De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TMap NEXT in een notendop

Verwante presentaties


Presentatie over: "TMap NEXT in een notendop"— Transcript van de presentatie:

1 TMap NEXT in een notendop
Harry Storimans

2 Introductie Wie ben ik: Harry Storimans
Functie: Testconsultant IT-Zamna Web: Mobiel IT-Zamna: H. Storimans: 2

3 Agenda De TMap NEXT methode Fase Planning; Fase Beheer;
De TMap NEXT methode Fase Planning; Fase Beheer; Fase Infrastructuur; Fase Voorbereiding; Fase Specificatie; Fase Uitvoering; Fase Afronding; Toepassingsmogelijkheden Tmap Next. 3

4 De vier essenties van TMap
TMap gebaseerd op business driven testmanagement TMap beschrijft gestructureerd testproces Bevat complete gereedschapskist Adaptieve testmethode 4

5 Business driven Business case van IT steeds belangrijker voor organisatie Totale testinspanning is gerelateerd aan de risico’s van het te testen systeem voor de organisatie Inzet mensen, middelen en budget is daardoor gericht op die delen van het systeem die voor de organisatie het belangrijkste zijn. Begroting en planning voor het testproces zijn gerelateerd aan de opgestelde teststrategie 5

6 Stappen Business driven aanpak
Formuleren opdracht en verzamelen testdoelen Resultaat, risico, tijd en geld Bepalen risicoklasse per combinatie van kenmerk(waar naar toe moet worden gekeken) en deelobject(wat er getest moet worden) Is er sprake van meerdere testsoorten? Diepgang per object bepalen: Hoe meer risico, hoe zwaarder er moet worden getest Zie volgende Dia 6

7 Stappen Business driven aanpak
7

8 Stappen Business driven aanpak
Begroten op hoofdlijnen en planning uitzetten Toewijzen testtechnieken Geven van inzicht door testmanager: Voortgang testproces, kwaliteit en risico’s van het testobject, kwaliteit van het testproces 8

9 Gestructureerd testproces
Mastertestplan, managen van het totale testproces Acceptatie- en systeemtesten Ontwikkeltest Zie volgende Dia 9

10 Gestructureerd testproces
1010

11 Complete gereedschapskist
Technieken: hoe wordt er getest Begroten, beheren, opstellen metrics, testontwerpen, etc. Infrastructuur: waar en waarmee wordt getest Omgevingen(OTAP), tools, werkplekken Organisatie: wie testen er Testbeleid, permanente testorganisatie, professionals, rollen 1111

12 Adaptieve/Complete methode
In alle omgevingen bruikbaar: Nieuwbouw, onderhoud, zelfbouw, outscourcing Flexibele methode: Reageer op veranderingen (her) gebruik van producten en processen Leer van ervaringen Probeer voor gebruik 1212

13 Testsoorten TMap-Next
Unittest = UT, ontwikkelaar(s) Unitintegratietest = UIT, ontwikkelaars, samenhang Systeemtest = ST, leverancier, functionele/niet functionele specificaties Functioneletest = FAT, genruikers(testteam), voldoet aan functionele eisen Gebruikersacceptatietest = GAT, gebruikers(testteam), voldoet aan eisen/wensen gebruikers 13

14 Faseringsmodel Tmap NEXT
14

15 Fase Planning Doel: formuleren van een samenhangende en gedragen aanpak waarmee de testopdracht goed uitgevoerd kan worden Opstellen testplan 15

16 Randvoowaarden testplan
Opdrachtgever voor de testsoort bekend Doel en belang van het systeem of pakket voor de organisatie Globale eisen / requirements Organisatie van het ontwikkel-, onderhouds- en implementatie proces De (oplever)planning Werkwijze voor het te ontwikkelen systeem MTP dient gefixeerd en goedgekeurd te zijn 16

17 Activiteiten Vaststellen opdracht Oriënteren opdracht
Vaststellen testbasis Analyseren productrisico’s Bepalen teststrategie Bepalen begroting Bepalen planning Toewijzen testeenheden/technieken Definiëren testproducten 17

18 Activiteiten Definiëren organisatie Inrichten beheer
Bepalen testprocesrisico’s en maatregelen Terugkoppelen en fixeren plan 18

19 Fase Beheer Doel: het aan de opdrachtgever geven van voldoende inzicht in en sturingsmogelijkheden over: Voortgang testproces Kwaliteit en risico’s testobject Kwaliteit testproces 19

20 Fase Beheer Randvoorwaarden: Werkwijze:
Activiteit start na het opstellen van het testplan Werkwijze: Beheren testproces door testmanager (uitvoeren) Informatie middels verschillende soorten rapportages aan de diverse doelgroepen 20

21 Activiteiten Uitvoeren beheer Bewaken Rapporteren Bijsturen Voortgang
Risico Vrijgave Eindrapport Bijsturen Doorvoeren maatregelen en evalueren effectiviteit 21

22 Fase Infrastructuur Doel: beschrijven, realiseren en beheren van de testinfrastructuur die wordt gebruikt bij de verschillende fasen en activiteiten 22

23 Fase Infrastructuur Testomgeving(en): OTAP: Testtools: Werkplekken
O = ontwikkeling T = test A = Acceptatie P = Productie Testtools: Plannen, beheren, specificeren, uitvoeren Werkplekken 23

24 Activiteiten Specificeren infrastructuur Realiseren infrastructuur
Specificeren intake infrastructuur Intake Beheren Conserveren 24

25 Fase Voorbereiding Doel: kunnen beschikken over een, met de opdrachtgever van de test overeengekomen, testbasis die voldoende van kwaliteit is voor het ontwerpen van de testgevallen Vroege foutdetectie: TOETSEN Documentatie Testbasis 25

26 Activiteiten Verzamelen testbasis Opstellen checklists
Beoordelen testbasis Opstellen rapport detailintake 26

27 Fase Specificatie Doel: het specificeren van de benodigde tests en uitgangssituatie(s). Zoveel mogelijk voorbereid te hebben om de testuitvoering zo snel mogelijk te laten verlopen 27

28 Fase Specificatie Randvoorwaarden
Testbasis is beschikbaar en staat onder configuratiebeheer De bevindingen uit de detailintake testbasis zijn verwerkt. 28

29 Activiteiten Opstellen testspecificaties
Logische – en Fysieke testgevallen Definiëren centrale uitgangssituatie(s) Specificeren intake testobject 29

30 Ontwerpen testgevallen
30

31 Testontwerptechnieken
Identificeren testsituaties Requirements, FO, gebruikershandleiding Opstellen logische testgevallen Wat de testsituatie is, testsituaties afdekken Opstellen fysieke testgevallen Beschrijft in praktische termen wat er gedaan moet worden Initiële situatie, actie, resultaat voorspelling Vaststellen uitgangssituatie Opstellen testscripts 31

32 Fase Uitvoering Doel: verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van het testobject door het uitvoeren van de fysieke testgevallen/scripts 32

33 Fase Uitvoering Randvoorwaarden
Testobject, afzonderlijk testbaar deel van het testobject, moet opgeleverd zijn. Testscripts voor het testobject, of afzonderlijk testbaar deel, moeten beschikbaar zijn Bijbehorende testinfrastructuur moet de intake succesvol hebben doorstaan 33

34 Activiteiten Intake testobject Klaarzetten uitgangssituatie
Uitvoeren (her)tests Controleren en beoordelen testresultaten 34

35 Fase Afronding Doel: tweeledig
Leren van de ervaringen die zijn opgedaan in deze test Het conserveren van testware om bij een volgende test deze te kunnen hergebruiken 35

36 Fase Afronding Randvoorwaarden
De testuitvoering is in een afrondend stadium 36

37 Activiteiten Evalueren testproces Conserveren testware 37

38 Toepassings mogelijkheden
Een demand-supplier verhouding (outsourcing) tussen opdrachtgever, ontwikkelaar en tester met ieder eigen verantwoordelijkheden Iteratieve-, incrementele, waterval- als agile aanpakken Nieuwbouw, onderhoud en migratie van informatiesystemen Situatie met combinatie van zelfontwikkeling, hergebruik, gebruik van standaardpakketten en assembleren van ingekochte modules Bij iteratieve of agile systeemontwikkeling is de testbasis aan het begin van de iteratie vaak niet 100%, maar wordt deze gedurende de iteratie gecomplimenteerd. 38

39 Einde workshop TMap NEXT in een notendop


Download ppt "TMap NEXT in een notendop"

Verwante presentaties


Ads door Google