikkelaars, samenhang  Systeemtest = ST, leverancier, functionele/niet functionele specificaties  Functioneletest = FAT, genruikers(testteam), voldoet aan functionele eisen  Gebruikersacceptatietest = GAT, gebruikers(testteam), voldoet aan eisen/wensen gebruikers 13

14 Faseringsmodel Tmap NEXT 14 ®

15 Fase Planning  Doel: formuleren van een samenhangende en gedragen aanpak waarmee de testopdracht goed uitgevoerd kan worden  Opstellen testplan 15

16 Randvoowaarden testplan  Opdrachtgever voor de testsoort bekend  Doel en belang van het systeem of pakket voor de organisatie  Globale eisen / requirements  Organisatie van het ontwikkel-, onderhouds- en implementatie proces  De (oplever)planning  Werkwijze voor het te ontwikkelen systeem  MTP dient gefixeerd en goedgekeurd te zijn 16

17 Activiteiten  Vaststellen opdracht  Oriënteren opdracht  Vaststellen testbasis  Analyseren productrisico’s  Bepalen teststrategie  Bepalen begroting  Bepalen planning  Toewijzen testeenheden/technieken  Definiëren testproducten 17

18 Activiteiten  Definiëren organisatie  Inrichten beheer  Bepalen testprocesrisico’s en maatregelen  Terugkoppelen en fixeren plan 18

19 Fase Beheer  Doel: het aan de opdrachtgever geven van voldoende inzicht in en sturingsmogelijkheden over:  Voortgang testproces  Kwaliteit en risico’s testobject  Kwaliteit testproces 19

20 Fase Beheer  Randvoorwaarden:  Activiteit start na het opstellen van het testplan  Werkwijze:  Beheren testproces door testmanager (uitvoeren)  Informatie middels verschillende soorten rapportages aan de diverse doelgroepen 20

21 Activiteiten  Uitvoeren beheer  Bewaken  Rapporteren  Voortgang  Risico  Vrijgave  Eindrapport  Bijsturen  Doorvoeren maatregelen en evalueren effectiviteit 21

22 Fase Infrastructuur  Doel: beschrijven, realiseren en beheren van de testinfrastructuur die wordt gebruikt bij de verschillende fasen en activiteiten 22

23 Fase Infrastructuur  Testomgeving(en): OTAP:  O = ontwikkeling  T = test  A = Acceptatie  P = Productie  Testtools:  Plannen, beheren, specificeren, uitvoeren  Werkplekken 23

24 Activiteiten  Specificeren infrastructuur  Realiseren infrastructuur  Specificeren intake infrastructuur  Intake  Beheren  Conserveren 24

25 Fase Voorbereiding  Doel: kunnen beschikken over een, met de opdrachtgever van de test overeengekomen, testbasis die voldoende van kwaliteit is voor het ontwerpen van de testgevallen  Vroege foutdetectie: TOETSEN  Documentatie  Testbasis 25

26 Activiteiten  Verzamelen testbasis  Opstellen checklists  Beoordelen testbasis  Opstellen rapport detailintake 26

27 Fase Specificatie  Doel: het specificeren van de benodigde tests en uitgangssituatie(s). Zoveel mogelijk voorbereid te hebben om de testuitvoering zo snel mogelijk te laten verlopen 27

28 Fase Specificatie  Randvoorwaarden  Testbasis is beschikbaar en staat onder configuratiebeheer  De bevindingen uit de detailintake testbasis zijn verwerkt. 28

29 Activiteiten  Opstellen testspecificaties  Logische – en Fysieke testgevallen  Definiëren centrale uitgangssituatie(s)  Specificeren intake testobject 29

30 Ontwerpen testgevallen 30

31 Testontwerptechnieken  Identificeren testsituaties  Requirements, FO, gebruikershandleiding  Opstellen logische testgevallen  Wat de testsituatie is, testsituaties afdekken  Opstellen fysieke testgevallen  Beschrijft in praktische termen wat er gedaan moet worden  Initiële situatie, actie, resultaat voorspelling  Vaststellen uitgangssituatie  Opstellen testscripts 31

32 Fase Uitvoering  Doel: verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van het testobject door het uitvoeren van de fysieke testgevallen/scripts 32

33 Fase Uitvoering  Randvoorwaarden  Testobject, afzonderlijk testbaar deel van het testobject, moet opgeleverd zijn.  Testscripts voor het testobject, of afzonderlijk testbaar deel, moeten beschikbaar zijn  Bijbehorende testinfrastructuur moet de intake succesvol hebben doorstaan 33

34 Activiteiten  Intake testobject  Klaarzetten uitgangssituatie  Uitvoeren (her)tests  Controleren en beoordelen testresultaten 34

35 Fase Afronding  Doel: tweeledig  Leren van de ervaringen die zijn opgedaan in deze test  Het conserveren van testware om bij een volgende test deze te kunnen hergebruiken 35

36 Fase Afronding  Randvoorwaarden  De testuitvoering is in een afrondend stadium 36

37 Activiteiten  Evalueren testproces  Conserveren testware 37

38 Toepassings mogelijkheden  Een demand-supplier verhouding (outsourcing) tussen opdrachtgever, ontwikkelaar en tester met ieder eigen verantwoordelijkheden  Iteratieve-, incrementele, waterval- als agile aanpakken  Nieuwbouw, onderhoud en migratie van informatiesystemen  Situatie met combinatie van zelfontwikkeling, hergebruik, gebruik van standaardpakketten en assembleren van ingekochte modules 38

39 Einde workshop TMap NEXT in een notendop ®


Download ppt "TMap NEXT in een notendop Harry Storimans ®. Introductie  Wie ben ik: Harry Storimans  Functie: Testconsultant IT-Zamna "

Verwante presentaties


Ads door Google